RC5

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
RC5
Ilustracja
Runda algorytmu RC5
Rodzaj algorytmu

symetryczny szyfr blokowy

Data stworzenia

1994

Autorzy

Ron Rivest

Wielkość bloku wejściowego

32, 64, 128 [bit]

Długość klucza

0 do 2040 [bit]

Liczba rund

1 do 255

RC5 – szybki szyfr blokowy opracowany przez Ronalda Rivesta w 1994 roku, dla RSA Security. RC5 nie jest kolejną wersją algorytmu RC4, który jest szyfrem strumieniowym szyfrującym pojedyncze bajty, a nie całe bloki. Natomiast RC6 jest ulepszoną wersją RC5. Tak więc RC5 i RC4 niewiele mają wspólnego poza nazwą i ich autorem. RC jest skrótem od Rivest Cipher lub stosowanym zamiennie Ron’s Code.

RC5 stosuje zmienną długość bloków (32, 64 lub 128 bitów), kluczy (od 0 do 2040 bitów) oraz liczbę rund (od 1 do 255).

Algorytm[edytuj | edytuj kod]

Zarówno przy szyfrowaniu, jak i odszyfrowywaniu następuje rozszerzenie losowego klucza na 2(r+1) wyrazów, które będą kolejno użyte w procesie szyfrowania i odszyfrowywania (każdy z nich zostanie użyty tylko raz).

Rozszerzenie klucza[edytuj | edytuj kod]

Poniżej przedstawiono algorytm rozszerzenia klucza (zarówno w pseudokodzie, jak i w języku C).

Używane są następujące zmienne[1]:

 • w – Długość słowa wyrażona w bitach, wynosi przeważnie 16, 32 lub 64. Szyfrowanie odbywa się za pomocą dwuwyrazowych bloków.
 • u = w/8 – Długość słowa, wyrażona w bajtach.
 • b – Długość klucza, wyrażona w bajtach.
 • K[] – Klucz, rozważany jako tablica bajtów (przy indeksowaniu rozpoczynającym się od 0.)
 • c – Długość klucza, wyrażona w ilości słów (wynosi 1, jeżeli b = 0).
 • L[] – Tymczasowa tablica robocza używana do tzw. mechanizmu „Key schedule”. Zawiera tyle elementów, z ilu słów składa się klucz.
 • r – Liczba rund, które odbędą się podczas szyfrowania danych
 • t = 2(r+1) – liczba podkluczy rund.
 • S[] – Wyrazy podklucza rundy.
 • Pw – Pierwsza stała magiczna, definiowana jako gdzie Np oznacza najbliższą nieparszystą liczbę względem danych wejściowych, e jest liczbą Eulera, w jest zdefiniowane powyżej.

Dla wspólnych wartości w, powiązane wartości Pw przedstawiono w zapisie szesnastkowym:

 • Dla w = 16: 0xB7E1
 • Dla w = 32: 0xB7E15163
 • Dla w = 64: 0xB7E151628AED2A6B
 • Qw – Druga stała magiczna, definiowana jako gdzie Np oznacza najbliższą nieparszystą liczbę względem danych wejściowych,

oznacza Złoty podział, w zdefiniowano powyżej. Dla wspólnych wartości w, powiązane wartości Qw przedstawiono w zapisie szesnastkowym:

 • Dla w = 16: 0x9E37
 • Dla w = 32: 0x9E3779B9
 • Dla w = 64: 0x9E3779B97F4A7C15
# "Rozbijanie" klucza K na słowa
# u = w / 8
c = ceiling( max(b, 1) / u )
# L jest początkowo listą o długości c, składającą się z wyrazów o długości w
for i = b-1 down to 0 do:
  L[i/u] = (L[i/u] << 8) + K[i]

# Inicjacja niezależnej od klucza, pseudolosowej tablicy S
# S jest początkowo listą o długości t=2(r+1) zawierającą niezdefiniowane słowa o długości w
S[0] = P_w
for i = 1 to t-1 do:
  S[i] = S[i-1] + Q_w

# Główna pętla mechanizmu "key scheduling"
i = j = 0
A = B = 0
do 3 * max(t, c) times:
  A = S[i] = (S[i] + A + B) <<< 3
  B = L[j] = (L[j] + A + B) <<< (A + B)
  i = (i + 1) % t
  j = (j + 1) % c

# return S

W poniższym kodzie używane są następujące wartości zmiennych: w = 32, r = 12, oraz b = 16.

void RC5_SETUP(unsigned char *K)
{
  // w = 32, r = 12, b = 16
  // c = max(1, ceil(8 * b/w))
  // t = 2 * (r+1)
  WORD i, j, k, u = w/8, A, B, L[c];

  for(i = b-1, L[c-1] = 0; i != -1; i--)
   L[i/u] = (L[i/u] << 8) + K[i];

  for(S[0] = P, i = 1; i < t; i++)
   S[i] = S[i-1] + Q;

  for(A = B = i = j = k = 0; k < 3 * t; k++, i = (i+1) % t, j = (j+1) % c)
  {
   A = S[i] = ROTL(S[i] + (A + B), 3);
   B = L[j] = ROTL(L[j] + (A + B), (A + B));
  }
}

Szyfrowanie[edytuj | edytuj kod]

Szyfrowanie składa się z kilku rund prostej funkcji. Zaleca się sotsowanie 12 lub 20 rund, w zależności od oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa i czasu. Poza parametrami zdeifiniowanymi powyżej, w przedstawionym algorytmie wykorzystuje się również następujące zmienne:

 • A, B – Dwa słowa, tworzące blok tekstu jawnego, poddawanego szyfrowaniu
A = A + S[0]
B = B + S[1]
for i = 1 to r do:
  A = ((A ^ B) <<< B) + S[2 * i]
  B = ((B ^ A) <<< A) + S[2 * i + 1]

# Szyfrogram zawiera dwuwyrazowy blok, składający się kolejno ze słów: A oraz B.
return A, B

Przykład w języku C:

void RC5_ENCRYPT(WORD *pt, WORD *ct)
{
  WORD i, A = pt[0] + S[0], B = pt[1] + S[1];

  for(i = 1; i <= r; i++)
  {
   A = ROTL(A ^ B, B) + S[2*i];
   B = ROTL(B ^ A, A) + S[2*i + 1];
  }
  ct[0] = A; ct[1] = B;
}

Odszyfrowywanie[edytuj | edytuj kod]

Odszyfrowywanie jest stosunkowo prostym odwróceniem procesu szyfrowania, co przedstawiono w poniższym pseudokodzie:

for i = r down to 1 do:
  B = ((B - S[2 * i + 1]) >>> A) ^ A
  A = ((A - S[2 * i]) >>> B) ^ B
B = B - S[1]
A = A - S[0]

return A, B

Przykład w języku C:

void RC5_DECRYPT(WORD *ct, WORD *pt)
{
  WORD i, B=ct[1], A=ct[0];

  for(i = r; i > 0; i--)
  {
   B = ROTR(B - S[2*i + 1], A) ^ A;
   A = ROTR(A - S[2*i], B) ^ B;
  }

  pt[1] = B - S[1]; pt[0] = A - S[0];
}

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]