Radiostacja R-110

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii


Radiostacja R-110 – krótkofalowa, nadawczo-odbiorcza radiostacja dużej mocy, do przewożenia na 5 lub 3 samochodach Ził-157, eksploatowana w Wojsku Polskim.

Była sprzętem wyprodukowanym po wojnie w ZSRR zakupionym na potrzeby jednostek wojsk łączności, jednostek wojsk radiotechnicznych i stacjonarnych centrów nadawczych.

Wersje radiostacji:

 • R-110 – wersja na 5 samochodach ZIŁ-157,
 • R-110M – wersja na 3 samochodach ZIŁ-157,
 • R-110M2 – wersja na 3 samochodach ZIŁ-157 z unowocześnionym sprzętem.

Przeznaczenie[edytuj | edytuj kod]

Radiostacja przeznaczona była do utrzymywania łączności fonicznej lub telegraficznej (ręcznej i dalekopisowej) na bardzo duże odległości (do 8000 km).

W latach 60.-90. zabezpieczała łączność ze Sztabem Zjednoczonych Sił Układu Warszawskiego początkowo ze stacjonarnych centrów radiowych. Od końca lat 70. treningi łączności głównie z Flotą Bałtycką (Kaliningrad) prowadziły radiostacje R-110 z 2 Brygady Łączności.

W ramach tworzonej Polskiej Stacji Antarktycznej w 1977 roku, w celu zabezpieczenia łączności z krajem, z pierwszą grupą naukowców popłynął tam nadajnik radiostacji R-110 (reszta urządzeń była jeszcze poufna) z wojskowymi operatorami.

Dla zabezpieczenia łączności Polskiej Misji ONZ w Egipcie w 1973 roku wysłana tam została kompletna radiostacja R-110M z 1 Pułku Łączności w Wałczu. Radiostacji tej używała też Polska Misja ONZ w Wietnamie.

W wojskach radiotechnicznych (pułki zakłóceń radiowych) nadajnik WJAZ-M2 był bardzo skutecznym urządzeniem (był do tego przystosowany). W okresie tzw. zimnej wojny tuż za wschodnimi granicami Polski, nadajniki takie pracowały zakłócając "Radio Wolna Europa" z antenami ukierunkowanymi na Polskę i Czechosłowację.

Foto galeria R-110[edytuj | edytuj kod]

Ukompletowanie[edytuj | edytuj kod]

 • wersja R-110 na 5 samochodach:
  • samochód odbiorczy (odbiorniki, stojak sterowania i łączności oraz zespoły spalinowe)
  • samochód anten odbiorczych (dipol odbiorczy, antena rombowa, anteny fali bieżącej)
  • samochód nadawczy (nadajnik, część osprzętu antenowego, stojak sterowania)
  • samochód zasilania (zespół spalinowo-elektryczny, zapasowe zbiorniki paliwa)
  • samochód anten nadawczych (dipole nadawcze, antena "V", antena rombowa)
 • wersja R-110M na 3 samochodach:
  • samochód odbiorczy:
   • odbiornik BERYL-2 2 szt.
   • odbiornik R-250M
   • stojak sterownia
   • radiolinia R-403ŁM
   • dalekopis taśmowy STA-2MF 2 szt.
   • klucz automatyczny Morse'a R-010
   • radiostacja UKF R-105M
   • zespół spalinowo-elektryczny AB-4-T/230 2 szt.
   • maszt antenowy składany 12 m 2 szt.
   • maszt antenowy składany 12 m (do radiolinii)
   • anteny odbiorcze
   • kable zasilania i manipulacyjne
   • fidery antenowe
   • ogrzewacz benzynowy R-030
  • samochód nadawczy:
   • nadajnik radiostacji WJAZ-M2
   • stojak sterowania
   • radiolinia R-403ŁM
   • radiostacja UKF R-105M
   • maszt antenowy składany 12 m
   • maszt antenowy składany 12 m (do radiolinii)
   • maszt antenowy składany 22,5 m z systemem podnoszenia za pomocą rei
   • anteny nadawcze i fidery
   • ogrzewacz benzynowy R-030
  • samochód zasilania:
   • zespół spalinowo-elektryczny AD-30-T/400 z wysokoprężnym silnikiem JAZ
   • zespół spalinowo-elektryczny AB-1-O/230
   • radiostacja UKF R-105M
   • ogrzewacz benzynowy R-030
 • wersja R-110M2 na 3 samochodach:

