Jednostka dominująca

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Spółka dominująca)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jednostka dominująca - termin w rachunkowości stosowany w odniesieniu do spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością która to sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką (zależną), a w szczególności:

1. Gdy jednostka posiada większość całkowitej liczby głosów w organach podległej (zależnej) jej jednostce. Warto też zauważyć, iż większość całkowitej liczby głosów może uzyskać również dzięki porozumieniom z innymi uprawnionymi do głosowania.

2. Gdy jednostka uprawniona jest by samodzielnie (lub poprzez wyznaczone przez nią osoby lub jednostki na podstawie umowy z innymi uprawnionymi do głosowania w organach danej spółki gdy osiągną razem większość głosów) podejmować decyzje o polityce finansowej lub o jakiejkolwiek bieżącej działalności gospodarczej innej jednostki czy to na podstawie umowy, ustawy lub statutu.

3. Gdy jednostka uprawniona jest jako akcjonariusz lub udziałowiec do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innej jednostki.

4. Gdy członkowie zarządu danej jednostki lub osoby pełniące funkcje kierownicze, albo osoby pełniące funkcje kierownicze lub członkowie zarządu innej jednostki zależnej (w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy) stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu drugiej jednostki zależnej, lub osoby, które zostały powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki.

5. Gdy jednostka posiada w innej jednostce (stowarzyszonej) nie mniej jak 20% i nie więcej jak 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników i poprzez to sprawuje współkontrolę nad tą jednostką wspólnie z innymi uprawnionymi do głosu.

6. Gdy w inny nie wymieniony powyżej sposób wywiera znaczny wpływ na politykę finansową, decyzję i bieżącą działalność gospodarczą innej jednostki (stowarzyszonej)[1][2][3].

Przypisy

  1. [1] Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994
  2. Mieczysław Klimas: Podręczna encyklopedia rachunkowości Warszawa 1997, str. 201
  3. Red. Edward Nowak: Leksykon rachunkowości. Warszawa 1996, str. 70