System S24

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

System S24 (S24) – system teleinformatyczny umożliwiający elektroniczną rejestrację podmiotów gospodarczych, takich jak np. spółka z o.o., spółka komandytowa, spółka jawna za pomocą Internetu. Opcja ta jest dostępna od 1 stycznia 2012 roku i jej funkcjonowanie regulują przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Całokształt procedury rejestracyjnej jest prosty, ponieważ wymaga zwykle jedynie posługiwania się dostępnymi na platformie wzorami dokumentów i wniosków. Istnieje też możliwość wczytania dokumentów zewnętrznych. Nazwa systemu wywodzi się od czasu trwania owej rejestracji przez Internet, ponieważ trwa ona zaledwie 24 godziny i nie generuje żadnych dodatkowych opłat oprócz opłaty sadowej i za ogłoszenie w MSiG, która jest jednak niższa, niż w przypadku tradycyjnej rejestracji [1].

Dokonanie wpisu[edytuj | edytuj kod]

Do złożenia wniosku rejestracyjnego za pośrednictwem systemu S24 niezbędne jest posiadanie konta na platformie teleinformatycznej ePUAP, jak również elektronicznego podpisu[2]. Należy pamiętać, iż do przeprowadzenia procesu rejestracji za pomocą systemu S24 nie jest wymagane wcześniejsze wniesienie wkładów na pokrycie wymaganego minimalnego kapitału zakładowego, ponieważ czynność ta może nastąpić do 7 dni od chwili wpisania zakładanej spółki do rejestru.

W przypadku zdecydowania się na zawarcie umowy spółki za pomocą systemu S24, ewentualne uzupełnienie braków formalnych wniosku (które skutkuje jego zwrotem) może być niemożliwe. Natomiast w przypadku tradycyjnego zgłoszenia spółki, co do zasady wnioskodawca ma pewien czas na uzupełnienie dokumentów, które sprawia, że wniosek wywiera skutek od daty pierwotnego wniesienia[3].

Umowa spółki w systemie S24[edytuj | edytuj kod]

Umowa dla spółki zakładanej za pośrednictwem systemu S24 jest ściśle powiązana z następnymi czynnościami, które są niezbędne do tego, aby został utworzony podmiot gospodarczy wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkie wymagane czynności mogą zostać wykonane za pośrednictwem systemu. Formułowanie treści umowy zakładanej spółki, a także wniosku o dokonanie wpisu w KRS następuje automatycznie poprzez wypełnianie kolejno pojawiających się okien z informacjami do uzupełnienia. System S24 samodzielnie generuje wszelkie dokumenty oraz wnioski wymagane do przedłożenia w Sądzie Rejestrowym.

Udostępnionego w systemie wzorca umowy nie można edytować. Oznacza to, że umowa spółki może być złożona tylko i wyłącznie z udostępnionych w systemie postanowień[3].

Etapy rejestracji spółki w systemie S24[edytuj | edytuj kod]

  1. Założenie kont wspólników w systemie S24.
  2. Przygotowanie niezbędnych danych do rejestracji.
  3. Wprowadzanie danych do formularza.
  4. Automatyczne wygenerowanie dokumentów i wniosku.
  5. Złożenie elektronicznego podpisu na dokumentach.
  6. Opłacenie należności za złożenie wniosku.
  7. Złożenie dokumentów do Sądu Rejestrowego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Arnie, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Spółek Handlowych [dostęp 2018-01-25].
  2. FAQ - najczęściej zadawane pytania - Portal S24, ekrs.ms.gov.pl [dostęp 2018-01-30] (pol.).
  3. a b Marcin Staniszewski, Założenie spółki S24 krok po kroku, Kancelaria RPMS, 1 listopada 2021 [dostęp 2022-01-24] (pol.).