Stopnie harcerskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Stopnie harcerskie – stopnie zdobywane w harcerstwie poprzez wykazanie się określonym zasobem wiedzy i umiejętności.

Stopnie są elementem metody harcerskiej, dzięki której harcerze zostają zmotywowani do samorozwoju.

W poszczególnych organizacjach harcerskich są różne systemy stopni, choć różnice między nimi są stosunkowo nieznaczne (zwiększyły się nieco po 2003) – dotyczą części oznaczeń i niektórych nazw.

Stopnie harcerskie obecnie[edytuj | edytuj kod]

Stopnie harcerskie w ZHP[edytuj | edytuj kod]

W Związku Harcerstwa Polskiego od 2003 funkcjonuje 6 stopni harcerskich. Wprowadzono je Uchwałą nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003[1]:

Oznaczenia stopni harcerskich ZHP
Oznaczenia na
naramiennikach:
młodzik - naramiennik wywiadowca - naramiennik odkrywca - naramiennik ćwik - naramiennik harcerz orli - naramiennik harcerz Rzeczypospolitej - naramiennik
Oznaczenia na
patkach
w drużynach
wodnych:
młodzik - patka wywiadowca - patka odkrywca - patka ćwik - patka harcerz orli - patka harcerz Rzeczypospolitej - patka
Nazwa stopnia
- chłopcy:
młodzik
(mł.)
wywiadowca
(wyw.)
odkrywca
(odkr.)
ćwik
(ćw.)
harcerz orli
(HO)
harcerz
Rzeczypospolitej

(HR)
Nazwa stopnia
- dziewczęta:
ochotniczka
(och.)
tropicielka
(trop.)
pionierka
(pion.)
samarytanka
(sam.)
harcerka orla
(HO)
harcerka
Rzeczypospolitej

(HR)
Grupa metodyczna: harcerze harcerze starsi wędrownicy
Wiek: 10-13 lat 13-16 lat 16-21 lat (przed 1 września 2015 do 25 lat)[2]

Harcerz bez stopnia nosi pagony bez oznaczeń.

Oprócz stopni istnieją jeszcze także: próba harcerza i próba wędrownicza:

 • Próbę harcerza należy przejść przed rozpoczęciem zdobywania pierwszego stopnia, kończy się ona złożeniem przyrzeczenia harcerskiego i wręczeniem Krzyża Harcerskiego.
 • Próbę wędrowniczą należy odbyć przed zdobyciem stopnia harcerza orlego, a po jej zakończeniu zostaje przyznany naramiennik wędrowniczy.

Oznaki stopnia harcerskiego znajdują się na patkach (pagonach)[3] w barwach jednostki, nasuniętych na naramienniki. Członkowie jednostek o specjalności wodnej lub żeglarskiej, noszą dystynkcje na specjalnych, czarnych patkach umieszczonych z przodu koszuli.

Stopnie od odkrywcy i pionierki wzwyż można oznaczać nabiciami na krzyżu harcerskim.

Stopnie harcerskie w ZHR[edytuj | edytuj kod]

W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej funkcjonuje 5 stopni harcerskich[4].

System 5 stopni harcerskich używany jest też przez: HROŚ, NDH „Bądź Gotów”, NKIH „Leśna Szkółka”, Szczep „Czerwone Maki” oraz Choragiew Harcerzy w Kanadzie.

Oznaczenia na
krzyżu:
Krzyż Harcerski z wieńcem głogowym Krzyż Harcerski odkrywca Krzyż Harcerski ćwik Krzyż Harcerski Harcerz Orli Krzyż Harcerski Harcerz Rzeczypospolitej
  Srebrna lilijka Złota lilijka Złota lilijka Złota lilijka
  Złoty okrąg Złoty okrąg
  Złoty wieniec
Nazwa stopnia
- chłopcy:
młodzik
(mł.)
wywiadowca
(wyw.)
ćwik
(ćw.)
harcerz orli
(HO)
Harcerz Rzeczypospolitej
(HR)
Nazwa stopnia
- dziewczęta:
ochotniczka
(och.)
tropicielka
(trop.)
samarytanka
(sam.)
wędrowniczka
(wędr.)
Harcerka Rzeczypospolitej
(HR)

Stopnie w Stowarzyszeniu Harcerskim[edytuj | edytuj kod]

W Stowarzyszeniu Harcerskim stosuje się również system 5 stopni. Wymagania stopni pochodzą z regulaminu stopni KIHAM[5][6], i podobnie jak w tym systemie stopni stosowana jest nazwa pionierka na oznaczenie 3. stopnia żeńskiego (w ZHR samarytanka). Stopnie oznacza się tradycyjnie elementami nabijanymi na krzyżu harcerskim, a dodatkowo można stosować naramienniki[7].

