Synergia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Synergia (efekt synergiczny, z gr. συνεργία "współpraca")[1] – współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. Termin ten jest pojęciem ogólnym, mającym zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Poniżej zostało podanych tylko kilka przykładów.

W psychologii społecznej[edytuj | edytuj kod]

Synergiczność działań, efekt organizacyjny – wspólne działanie dające większe, lepsze efekty; działania uzupełniają się poprzez kooperację (współpracę) i synchronizację. Efekt zorganizowanej pracy zespołowej, który jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych. W wyniku synergii powstaje efekt organizacyjny będący przeciętną nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym. Na przykład: Dwie osoby działając razem, są w stanie przesunąć ciężką szafę o 10 metrów. Każda z nich osobno mogłaby przesunąć ją nie więcej niż np. 3 metry. Zatem maksymalna suma działań indywidualnych jest równa 2 x 3 m = 6 m, natomiast efekt działań wspólnych wynosi 10 m i jest większy niż suma działań indywidualnych.

W teologii[edytuj | edytuj kod]

Synergia jest również jednym z pojęć podstawowych dla teologii katolickiej oraz prawosławnej. Oznacza ona współpracę natury i łaski Bożej. Według tradycyjnej nauki katolickiej łaska jest czymś, co przychodzi do człowieka z nieba, z wolnej decyzji Boga. Następnie uzdalnia ona ludzką naturę do tego, aby człowiek za pomocą wolnej woli oraz uczynków mógł przekraczać swój grzeszny stan i wznosić się wyżej, w kierunku świętości. Pomiędzy naturą i łaską istnieje zależność oraz równowaga. Przeakcentowanie roli łaski bez uwzględnienia współpracy ludzkich wysiłków prowadzi do herezji kwietyzmu albo predestynacji, natomiast przeakcentowanie ludzkich wysiłków z pominięciem uprzedniości i konieczności łaski prowadzi do pelagianizmu.

W farmakologii[edytuj | edytuj kod]

Dwa, lub więcej słabo oddziaływających na pacjenta leków, po zaaplikowaniu ich razem, przynoszą bardzo silne efekty. Synergia w tym przypadku może polegać zarówno na interakcji substancji czynnych poszczególnych leków na poziomie biochemicznym, jak też na synergicznej odpowiedzi organizmu na leczenie (na poziomie fizjologicznym). (Zobacz więcej Synergizm)

W teorii informacji[edytuj | edytuj kod]

Kilka oderwanych informacji dotyczących pewnego zdarzenia pojedynczo zawiera niewiele merytorycznej treści. Odpowiednie informacje połączone razem, pozwalają zrozumieć całe zdarzenie poprzez logiczne powiązanie faktów, a nawet (dzięki interpolacji) odtworzyć brakujące informacje.

W ekonomii i biznesie[edytuj | edytuj kod]

Integracja działań wielu podmiotów kreujących produkt zmniejsza koszty jego przygotowania i promocji a zwiększa szanse rynkowego zakresu (czyli zyski). Efekty są nieproporcjonalnie większe w porównaniu z sytuacją, gdy każdy z podmiotów działa oddzielnie.

W biznesie mamy do czynienia z synergią gdy kilka firm lub grup pracuje razem i osiąga większy sukces niż pracując osobno[2].

W zarządzaniu[edytuj | edytuj kod]

Sytuacja, w której realizacja kilku projektów równocześnie daje organizacji większe zyski (lub częściej - niższe koszty operacyjne), niż realizacja tych projektów oddzielnie. Spowodowane to jest np. możliwością wspólnego zamawiania zasobów do projektów, wynajmu maszyn czy wykorzystania wiedzy ekspertów dla kilku zbieżnych ze sobą przedsięwzięć realizowanych w tym samym czasie.

W grach komputerowych[edytuj | edytuj kod]

W niektórych grach komputerowych (np. Diablo II, Tower defense) również pojawia się synergia. Sprawia ona, że dodając punkty umiejętności do danej zdolności postaci zwiększa się siłę innych (zwykle z nią powiązanych). Przykład: Postać wykonuje 1 atak na sekundę o sile 1. Możliwe są dwa ulepszenia: zwiększenie siły ataku o 1 lub zwiększenie liczby ataków na sekundę o 1. Gdy zwiększy się siłę ataku o dwa, to zadawane obrażenia w ciągu sekundy zmienią się z 1 na 3. Gdy zwiększy się liczbę ataków o dwa, to zadawane obrażenia w ciągu sekundy również zmienią się z 1 na 3. Natomiast gdy zwiększy się jeden raz siłę ataku i jeden raz liczbę ataków, to postać będzie wykonywać w ciągu sekundy 2 ataki po 2 punkty obrażeń każdy, co daje łącznie 4 punky obrażeń. Czyli rozłożenie dwóch ulepszeń na dwie różne cechy daje lepszy efekt niż ulepszanie dwa razy jednej.

W energetyce[edytuj | edytuj kod]

Prowadzone są badania np. nad synergią węglowo-jądrową.

W nauce[edytuj | edytuj kod]

M.in. Michio Kaku w swojej książce Wizje: czyli Jak nauka zmieni świat w XXI wieku (ukazała się w 1997 roku) stawia tezę o synergii mechaniki kwantowej, biologii molekularnej i techniki komputerowej w nauce.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]