Szablon:Naukowiec infobox

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
{{{imię i nazwisko}}}
{{{imię i nazwisko org}}}
[[Plik:{{{grafika}}}|240x240px|alt=Ilustracja|{{{opis grafiki}}}]]
{{{opis grafiki}}}
Państwo działania

{{Państwo|{{{państwo}}}|{{{wariant flagi}}}}}

Data i miejsce urodzenia

{{{data urodzenia}}}
{{{miejsce urodzenia}}}

Data i miejsce śmierci

{{{data śmierci}}}
{{{miejsce śmierci}}}

Pełne imię i nazwisko

{{{pełne imię i nazwisko}}}

Zawód, zajęcie

{{{zawód}}}

{{{stopień lub tytuł naukowy}}} nauk {{{jakich nauk}}}
Specjalność: {{{specjalność}}}
Alma Mater

{{{almamater}}}

Doktorat

{{{doktorat data}}} – {{{doktorat dyscyplina}}}
{{{doktorat uczelnia}}}

Doktorat

{{{doktorat2 data}}} – {{{doktorat2 dyscyplina}}}
{{{doktorat2 uczelnia}}}

Doktorat

{{{doktorat3 data}}} – {{{doktorat3 dyscyplina}}}
{{{doktorat3 uczelnia}}}

Doktorat

{{{doktorat4 data}}} – {{{doktorat4 dyscyplina}}}
{{{doktorat4 uczelnia}}}

Habilitacja

{{{habilitacja data}}} – {{{habilitacja dyscyplina}}}
{{{habilitacja uczelnia}}}

Profesura

{{{profesura data}}}

Polska Akademia Nauk / Umiejętności
Status PAN

{{{status pan}}}

Status PAU

{{{status pau}}}

Funkcja Jednostka PAN

{{{funkcja pan typ}}}
{{{funkcja pan nazwa}}}

Doktor honoris causa
{{{honoriscausa uczelnia1}}} – {{{honoriscausa data1}}}
{{{honoriscausa uczelnia2}}} – {{{honoriscausa data2}}}
{{{honoriscausa uczelnia3}}} – {{{honoriscausa data3}}}
{{{aktywność zawodowa}}}
{{{jednostka1 typ}}}

{{{jednostka1 nazwa}}}

{{{jednostka podrz1 typ}}}

{{{jednostka podrz1 nazwa}}}

Stanowisko

{{{stanowisko1}}}

Okres zatrudn.

{{{okres zatr1}}}

{{{jednostka2 typ}}}

{{{jednostka2 nazwa}}}

{{{jednostka podrz2 typ}}}

{{{jednostka podrz2 nazwa}}}

Stanowisko

{{{stanowisko2}}}

Okres zatrudn.

{{{okres zatr2}}}

{{{jednostka3 typ}}}

{{{jednostka3 nazwa}}}

{{{jednostka podrz3 typ}}}

{{{jednostka podrz3 nazwa}}}

Stanowisko

{{{stanowisko3}}}

Okres zatrudn.

{{{okres zatr3}}}

{{{jednostka4 typ}}}

{{{jednostka4 nazwa}}}

{{{jednostka podrz4 typ}}}

{{{jednostka podrz4 nazwa}}}

Stanowisko

{{{stanowisko4}}}

Okres zatrudn.

{{{okres zatr4}}}

{{{funkcja}}}
{{{instytucja typ}}}

{{{instytucja nazwa}}}

Okres spraw.

{{{od}}}–{{{do}}}

Poprzednik

{{{poprzednik}}}

Następca

{{{następca}}}

{{{2 funkcja}}}
{{{2 instytucja typ}}}

{{{2 instytucja nazwa}}}

Okres spraw.

{{{2 od}}}–{{{2 do}}}

Poprzednik

{{{2 poprzednik}}}

Następca

{{{2 następca}}}

[[Plik:{{{faksymile}}}|130x100px|alt=Faksymile|{{{opis faksymile}}}]]
{{{opis faksymile}}}
Odznaczenia
{{{odznaczenia}}}
Nagrody

{{{nagrody}}}

[{{{www}}} Strona internetowa]
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]


Użycie

Podstawowy zestaw parametrów:

{{Naukowiec infobox
 |imię i nazwisko      = 
 |grafika          = 
 |opis grafiki       = 
 |państwo          = 
 |wariant flagi       = 
 |data urodzenia      = 
 |miejsce urodzenia     = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci      = 
 |stopień lub tytuł naukowy = 
 |specjalność        = 
 |almamater         = 
 |aktywność zawodowa    = 
 |jednostka1 typ      = Uczelnia/Instytut/Instytucja
 |jednostka1 nazwa     = 
 |okres zatr1        = 
 |odznaczenia        = 
 |commons          = 
 |wikiźródła        = 
 |wikicytaty        = 
 |www            = 
}}

