ePUAP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa). Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo).

Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia usług obywatelom (usługobiorcom). Wśród uczestników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gminne.

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na SAML mechanizmie pojedynczego logowania (single sign-on), który umożliwia stosowanie tego samego konta ePUAP do logowania się na stronach różnych usługodawców.

Obszary zastosowania ePUAP[edytuj]

  • Udostępnianie usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura wykorzystywana przez Instytucje Publiczne do udostępniania własnych usług.
  • Zintegrowany dostęp do usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura dla zintegrowanego („odresortowionego”, „odmiejscowionego”), ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wykorzystywanych usług publicznych.
  • Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. ePUAP jako repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
  • Portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy dla „organizacji interoperacyjności”.

Założenia[edytuj]

  • zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych;
  • dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi;
  • jednolity dostęp do usługi bez ponoszenia znaczących kosztów.

Prawo o ePUAP[edytuj]

Zgodnie z przepisami prawa od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez udostępnienie infrastruktury usług, pozwalających na założenie skrzynki podawczej. Skrzynka podawcza na ePUAP spełnia wymogi prawa, a w szczególności:

  • wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru zgodnego z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym;
  • współpraca ze sprzętowymi modułami bezpieczeństwa – HSM, spełniającymi wymogi techniczne określone w prawie;
  • obsługa dokumentów elektronicznie zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Infoafera[edytuj]

Według TVN[1] i Wydania Wiadomości TVP z 10 kwietnia 2014, powstanie ePUAP wiązane jest też z tzw. „Infoaferą”. 10 kwietnia 2014 Minister spraw wewnętrznych Polski potwierdził informacje, że amerykański koncern technologiczny HP przyznał się do swojego udziału w polskiej infoaferze i do korumpowania polskich urzędników[2][3].

Do marca 2014 budowa ePUAP i jego utrzymanie kosztowało 98,4 mln zł. Do wykorzystania w ramach tego projektu zostało jeszcze 67,8 mln zł. Zakwestionowane wydatki tylko na sam portal to ok. 20 mln zł[4].

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]