Oznaczenia na
krzyżu:
Krzyż Harcerski z wieńcem głogowym Krzyż Harcerski odkrywca Krzyż Harcerski ćwik Krzyż Harcerski Harcerz Orli Krzyż Harcerski Harcerz Rzeczypospolitej
  Srebrna lilijka Złota lilijka Złota lilijka Złota lilijka
  Złoty okrąg Złoty okrąg
  Złoty wieniec
Opcjonalne oznaczenia na
naramiennikach:
Młodzik - naramiennik Wywiadowca - naramiennik ćwik - naramiennik    
Nazwa stopnia
- chłopcy:
młodzik
(mł.)
wywiadowca
(wyw.)
ćwik
(ćw.)
harcerz orli
(HO)
Harcerz Rzeczypospolitej
(HR)
Nazwa stopnia
- dziewczęta:
ochotniczka
(och.)
tropicielka
(trop.)
pionierka
(pion.)
wędrowniczka
(wędr.)
Harcerka Rzeczypospolitej
(HR)

Stopnie w SHK Zawisza - FSE[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza - FSE używa jeszcze innego systemu stopni:

Stopnie w Organizacji Harcerskiej „Rodło”[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz więcej w artykule Organizacja Harcerska „Rodło”, w sekcji Stopnie harcerskie.

Stopnie harcerskie w przeszłości, nazwy i oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Początki harcerstwa w Polsce

Większość obecnych nazw stopni harcerskich stosowanych jest niemal od początków harcerstwa[8]. Nazwy młodzik użył jako jednej z propozycji na nazwę pierwszego stopnia Andrzej Małkowski[9]. Określeń pierwszych 3 stopni: młodzik, wywiadowca, ćwik użyli już w 1912 w swoim podręczniku skautowym Harce młodzieży polskiej Mieczysław Schreiber i Eugeniusz Piasecki[10]:

Frycem zwano w Polsce niedoświadczonego młodzika, ćwikiem zaś człowieka wypróbowanego.

Mieczysław Schreiber, Eugeniusz Piasecki, Harce młodzieży polskiej
Poziom Małkowski (Scouting... 1911)[9] Piasecki, Schreiber (Harce... 1912)[10]
przyjęcie do patrolu ochotnik fryc, młodzik, ochotnik
skaut II klasy zwiadowca, wywiadowca harcerz, wywiadowca
skaut I klasy harcerz ćwik, harcerz(sic!)

Naczelnictwo Skautowe we Lwowie w październiku 1912 wprowadziło następujące stopnie:

 1. młodzik
 2. wywiadowca
 3. ćwik
 4. harcerz

i ogłosiło w 1912–1913 w czasopiśmie „Skaut” wymagania stawiane na „egzaminach” na poszczególne stopnie. Rozkazem Naczelnictwa z 15 października 1913 wprowadzono oficjalne oznaki pierwszych dwóch stopni, a rozkazem z 15 kwietnia 1914 – stopnia ćwika[11].


IV Zjazd ZHP 1920r.

W dniach 3–5 stycznia 1920 na czwartym zjeździe Naczelnej Rady Harcerskiej w Warszawie uchwalono projekt statutu ZHP, zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 2 sierpnia 1920 w którym został zawarty system wymagań na stopnie harcerskie (nazwane „próbami młodzieży”)[11] wraz z oznaczeniami stopni, które w części organizacji harcerskich stosuje się do dziś:

Stopień Nazwa stopnia Oznaczenie Zadania prób dostosowane do wieku
próba III stopnia młodzik krzyż harcerski, oksydowany noszony na lewej piersi dwa centymetry nad kieszenią lub (zastępczo z powodu braku metalu na krzyże) lilja z białej blachy, wysokości 25 mm, na lewej piersi na podkładce barwy chorągwi do 12 lat włącznie
próba II stopnia wywiadowca krzyż ze srebrną lilją do 14 lat
próba I stopnia ćwik krzyż ze złotą lilją do 16 lat
Harcerz Rzeczypospolitej krzyż ze złoconym wiankiem do 18 lat

Nieco później pojawiło się określenie skaut Orła Białego[12] (dzisiejszy harcerz orli). Stopnie wyższe od skautów I klasy polegały głównie na zdobyciu odpowiedniej ilości sprawności.