Infobox można rozbudować o parametry uzupełniające. Pierwsza grupa tych parametrów dotyczy awansu naukowego oraz funkcji i tytułów naukowych:

 |imię i nazwisko org    =
 |doktorat data       = 
 |doktorat uczelnia     = 
 |doktorat dyscyplina    = 
 |habilitacja data     = 
 |habilitacja uczelnia   = 
 |habilitacja dyscyplina  = 
 |profesura data      = 
 |status pan        =
 |status pau        =
 |funkcja pan typ      =
 |funkcja pan nazwa     =
 |honoriscausa data1    = 
 |honoriscausa uczelnia1  = 
 |honoriscausa data2    = 
 |honoriscausa uczelnia2  = 
 |honoriscausa data3    = 
 |honoriscausa uczelnia3  = 

Druga grupa to parametry dodatkowe w zakresie pracy zawodowej i pełnionych funkcji administracyjnych:

 |jednostka podrz1 typ   = 
 |jednostka podrz1 nazwa  = 
 |stanowisko1        = 
 |jednostka2 typ      = 
 |jednostka2 nazwa     = 
 |jednostka podrz2 typ   = 
 |jednostka podrz2 nazwa  = 
 |stanowisko2        = 
 |okres zatr2        = 
 |funkcja          = 
 |instytucja typ      = 
 |instytucja nazwa     = 
 |od            = 
 |do            = 
 |poprzednik        = 
 |następca         = 
 |2 funkcja         = 
 |2 instytucja typ     = 
 |2 instytucja nazwa    = 
 |2 od           = 
 |2 do           = 
 |2 poprzednik       = 
 |2 następca        = 

Wybór parametrów dodatkowych uzależniony jest od zawartości biografii danej osoby

Opis parametrów

Parametry podstawowe

imię i nazwisko
imię i nazwisko naukowca
grafika
nazwa pliku ze zdjęciem
opis grafiki
podpis zdjęcia
państwo
trzyliterowy kod państwa, w którym działa naukowiec – wg standardu ISO 3166-1 alfa-3
wariant flagi
wariant flagi w powyższego szablonu
data urodzenia
data urodzenia
miejsce urodzenia
miejsce urodzenia
data śmierci
data śmierci
miejsce śmierci
miejsce śmierci
stopień lub tytuł naukowy
stopień lub tytuł naukowy wraz z dziedziną nauk, np. profesor nauk technicznych, doktor habilitowany sztuk plastycznych; (zob. klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce i klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według OECD)
jakich nauk
stary (wycofywany) parametr służący do częściowego opisu stopnia/tytułu naukowego; rodzaj nauk lub sztuk należy podać bezpośrednieo w polu "stopień lub tytuł naukowy"
specjalność
parametr określający obszar zainteresowań naukowych, można wpisać: historia, chemia, optoelektronika, prawo karne, makroekonomia itp.
almamater
Alma Mater (wyłącznie nazwa ukończonej szkoły wyższej)
zawód
Wykonywany zawód (o ile pracuje poza uczelnią)
aktywność zawodowa
dla pracowników szkół wyższych wpisać „Nauczyciel akademicki”, w innych przypadkach można wpisać np. „Zatrudnienie” lub „Praca zawodowa”
jednostka1 typ
rodzaj podstawowej lub pierwszej jednostki zatrudniającej, wpisać Uczelnia, Instytut lub Instytucja (dla innych niż dwie pierwsze)
jednostka1 nazwa
nazwa podstawowej lub pierwszej jednostki zatrudniającej (w przypadku dwóch miejsc pracy można użyć parametrów dodatkowych, w przypadku większej liczby miejsc zatrudnienia wybrać dwa najważniejsze)
okres zatr1
okres zatrudnienia w podstawowej (pierwszej) jednostce, w przypadku aktualnego miejsca pracy wpisać „od”, np. od 2009
odznaczenia
odznaczenia (baretki) otrzymane
commons
nazwa galerii Commons
wikiźródła
nazwa autora w Wikiźródłach
wikicytaty
nazwa w Wikicytatach
www
adres strony www (z http://)

