Stopa zysku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stopa zysku – stosunek wysokości zysku do obrotu (najczęściej rozumianego jako przychody ze sprzedaży); jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji.

Stopa zysku jest najczęściej wyrażana w procentach.

Stopa dochodu (stopa zwrotu) jest to procentowa zmiana – wzrost lub spadek – wartości inwestycji w określonym czasie.

Sposób określania stopy zwrotu przedstawimy na przykładzie akcji (w przypadku innych papierów wartościowych jest podobnie).

Na wzrost wartości inwestycji (w akcje) składa się:

  1. suma dywidend wypłaconych w rozpatrywanym okresie,
  2. zmiana rynkowej wartości akcji w tym okresie.

Stopa zwrotu określa dochód przypadający na jednostkę zainwestowanego kapitału. Stopa zwrotu wyrażana jest w kategoriach względnych, tj. w procentach, co możemy zapisać następująco:

r=\frac {(d+\Delta V)}{V} \cdot 100%

gdzie:

  • r – stopa zwrotu (stopa dochodu) z inwestycji.
  • d - dywidendy
  • V - początkowa wartość rynkowa
  • \Delta V - zmiana wartości rynkowej

Stosowane w praktyce stopy zwrotu odnoszą się do konkretnego odcinka czasu. Stąd mamy do czynienia z rocznymi, kwartalnymi, miesięcznymi, tygodniowymi czy dziennymi stopami zwrotu.

Ogólnie rzecz biorąc możemy wyróżnić dwa rodzaje stóp zwrotu:

  1. zrealizowaną stopę zwrotu, którą oblicza się ex post (po przeprowadzeniu transakcji),
  2. oczekiwaną stopę zwrotu, którą szacuje się ex ante (przed podjęciem decyzji inwestycyjnej).

Z punktu widzenia podejmowania decyzji inwestycyjnych zrealizowana stopa zwrotu wyznaczana ex post ma mniejsze znaczenie. Inwestor jest zainteresowany przede wszystkim przyszłą, czyli oczekiwaną stopą zwrotu. Jej wielkość w momencie podejmowania decyzji o zainwestowaniu gotówki jest nieznana, gdyż z przyszłością wiąże się niepewność. Jak wynika z samej nazwy oczekiwana stopa zwrotu mówi nam, jakiej wartości stopy zwrotu powinniśmy się spodziewać w ciągu pewnego okresu. Innymi słowy jest to najbardziej prawdopodobna stopa zwrotu z danej inwestycji.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]