W 1925 (rozkaz Naczelnictwa z 30 listopada) uzupełniono programy prób dla wędrowników (tzw. włóczęgów) o stopień starszego ochotnika dla kandydatów nowo wstępujących do drużyn wędrowników bez wcześniejszego doświadczenia harcerskiego i próbę wędrowniczą (włóczęgi)[11].


Drużyny żeńskie - po 1925r.

W harcerstwie żeńskim w 1925 (rozkaz Głównej Kwatery Żeńskiej L.2 z 2 czerwca 1925) ustalono pięciostopniowy system prób na stopnie:

 1. ochotniczka
 2. pionierka
 3. samarytanka
 4. przewodniczka
 5. harcerka Rzeczypospolitej.

Ewa Grodecka opisuje je w 1937 w nieco innym podziale[13]:

 1. ochotniczka
 2. pionierka
 3. samarytanka
 4. wędrowniczka
 5. przewodniczka.

Pierwsze trzy stopnie były realizowane przez dziewczęta w wieku 11 - 16 lat[13], natomiast kolejne adresowano do dziewcząt starszych[11]. Granice wiekowe nie były ustalone sztywno:

Okres samarytanki stoi na granicy dwóch etapów wychowania harcerskiego. W pewnych wypadkach zamyka on etap młodszych dziewcząt, w innych wchodzi już w okres dziewcząt starszych. Zależy to przede wszystkim od czynników psychologicznych: kierować się tu będziemy znajomością naszych dziewcząt, ich rozwoju, potrzeb indywidualnych i warunków zewnętrznych. Według nich będziemy postępować, im podporządkujemy wytyczne organizacyjne. Zwróćmy uwagę: żaden program próby nie określa sztywno wieku, w jakim określony stopień powinien być przez dziewczęta zdobyty. Programy są dla dziewcząt, nie dziewczęta dla programów. Ewa Grodecka

Starszymi dziewczętami nazywano ochotniczki, pionierki i samarytanki. Dziewczęta, które wstąpiły do harcerstwa w wieku powyżej 16 lat, po przejściu okresu próbnego miały zdobywać stopień starszej ochotniczki. Następnie, zależnie od wieku i wyrobienia harcerskiego, dziewczęta mogły zdobywać stopień samarytanki lub wędrowniczki. Stopień wędrowniczki można było zatem zdobyć po stopniu samarytanki lub będąc bardziej doświadczoną starszą ochotniczką[13].

System 5 stopni[edytuj | edytuj kod]

Krzyż harcerski z nabitymi złotymi elementami - tradycyjne oznaczenie stopnia harcerza Rzeczypospolitej

W okresie międzywojennym używano systemu 5 stopni:

 1. młodzik
 2. wywiadowca
 3. ćwik
 4. harcerz orli i
 5. harcerz Rzeczypospolitej

– podobnie jak nadal w ZHR, Stowarzyszeniu Harcerskim i kilku innych mniejszych organizacjach.

Harcerki zdobywały stopnie:

 1. ochotniczki (przed I wojną światową nazywanej też młódką[14])
 2. pionierki
 3. samarytanki
 4. przewodniczki (od 1936 – wędrowniczki) i
 5. harcerki Rzeczypospolitej.

W 1946 po ochotniczce dodano tropicielkę[11], a zrezygnowano z harcerki Rzeczypospolitej.

Stopnie wyrównawcze

Dla starszych harcerzy (w wieku powyżej 15 lat) nowo wstępujących do drużyny wprowadzano okresowo stopnie wyrównawcze: starszego ochotnika i włóczęgi, dla starszych harcerek – starszej ochotniczki. Stopnie wyrównawcze stosowane były w ZHP w okresie międzywojennym, w Szarych Szeregach, w KIHAM[6] i w ZHR w latach 90.

Aby zdobyć stopień harcerza orlego – wędrowniczki oraz harcerza Rzeczypospolitej – harcerki Rzeczypospolitej, należało ułożyć indywidualny program próby i uzgodnić go odpowiednio z komisją harcerza orlego – wędrowniczki lub z kapitułą stopnia HR[15].

System 5 stopni obowiązywał ponownie w całym ZHP w latach 1993–2003.

