Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Data powstania

12 lutego 1989

Liczebność

18 741

Zasięg działalności

Polska

Siedziba

ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa

Jednostka naczelna

Rada Naczelna ZHR

Władze
Przewodniczący

hm. Karol Siergiej

Naczelnicy

hm. Justyna Kralisz (Naczelniczka Harcerek ZHR)
hm. Michał Markowicz (Naczelnik Harcerzy ZHR)

Strona internetowa

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i polskiego harcerstwa, kontynuuje zasady programowe, metodyczne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918–1939 oraz twórczo rozwija dorobek niezależnych środowisk harcerskich działających po 1945 w ZHP i poza nim. ZHR używa tradycyjnego hymnu, odznak oraz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Lilijka harcerska będąca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w węźle biało-czerwoną szarfą) została zaprojektowana w 1989 przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz z Sopotu.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją non-profit, od 20 kwietnia 2004 zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Związek opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków. Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej[1]. Związek od kilkunastu lat współpracuje z Confederation of European Scouts posiadając tam status członka współpracującego (ang. associate member)[2], a także uczestniczy w organizowanym przez nich co cztery lata Eurojamie. ZHR od wielu lat współpracuje z organizacjami harcerskimi poza granicami kraju, w tym Związkiem Harcerstwa Polskiego działającym poza granicami kraju, Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie i Harcerstwem Polskim na Ukrainie, czego owocem było podpisanie 14 października 2017 roku w Krakowie Porozumienia Organizacji Harcerskich[3].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Metoda Harcerska[edytuj | edytuj kod]

Praca wychowawcza prowadzona jest w oparciu o metodę harcerską w odrębnych organizacjach harcerek i harcerzy. Związek modyfikuje swój program i sposoby działania, aby odpowiadać na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.

Zbiórki odbywają się regularnie w grupach metodycznych podzielonych programowo oraz wiekowo odpowiadając na wyzwania wychowawcze rozwoju psychofizycznego młodego człowieka.

Zuchy/Zuchenki: 6–11 lat

Harcerze/Harcerki: 11–15 lat

Wędrownicy/Wędrowniczki: 15–18 lat

Harcerze Starsi/Harcerki Starsze: 18–30 lat

Sylwetka Instruktora ZHR[edytuj | edytuj kod]

Instruktor dba o rozwój własny, odkrycie własnego powołania i wytrwale dąży do wyznaczonych przez siebie celów. Jest chrześcijaninem, zna zasady swojej wiary i pogłębia je, żyje nauką Kościoła. Jest patriotą aktywnie służy swojemu krajowi, uczestniczy w życiu kraju, zna jego historię. Dąży do ideału zawartego w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, zna i stosuje odpowiednią metodę harcerską.

Służba[edytuj | edytuj kod]

Elementem wychowania harcerskiego ZHR jest służba rozumiana jako wyraz czynnej chęci niesienia pomocy bliźnim. Drużyny harcerskie zrzeszone w ZHR pełnią służbę na rzecz wybranych przez siebie podmiotów.

Szczególną formą służby z wieloletnią tradycją jest Biała Służba jako służba pomocnicza pielgrzymom podczas pielgrzymek papieskich. Stała się elementem kształtującym ZHR i znakiem rozpoznawczym organizacji. Biała służba w istotny sposób skupiła i zintegrowała harcerstwo, które skrystalizowało się w formie RHR-u, stając się ważnym elementem rodowodu ZHR. Wydarzeniami, gdzie harcerze pełnią służbę przede wszystkim polegającą na zabezpieczeniu medycznym są Światowe Dni Młodzieży.

ZHR od początku istnienia poprzez Referat Wschód gromadzący różne środowiska z całej Polski angażował się we współpracę z polskimi organizacjami harcerskimi w krajach byłego ZSRR. Działanie przyniosło efekt w postaci wsparcia kształceniowego oraz wymiany metodycznej i programowej. Ważnym elementem działania Referatu Wschód stało się pełnienie służby na rzecz rodaków mieszkających poza granicami Polski.

