Przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy ogólnych zasad przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP w Polsce. Zobacz też jak przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz rozwoju naszej encyklopedii: 1% podatku dla Wikipedii

Przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce, także: 1% (jeden procent), mechanizm jednego procentu – możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce.

Mechanizm 1%[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1]. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji[2].

Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie Organizacji pożytku publicznego (OPP), a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm przegłosował 4 października 2018 roku, podatnicy mogą skorzystać z nowego sposobu rozliczania PIT - zaakceptowania formularza, przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową, udostępnionego w Portalu Podatnika. Jeśli nie zrobią tego samodzielnie, formularz zostanie automatycznie wysłany 30 kwietnia o północy. W formularzach przygotowanych przez KAS 1% zostanie przepisany z formularzy PIT z roku poprzedniego[3].

Informacje dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

Jeden procent może przekazać: podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Adresatem dotacji może być jedynie organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby zachować prawo do przekazania jednego procenta należy złożyć rozliczenie roczne w ustawowym terminie, tj. 31 stycznia dla zryczałtowanego podatku od przychodów PIT-28, 30 kwietnia dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych PIT-36, PIT-37, odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38.

Najważniejsze informacje praktyczne (obowiązują za rok podatkowy 2007)[edytuj | edytuj kod]

 • należy wypełnić odpowiedni formularz PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, wpisać w odpowiednią rubrykę równowartość 1% należnego podatku dochodowego oraz dane dokładną nazwę OPP oraz nr KRS.
 • wypełnione zeznanie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą nie później niż 30 kwietnia[4], w przypadku formularza PIT-28 nie później niż 31 stycznia.

Jeden procent w latach 2003-2016[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie oficjalnych danych z Ministerstwa Finansów[5]:

za rok 2016 (na 16 października 2017 r. brak dostępnych danych)

za rok 2015 (według danych na 15 września 2016[6]

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 13,2 mln i stanowiło to 49% ogólnej liczby podatników (59% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek),
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 617,5 mln zł;

za rok 2014 (według danych na 15 września 2015[7])

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 12 457 000,
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 557 563 428,71 zł;

za rok 2013 (według danych z 12 września 2014)

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 12 034 000,
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 506 551 310,69 zł;

za rok 2012 (według danych z 13 września 2013)

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 11 537 414,
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 480 042 179,27 zł;

za rok 2011 (według danych z 1 października 2012[8]):

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 11 165 578,
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 457 315 813,63 zł;

za rok 2010 (według danych z 28 września 2011[9]):

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 10 134 625,
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 400 241 359,84 zł;

za rok 2009 (według danych z 30 września 2010[10]):

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 8 623 928,
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 357 141 279,41 zł;

za rok 2008 (według danych z 30 października 2009[11]):

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 7 324 953,
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 380 133 384,70 zł;

za rok 2007 (według danych z 29 sierpnia 2008[12]):

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 5 134 675 (na zasadach ogólnych według skali progresywnej: 4 794 489, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 64 038, osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej: 196 532, osiągających dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych: 79 616),
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 291 594 362,90 zł;

za rok 2006 (według danych z 18 września 2007):

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 1 604 142 (na zasadach ogólnych według skali progresywnej: 1 593 541, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 10 601):
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 105 438 000 zł (zasady ogólne: 103 782 000 zł, ryczałt: 1 656 000 zł),
 • 1 604 142 darczyńców to 6,49% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach i płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

za rok 2005:

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 1 156 510 (na zasadach ogólnych według skali progresywnej: 1 148 255, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 8255),
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 62 332 000 zł (zasady ogólne: 61 010 000 zł, ryczałt: 1 322 000 zł),
 • 1 156 510 darczyńców to 4,71% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach i płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

za rok 2004:

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na opp – 680 541 (na zasadach ogólnych według skali progresywnej: 676 912, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 3 629),
 • kwota przekazanego 1% podatku na OPP – 41 616 000 zł (zasady ogólne: 41 040 000 zł, ryczałt: 576 000 zł),
 • 680 541 darczyńców to 2,78% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach i płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

za rok 2003:

 • liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na OPP – 80 320 (na zasadach ogólnych według skali progresywnej: 80 194, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 126),
 • kwota przekazanego 1% podatku na opp – 10 365 000 zł (zasady ogólne: 10 305 000 zł, ryczałt: 60 000 zł),
 • 80 320 darczyńców to 0,33% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach i płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).
 2. Oficjalna lista organizacji OPP w Polsce
 3. Fundacja “Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”: Duże zmiany w rozliczaniu PIT. Zwróć uwagę na 1% dla OPP. 11 listopada 2018.
 4. W latach, w których 30 kwietnia wypada w sobotę lub w niedzielę, termin złożenia zeznania przesuwany jest na najbliższy następny dzień powszedni, tzn. – z uwagi na fakt, iż 1 maja i 3 maja są w Polsce dniami wolnymi od pracy – na 4 maja lub 2 maja, zależnie od układu dni tygodnia w danym roku (np. w 2006 30 kwietnia był w niedzielę, a ostatni termin składania zeznań przypadał 2 maja we wtorek).
 5. Na podstawie oficjalnych danych z Ministerstwa Finansów
 6. Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok [dostęp 2017-10-16]
 7. Ministerstwo Finansów: Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok. 2015. [dostęp 2016-08-06].
 8. Informacja na temat kwot 1% należnego podatku dochodowego przekazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za rok 2011
 9. Informacja na temat kwot 1% należnego podatku dochodowego przekazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za rok 2010
 10. Informacja na temat kwot 1% należnego podatku dochodowego przekazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za rok 2009
 11. Wykaz organizacji pożytku publicznego które otrzymały 1% podatku za rok 2008
 12. Informacja dotycząca przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% należnego za 2007 r podatku dochodowego od osób fizycznych

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.