Przejdź do zawartości

Rejestr publiczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rejestr publiczny – rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (definicja pojęcia na podstawie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 57). Wykaz rejestrów (w tym publicznych) był prowadzony w Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, którą do 17 czerwca 2010 r. prowadził Departament Informatyzacji MSWiA. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 r. uchyliła obowiązek prowadzenia Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych.

Rejestr publiczny, według prof. Tomasza Staweckiego jest zbiorem informacji o osobach, rzeczach lub prawach i posiada następujące cechy[1]:

 • utworzony na podstawie przepisów prawa (przepisy przynajmniej przewidują jego utworzenie),
 • prowadzony przez organ rejestrowy o charakterze publicznym,
 • przyjęcie, utrwalenie a następnie ujawnienie określonych w nim informacji co do zasady w drodze decyzji,
 • prowadzenie rejestru i ujawnianie zawartych w nim danych rodzi skutki prawne zarówno dla osoby, której wpis dotyczy, jak i dla organu,
 • jest jawny.

Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 205, poz. 1692).

Prof. Józef Oleński – były Prezes GUS w prezentacji z 11.03.2009 r. pt. „Rejestr publiczny, jako podstawa ładu informacyjnego państwa” stawia tezę, że w spójnym systemie rejestrów i ewidencji administracyjnych, rejestr jest systemem referencyjnym dla ewidencji oraz że pomiędzy rejestrem a ewidencją zachodzą związki przedstawione w tabeli:

Rejestr Ewidencja
Podstawowe funkcje
 • Stanowiąca
 • Identyfikacyjna
 • Obsługa procedur
 • Informacyjna
Podstawa prawna
 • Ustawa
 • Rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej
 • Zarządzenia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Stawecki 2005 ↓, s. 28-29.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Tomasz Stawecki: Rejestry publiczne. Funkcje instytucji. Warszawa: LexisNexis Sp. z o.o., 2005.