Oznaczenia na krzyżu harcerskim

Z systemem 5 stopni jest związany tradycyjny sposób oznaczania stopni na krzyżu harcerskim – zdobycie pierwszego stopnia potwierdzane jest dopuszczeniem do złożenia przyrzeczenia harcerskiego i wręczeniem krzyża. Kolejne stopnie oznacza się przez nabijanie na krzyżu srebrnych i złotych elementów: lilijki, kręgu i wieńca. O oznaczaniu stopni na krzyżu pisał Kazimierz Lutosławski w projektach polskiej odznaki skautowej: Pole, prążkowane tylko w środku, oznaczać by mogło ochotnika, gwiazdka srebrna – skauta II klasy, złota by ją zastąpić mogła po zdaniu egzaminu na skauta I klasy.

System ten stosowany był także w Szarych Szeregach (stopień harcerza orlego zastąpił wówczas bojowiec (dla harcerzy Bojowych Szkół)[11][16], a po II wojnie światowej do 1949 oraz w krótkim okresie po reaktywowaniu ZHP 1957–1962[11][17] (w niektórych środowiskach nieformalnie – dużo dłużej). Używano go też w latach 80. w drużynach i szczepach skupionych w KIHAM[6]. Twórcy jednego z wielu wstępnych projektów systemu stopni KIHAM, prezentowanych na seminariach metodycznych, przyznawali, że podstawą wymagań na stopnie (w ich projekcie) był program stopni z 1957 kontynuujący tradycje stopni przedwojennych zdobywanych w harcerstwie do 1948, a wymagania uzupełniono o doświadczenia metodyczne szczepów 22 WDHiZ i 208 WDHiZ oraz Kręgu Instruktorów Harcerskich „Zawisza” z Lublina, wykorzystując także wymagania stopni starszoharcerskich (wędrownicze i KIMB) z 1958 a także doświadczenia innych środowisk, zwłaszcza krakowskich. [18].

System 6 stopni i oznaczenia na naramiennikach[edytuj | edytuj kod]

W 1949 w ZHP ujednolicono męskie i żeńskie nazwy stopni: ochotnikochotniczka, pionierpionierka, przodownikprzodowniczka, organizatororganizatorka. Do pomysłu tego powrócono także w 1962[19] – dodano wtedy do wymienionych stopnie tropiciel - tropicielka, odkrywca, wędrownikwędrowniczka i (od 1968) sprawny (później, od 1978organizator). Od tego czasu, tj. w okresie 19621993 w ZHP obowiązywał system 6 stopni[20] (okresowo 7 stopni):

 1. ochotnikochotniczka
 2. tropicieltropicielka
 3. odkrywca (niekiedy też przodownik)
 4. wędrownikwędrowniczka
 5. harcerz orliharcerka orla
 6. harcerz Rzeczypospolitejharcerka Rzeczypospolitej

Oprócz nazw ujednoliconych (podobnie brzmiących męskich i żeńskich), ale odbiegających od tradycyjnych z początków harcerstwa (młodzik, wywiadowca, ćwik), charakterystyczne dla tego systemu są oznaczenia na naramiennikach (stosowane zamiast oznaczeń na krzyżu lub równocześnie z nimi) oraz powiązanie stopni z grupami wiekowymi.

Od 1957 do 1993 dzielono stopnie na harcerskie (pierwsze trzy lub cztery) i starszoharcerskie (pozostałe – zdobywane w drużynach starszoharcerskich-specjalnościowych). W 2003 zrezygnowano w ZHP z tradycyjnego systemu 5 stopni, wprowadzając system 6 stopni, z obowiązkowymi oznaczeniami na naramiennikach oraz ścisłym powiązaniem stopni z grupami wiekowymi (harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników). Zachowano przy tym tradycyjne nazwy stopni.

Modyfikacje systemów stopni[edytuj | edytuj kod]

W latach 70. w niektórych środowiskach modyfikowano stopnie, np. w taki sposób, że zdobywano 5 stopni, ale miały one zmodyfikowane nazwy[21][22], oznaczane np. w Czarnej Jedynce w sposób tradycyjny – elementami nabijanymi na krzyżu harcerskim, a w Pomarańczarni – belkami i gwiazdkami na pomarańczowej lub zielonej podkładce naramiennika:

 1. biszkopt
 2. młodzik (wędrownik) / przodownik
 3. wywiadowca (pionier) / wędrownik
 4. ćwik (sprawny) / pionier
 5. harcerz orli / sprawny

Ciekawostki[edytuj | edytuj kod]

