Reklama porównawcza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Reklama porównawcza – jedna z form reklamy, która wyraźnie lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo towary lub usługi oferowane przez konkurenta[1].

Reklamę porównawczą można podzielić na:

  • reklamę porównawczą bezpośrednią, gdy przedmiot reklamy porównuje się z konkretnym przedmiotem konkurencji: np. „Cena rozmów telefonicznych u nas jest niższa niż u operatora X”,
  • reklamę porównawczą pośrednią, w której nie wymienia się konkretnego przedmiotu konkurencji, lecz daje się do zrozumienia w sposób bardziej lub mniej jednoznaczny, o jaki przedmiot i jaką konkurencję chodzi, np. cena rozmów telefonicznych u nas jest niższa niż u wiodącego operatora.

Prawodawstwo niektórych państw reguluje kwestię reklamy porównawczej w ramach przepisów o nieuczciwej konkurencji.

Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli:

  • nie jest reklamą wprowadzająca w błąd,
  • porównuje w sposób rzetelny i dający się zweryfikować,
  • porównuje obiektywnie jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, porównywalnych cech towarów i usług,
  • nie powoduje pomyłek w rozróżnieniu kto kogo porównuje,
  • nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa
  • nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dyrektywa 2006/114/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. (CELEX: 32006L0114)