REGON

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej), Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w tym rejestrze.

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych. CEIDG-2011 Wpisowi do rejestru REGON podlegają następujące podmioty:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
  • jednostki lokalne ww. podmiotów.

Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli po zlikwidowaniu działalności podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwszą regulację prawa wprowadzającą numery statystyczne w jednostkach gospodarki podjęto w lipcu 1966 r.[1]. Tę uchwałę 9 lat później uchyliła kolejna uchwała rządowa o utworzeniu w 1975 r. systemu REGON[2]. Tę uchwałę z kolei uchylono w czerwcu 1989 r. i do końca 1997 r. system REGON oparty był o ustawę o statystyce państwowej z 1982 r.[3]. Od początku 1998 r. system REGON prowadzony jest w oparciu o ustawę z 1995 r. o statystyce publicznej[4].

Budowa numeru REGON[edytuj | edytuj kod]

9-cyfrowy REGON[edytuj | edytuj kod]

Początkowo REGON był 7-cyfrowy, a numery były nadawane centralnie. Później (ok. 1985‒90 r.) rozszerzono REGON do 9 cyfr. Regonom „starym” (7-cyfrowym) po prostu dołożono na początku 2 zera, a nowe zaczęto tworzyć według klucza: 2 cyfry wyróżnika województwa + 6 cyfr „numeru seryjnego” + 1 cyfra kontrolna. Województw było 49 i miały nadane kolejne numery nieparzyste – od 01 (warszawskie) do 97 (zielonogórskie).

Po reformie 1999 – dla nowo nadawanych numerów REGON dwie pierwsze cyfry zależne są od numeru nowego województwa. Podczas prac Sejmu początkowe dwie cyfry „04” przydzielono do zakonów, kościołów i związków wyznaniowych. Ten numer – prefiks był wcześniej dany przez GUS województwu kujawsko-pomorskiemu, któremu więc nadano w Sejmie prefiks numeru REGON „34”.

Z powodu dużo większej liczby małych przedsiębiorstw i gospodarstw pojemność numeryczna puli terytorialnej REGON-u może się wyczerpać i GUS może rozpocząć nową pulę numerów z pierwszymi dwiema cyframi np. „36”, „38”, „40” itd.[5]. Pula rozpoczynająca się od numeru „36” obejmuje podmioty z terenu całego kraju.

Suma kontrolna[edytuj | edytuj kod]

Dziewiąta cyfra jest cyfrą kontrolną obliczaną następująco:

Wagi: 8 9 2 3 4 5 6 7

Pierwsze osiem cyfr REGON: 1 2 3 4 5 6 7 8

Wynik: 1·8 + 2·9 + 3·2 + 4·3 + 5·4 + 6·5 + 7·6 + 8·7 = 192

Cyfra kontrolna: 192 mod 11 = 5

Cały REGON: 123456785

W przypadku, gdy dzielenie mod 11 zwraca 10, to za cyfrę kontrolną przyjmuje się 0.

14-cyfrowy REGON[edytuj | edytuj kod]

Jednostkom organizacyjnym, które mają swoje siedziby w różnych województwach nadaje się REGON 14-cyfrowy (identyfikator jednostki lokalnej). Dziewięć pierwszych cyfr takiego numeru pokrywa się z REGON-em jednostki macierzystej. Cyfra kontrolna numeru obliczana jest tym samym sposobem, ale wagi są inne. Ponieważ jeden ze współczynników wagowych wynosi zero to weryfikacja „długiego” REGON-u wymaga weryfikacji 9 cyfr z wagami jak dla 9-cyfrowego numeru, a następnie weryfikacji długiego REGON-u z innymi wagami.

Suma kontrolna[edytuj | edytuj kod]

W przypadku REGON-ów 14-cyfrowych cyfrę kontrolną oblicza się następująco:

Wagi: 2 4 8 5 0 9 7 3 6 1 2 4 8

Pierwsze trzynaście cyfr REGON: 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 2 3 4

Wynik: 1·2 + 2·4 + 3·8 + 4·5 + 5·0 + 6·9 + 7·7 + 8·3 + 5·6 + 1·1 + 2·2 + 3·4 + 4·8 = 260

Cyfra kontrolna: 260 mod 11 = 7

Cały REGON: 12345678512347

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Uchwała nr 199 Rady Ministrów PRL z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie nadania numerów statystycznych jednostkom gospodarki uspołecznionej (M.P. z 1966 r. nr 40, poz. 201)
  2. Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie utworzenia systemu identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarki narodowej - REGON.(M.P. z 1975 r. nr 35, poz. 211)
  3. Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz.U. z 1989 r. nr 40, poz. 221)
  4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 955)
  5. Opis NIP i REGON