Przejdź do zawartości

Skład pociągu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Skład pociągu – zestawione pojazdy kolejowe bez czynnego pojazdu trakcyjnego przygotowane do pociągu lub znajdujące się w nim[1].

Skład pociągu powinien według instrukcji Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadać następującym warunkom[2]:

 • w składzie pociągu powinien znajdować się tylko taki tabor, który odpowiada warunkom przewozu tym pociągiem oraz włączony jest w przewód główny hamulca zespolonego,
 • długość składu i jego masa nie mogą być większe niż ustalone dla danego pociągu kursującego na określonej linii kolejowej – odstępstwa dozwolone są za zgodą zarządcy infrastruktury,
 • tabor powinien być zdatny do ruchu – tabor uszkodzony może być włączany do pociągów, jeżeli rodzaj uszkodzeń, według oznaczenia rewidenta taboru nie zagraża bezpieczeństwu ruchu,
 • skład pociągu powinien być zestawiony zgodnie z planem zestawienia,
 • rozmieszczenie wagonów z czynnymi hamulcami zespolonymi w składzie pociągu towarowego powinno być równomierne w stosunku do masy pociągu,
 • ostatni wagon – a przy zmianie kierunku jazdy – również pierwszy, muszą mieć czynny hamulec zespolony,
 • ostatni wagon powinien posiadać wsporniki do zakładania sygnału końca pociągu,
 • tabor powinien być przepisowo sprzęgnięty,
 • wagony w stanie próżnym powinny być czyste z wyjątkiem wagonów kierowanych do mycia lub dezynfekcji – wagony powinny być pozamykane i odpowiednio oznakowane nalepkami,
 • drzwi wagonów powinny być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem – drzwi wagonów krytych w stanie próżnym wewnątrz mokrych, mogą być uchylone, lecz powinny być unieruchomione hakiem zarzutowym,
 • kłonice wagonowe powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem – kłonice stalowe posiadające łańcuchy powinny być powiązane łańcuchami,
 • ładunek na wagonach niekrytych powinien być przepisowo załadowany, równomiernie rozmieszczony i umocowany zgodnie z wymogami,
 • wagony bez ław pokrętnych załadowane prętami stalowymi na dwóch lub więcej wagonach, należy włączać o ile jest to możliwe na koniec pociągu towarowego o prędkości do 65 km/h,
 • wagony z ławami pokrętnymi połączone samym ładunkiem lub rozworą albo wagonem pośrednim należy włączać na koniec pociągu o prędkości do 65 km/h,
 • wagony spalinowe w stanie nieczynnym bez wagonów doczepnych lub z wagonami doczepnymi mogą być doprzęgane tylko do końca pociągu; na popychanie takich pociągów potrzebna jest zgoda zarządcy infrastruktury kolejowej, który podejmie decyzję, po ustaleniu możliwości popychania ze względu na rodzaj budowy wymienionego taboru,
 • warunki przewozu towarów niebezpiecznych, ich podział oraz oznaczanie wagonów nalepkami określone są w:
  • regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID),
  • załączniku nr 2 do umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS),
 • niebezpieczne materiały zapalne w wagonach otwartych powinny być przykryte oponami.

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]