Mankamentem radiolinii R-403ŁM był jej zakres roboczy w paśmie stosowanej w Polsce radiofonii FM (67-73 MHz). W wersji tej wyprodukowanej już w latach 1975-76 przestarzałą radiolinię, w wozach nadawczym i odbiorczym zamieniono na pracującą już w paśmie decymetrowym radiolinię R-405D. Ponadto po zmianach konstrukcyjnych stojaków sterowania dodano do nich: dwutorowe urządzenia telefoniczne P-309 i czterokanałowe urządzenia telegrafii wielokrotnej P-318-4 z przystawkami dalekopisowymi i urządzeniem rozmówniczym UTTP. Usprawniło to system sterowania nadajnika dając do dyspozycji operatorów 4 dwutorowe kanały telegraficzne. Dało to nowe możliwości: załączenie wysokiego napięcia nadajnika zdalne - z wozu odbiorczego, sygnalizację promieniowania nadajnika w wozie odbiorczym i sterowanie dodatkowego nadajnika np. R-102MZ rozwiniętego obok nadajnika R-110M2.

Z uwagi na posiadanie 2 odbiorników BERYL-2, przy zastosowaniu 2 anten fali bieżącej odpowiednio rozstawionych w terenie, w radiostacji była możliwość realizacji tzw. "odbioru zbiorczego" uniezależniającego od zaników odbioru występujących na falach krótkich.

Dane taktyczno-techniczne[edytuj | edytuj kod]

Zakres częstotliwości[edytuj | edytuj kod]

 • nadajnika: 1,5 – 30 MHz
 • odbiornika BERYL-2 1 – 30 MHz
 • odbiornika R-250M1 1,5 = 25,5 MHz

Sterowanie nadajnika[edytuj | edytuj kod]

 • po 5 parowym kablu manipulacyjnym
 • w kanałach radiolinii do 20 km
 • poprzez inne środki (aparatownie zdalnego sterowania -AZS)
 • poprzez 1 lub 2 parowy kabel (w R-110M2 dzięki zastosowaniu urządzeń P-309 i P318-4)

Źródła sterowania[edytuj | edytuj kod]

 • ręczny lub automatyczny klucz telegraficzny z wozu odbiorczego
 • kluczem telegraficznym lub z mikrofonu z wozu nadawczego (w ramach sprawdzenia)
 • praca z mikrofonu z wozu odbiorczego lub zewnętrznej aparatowni
 • praca dalekopisem z wozu odbiorczego lub zewnętrznej aparatowni
 • praca z zewnętrznej telegraficznej aparatowni utajniającej

Moc nadajnika[edytuj | edytuj kod]

 • emisje telegraficzne 5000 W (A1, F1, F6)
 • praca telefoniczna do 3500 W (A3)
 • pobór mocy do 25 kW

Emisje[edytuj | edytuj kod]

 • manipulacja amplitudy A1
 • manipulacje częstotliwości F1-125, 250 i 500 Hz
 • dwukanałowa manipulacje częstotliwości F6-250 Hz
 • modulacja amplitudy A3 (dwuwstęgowa)

Anteny radiostacji[edytuj | edytuj kod]

 • nadawcze:
  • antena awaryjna (parasol na maszcie 12 m)
  • antena typu "V" 2 × 156 m na maszcie 22,5 m)
 • odbiorcze:
  • dipol symetryczny 2 × 20 m
  • skośny promień
  • anteny fali bieżącej 250 m, 2 komplety