Przejdź do zawartości

Przegląd Prawosławny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przegląd Prawosławny
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Pierwszy numer

1985

Redaktor naczelny

Eugeniusz Czykwin

Średni nakład

5000 egz.

Format

A4

Liczba stron

68

ISSN

1230-1078

Strona internetowa

Przegląd Prawosławny – ogólnopolski prawosławny miesięcznik społeczno-religijny, pierwsze tego typu pismo w powojennej historii Polski.

Ukazuje się od 1985, początkowo pod nazwą Tygodnik Podlaski, jako dodatek do Tygodnika Polskiego, organu prasowego Unii Chrześcijańsko-Społecznej. W 1991 pismo usamodzielniło się i przyjęło dzisiejszą nazwę.

„Przegląd” publikuje artykuły w języku polskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim, docierając do społeczności prawosławnej w Polsce i za granicą. Tematyka pisma obejmuje informacje o historii, nauczaniu i aktualnej sytuacji prawosławia w Polsce i na świecie. Dużą część każdego numeru zajmują również artykuły dotyczące problemów i kultury wschodniosłowiańskich mniejszości narodowych oraz ich miejsca we współczesnym krajobrazie społecznym Polski.

Pismo jest wydawane w Białymstoku w nakładzie około 5000 egzemplarzy.

Zespół redakcyjny

[edytuj | edytuj kod]
  • Michał Bołtryk
  • Eugeniusz Czykwin – redaktor naczelny
  • Natalia Klimuk
  • Jan Makal
  • Ałła Matreńczyk – sekretarz redakcji
  • Anna Radziukiewicz – zastępca redaktora naczelnego
  • Dorota Wysocka

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]