 • Andrzej Małkowski wśród propozycji nazwy pierwszego stopnia harcerskiego przedstawiał dosłowne tłumaczenie z angielskiego tenderfootdelikatna nóżka, a także żółtodziób, fryc i ostatecznie przyjęte młodzik[23].
 • Harcerza bez stopnia Małkowski nazywał ciurą[23][12]. W niektórych drużynach, m.in. związanych z KIHAM w przeszłości i obecnie np. w ZHR, nazywa się go biszkoptem[24]. W niektórych drużynach biszkopta traktowano jako pierwszy stopień harcerski[22][21], w innych – jako miano[25].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r.. [dostęp 2010-12-04].
 2. Zarchiwizowana kopia. [dostęp 2014-02-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-21)].
 3. Regulamin Mundurowy ZHP, V.1.1.
 4. Regulamin gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich (zatwierdzony Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 265/4 z dn. 23 lutego 2013 r.). Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Organizacja Harcerzy. [dostęp 2017-11-26].
 5. Stowarzyszenie Harcerskie - Stopnie i patenty. [dostęp 2010-12-04].
 6. a b c Regulamin i wzory kart prób na stopnie harcerskie, KIHAM Warszawa, Archiwum Harcerskie, Warszawa 1980–1982 [dostęp 2020-05-10].
 7. Regulamin Mundurowy - Regulamin odznak, oznak zuchowych, harcerskich i instruktorskich Stowarzyszenia Harcerskiego
 8. Witold Pietrusiewicz. Od żółtodzioba do HR-a. „Czuwaj”. 7-8, s. 14-15, 2003. Warszawa. ISSN 0867-2024. 
 9. a b Andrzej Małkowski: Scouting jako system wychowania młodzieży. Lwów: 1911.
 10. a b Mieczysław Schreiber, Eugeniusz Piasecki: Harce młodzieży polskiej. Wyd. I. 1913. (w sieci dostępne II wydanie: Mieczysław Schreiber, Eugeniusz Piasecki: Harce młodzieży polskiej. Wyd. II. Lwów: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1917. [dostęp 2019-06-17].)
 11. a b c d e f g Wojciech Śliwerski: Stopnie harcerskie. Z dziejów metodyki. Wyd. I. Kraków: Harcerska Oficyna Wydawnicza, 1989. ISBN 83-7028-027-7.
 12. a b Andrzej Małkowski: Pierwsze kroki w skautostwie. Pittsburgh: Związek Sokołów Polskich w Ameryce, 1916.
 13. a b c Ewa Grodecka: O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu. Wyd. III. Harcerskie Biuro Wydawnicze ZHP „Horyzonty”, 1983, s. 56-95, seria: Biblioteczka Harcerstwa Starszego. ISBN 83-900198-1-7.
 14. Leksykon harcerstwa. Olgierd Fietkiewicz (red.). Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. ISBN 83-203-1779-7.
 15. Zdobywanie stopnia harcerza orlego – wędrowniczki. Z doświadczeń 22 Szczepu „Watra”, „Biuletyn Starszoharcerski”, Archiwum Harcerskie, 11 listopada 1983.
 16. Grzegorz Nowik: Straż nad Wisłą. Warszawa: Wydawnictwo Rytm, 2002, s. 1177-1182. ISBN 83-88794-55-8.
 17. S1-II/57 – Instrukcja w sprawie zdobywania i przyznawania stopni harcerskich; Harcerz orli – wędrowniczka. W: Zbiór regulaminów ZHP. Cz. I. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie, 1960, s. 180–183, 204–296.
 18. Uwagi ogólne dotyczące proponowanych stopni harcerskich (1957, 1958), Archiwum Harcerskie.
 19. Biuletyn Historyczny Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy. Nr 1 (47), Warszawa 2003. ISSN 1462-9104
 20. System stopni harcerskich [załącznik do Uchwały nr 13 Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 października 1981 r.]. W: Zbiór instrukcji i regulaminów. Harcerze. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989, s. 20–46. ISBN 83-203-3088-2.
 21. a b Streszczenie zasad zdobywania stopni. Czarna Jedynka, Archiwum Harcerskie, lipiec 1972.
 22. a b Regulamin stopni i sprawnosci 23 WDH „Pomarańczarnia”, Archiwum Harcerskie, marzec 1976.
 23. a b Andrzej Małkowski: Jak skauci pracują. Kraków: 1914.
 24. Maciej Ołdakowski: W poszukiwaniu nowego stopnia. Azymut.zhr.pl, 2019-11-27. [dostęp 2019-11-27].
 25. System i instrukcja o zdobywaniu i przyznawaniu oraz programy prób stopni harcerskich Szczepu „Watra” 22 WDHiZ (dla drużynowych, przybocznych i zastępowych drużyn harcerskich szczepu), Archiwum Harcerskie.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]