QWERTZ

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Polska klawiatura komputerowa według normy PN-I-06000:1997.
Klawiatura QWERTZ używana w Niemczech i Austrii.
Węgierska odmiana klawiatury QWERTZ.
Układy klawiatury w niektórych państwach europejskich.

     QWERTY

     QWERTZ

     AZERTY (Litwa: ĄŽERTY (nie na rysunku))

     układy narodowe (Turcja: FGĞIOD, Łotwa: ŪGJRMV, Litwa: ĄŽERTY)

QWERTZ – symboliczna nazwa układu liter na klawiaturze alfabetu rozszerzonego maszyny do pisania i komputera, wzięta od pierwszych sześciu liter pod rzędem cyfr, patrząc od lewej.

Jest to układ używany w większości krajów Europy Środkowej (Niemcy, Czechy, Węgry, Austria, Słowacja, Szwajcaria), w tym również w Polsce jako klawiatura maszynistki. Różni się od układu QWERTY zamianą liter Y i Z oraz rozmieszczeniem niektórych innych znaków.

Polska odmiana (podobnie jak odmiana czeska i węgierska) powstała na bazie układu niemieckiego. Pierwsze maszyny do pisania ze znakami charakterystycznymi dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) powstały po przeróbce maszyn niemieckich. Czcionki z polskimi znakami umieszczono w miejsce liter alfabetu niemieckiego (ä, ö, ü, ß) i kilku znaków specjalnych. Z tego też względu, polskie maszyny do pisania nie miały niektórych dużych liter specyficznych dla języka polskiego (brak wystarczającej liczby czcionek do podmiany).

Ponieważ nie ma jednolitego standardu rozmieszczenia dodatkowych znaków takich jak nawiasy [] i {}, symbole waluty itp. w poszczególnych urządzeniach sposób uzyskiwania tych znaków może być różny.

Spotyka się również klawiatury, na których polskie znaki są rozmieszczone inaczej niż definiuje to Polska Norma PN-87, np. w systemie Windows XP można używać klawiatury Polski (214).