Władze[edytuj | edytuj kod]

 • Władze naczelne:
  • Zjazd ZHR – najwyższa władza ZHR, zwoływany jest co 2 lata
  • Rada Naczelna ZHR – składająca się z: 22 członków wybranych przez Zjazd ZHR, Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy oraz 12 przewodniczących zarządów okręgów
  • Naczelnictwo ZHR – zarząd ZHR, Skład: Przewodniczący ZHR, Naczelniczka Harcerek, Naczelnik Harcerzy oraz 8 członków wybranych przez Radę Naczelną w tym: 2 wiceprzewodniczących, Sekretarz Generalny ZHR, Naczelny Kapelan, Skarbnik i Komisarz Zagraniczny
  • Przewodniczący ZHR
  • Naczelniczka Harcerek ZHR
  • Naczelnik Harcerzy ZHR,
  • Komisja Rewizyjna ZHR – 9 członków wybranych przez Zjazd ZHR kontroluje działalność władz Związku oraz jednostek organizacyjnych pod względem przestrzegania przez nie Statutu, regulaminów Związku oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kontroluje gospodarkę majątkową Związku, oraz przedstawia władzom Związku i jednostkom organizacyjnym informacje, zalecenia, i wnioski wynikające z kontroli.
  • Sąd Harcerski ZHR – 5 członków wybranych przez Zjazd ZHR rozpatruje apelacje członków Związku, usuniętych ze Związku lub w inny sposób ukaranych dyscyplinarnie przez władze, rozstrzyga wszelkie spory między członkami Związku oraz między tymi członkami a władzami Związku oraz spory majątkowe pomiędzy okręgami ZHR posiadającymi osobowość prawną oraz pomiędzy tymi okręgami a Związkiem.
   Siedziba Związku przy ul. Litewskiej 11/13 w Warszawie
 • Władze okręgu:
 • obwody ZHR

Aktualne Władze Naczelne[edytuj | edytuj kod]

Struktura organizacyjna i liczebność[edytuj | edytuj kod]

Struktury organizacyjne w
Organizacja Harcerzy ZHR Organizacja Harcerek ZHR
Naczelnik Harcerzy ZHR Naczelniczka Harcerek ZHR
Główna Kwatera Harcerzy ZHR Główna Kwatera Harcerek ZHR
Chorągwie harcerzy ZHR Chorągwie harcerek ZHR
Hufce męskie ZHR Hufce żeńskie ZHR
Gromady męskie, drużyny męskie, kręgi męskie Gromady żeńskie, drużyny żeńskie, kręgi żeńskie

Liczba harcerek i harcerzy w ZHR wynosiła w:

 • 2017 – 18741 (11 194 harcerek[4] i 7547 harcerzy[5])
 • 2015 – 16730 (10 337 harcerek[4] i 6393 harcerzy[5])

Zloty[edytuj | edytuj kod]

Zloty (ang. jamboree) są tradycyjnymi spotkaniami harcerzy i skautów.

Nagrody[edytuj | edytuj kod]

W 2016 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej otrzymał nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej[6]. ZHR otrzymał tytuł „Organizacja Pozarządowa Roku” 2019 Forum Ekonomicznego[7].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Statut ZHR par. 4 pkt 6. [dostęp 2011-06-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-04)].
 2. Confederation of European Scouts. [dostęp 2018-08-22]. (ang.).
 3. Porozumienie Organizacji Harcerskich. [dostęp 2018-08-22]. (pol.).
 4. a b Sprawozdanie Naczelniczki Harcerek [1].
 5. a b Sprawozdanie Naczelnika Harcerzy [2].
 6. Kustosz Pamięci Narodowej 2016. ipn.gov.pl. [dostęp 2018-03-01].
 7. Nagrody Forum Ekonomicznego. forum-ekonomiczne.pl. [dostęp 2022-06-18].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]