Parametry dodatkowe

doktorat data
data uzyskania stopnia doktora
doktorat uczelnia
wydział uczelni, uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub inna jednostka naukowa nadająca stopień doktora
doktorat dyscyplina
dyscyplina, w której nadany został stopień doktora (zob. klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce i klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według OECD)
habilitacja data
data uzyskania stopnia doktora habilitowanego
habilitacja dyscyplina
dyscyplina, w której nadany został stopień doktora habilitowanego (zob. klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce i klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według OECD)
habilitacja uczelnia
wydział uczelni, uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub inna jednostka naukowa nadająca stopień doktora habilitowanego
profesura data
data uzyskania tytułu profesora (nie mylić ze stanowiskiem na uczelni)
status pan
status członka Polskiej Akademii Nauk (o ile występuje) – członek rzeczywisty, członek korespondent lub członek zagraniczny
status pau
status członka Polskiej Akademii Umiejętności (o ile występuje) – członek czynny, członek korespondent lub członek zagraniczny
funkcja pan typ
nazwa pełnionej funkcji w Polskiej Akademii Nauk, np. Prezes, Przewodniczący, Członek Prezydium, Sekretarz itp., można użyć parametru do opisania funkcji w Polskiej Akademii Umiejętności
funkcja pan nazwa
nazwa jednostki PAN w której pełniona jest funkcja, np. Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Nauk Ekonomicznych, a w przypadku funkcji w Prezydium Akademii podać: Polska Akademia Nauk; parametr nie odnosi się do funkcji administracyjnych pełnionych w jednostkach naukowych PAN (nie wpisywać takich funkcji jak np.: Dyrektor Instytutu Fizyki PAN, które powinny być podawane w polu "funkcja" lub "2 funkcja"; pola można użyć do opisu nazwy funkcji w Polskiej Akademii Umiejętności; w obydwu przypadkach na końcu funkcji dodać PAN lub PAU
honoriscausa data1
rok uzyskania tytułu doktora honoris causa po raz pierwszy
honoriscausa uczelnia1
uczelnia nadająca tytuł po raz pierwszy, w przypadku uczelni zagranicznej po myślniku dodać nazwę państwa
honoriscausa data2
rok uzyskania tytułu doktora honoris causa po raz drugi
honoriscausa uczelnia2
uczelnia nadająca tytuł po raz drugi, w przypadku uczelni zagranicznej po myślniku dodać nazwę państwa
honoriscausa data3
rok uzyskania tytułu doktora honoris causa po raz trzeci (jeżeli osoba uzyskała więcej razy taki tytuł podać trzy ostatnie lub trzech najważniejszych uczelni)
honoriscausa uczelnia3
uczelnia nadająca tytuł po raz trzeci, w przypadku uczelni zagranicznej po myślniku dodać nazwę państwa
jednostka podrz1 typ
typ podrzędnej jednostki podstawowej (lub pierwszej) instytucji zatrudniającej, np. Wydział, Katedra, Laboratorium itp.
jednostka podrz1 nazwa
nazwa podrzędnej jednostki podstawowej (lub pierwszej) instytucji zatrudniającej
stanowisko1
stanowisko w podstawowej instytucji zatrudniającej, np. docent, adiunkt, profesor kontraktowy itp.
jednostka2 typ
rodzaj drugiej (lub dodatkowej) jednostki zatrudniającej, wpisać Uczelnia, Instytut lub Instytucja (dla innych niż dwie pierwsze)
jednostka2 nazwa
nazwa drugiej (lub dodatkowej) jednostki zatrudniającej
jednostka podrz2 typ
typ podrzędnej jednostki drugiej (lub dodatkowej) instytucji zatrudniającej, np. Wydział, Katedra, Laboratorium itp.
jednostka podrz2 nazwa
nazwa podrzędnej jednostki drugiej (lub dodatkowej) instytucji zatrudniającej
stanowisko2
stanowisko w drugiej (lub dodatkowej) instytucji zatrudniającej, np. docent, adiunkt, profesor kontraktowy itp.
okres zatr2
okres zatrudnienia w drugiej (lub dodatkowej) jednostce, w przypadku aktualnego miejsca pracy wpisać „od”, np. od 2009
funkcja
nazwa istotnej funkcji kierowniczej, np. Rektor, Dziekan, Dyrektor itp.
instytucja typ
Uczelnia, Instytut, Wydział, w przypadku innych wpisać Instytucja (odnosi się do sprawowanej funkcji)
instytucja nazwa
nazwa instytucji w której sprawowana jest funkcja, jeżeli funkcja dotyczy instytucji innej niż podstawowa jednostka zatrudniająca należy to wyraźnie zaznaczyć, natomiast jeżeli funkcja dotyczy kierownika podstawowej jednostki zatrudniającej parametry instytucja typ i instytucja nazwa można pominąć
od
początek okresu sprawowania funkcji, jeżeli jest to funkcja aktualnie sprawowana dodać „od”, np. od 2009
do
koniec okresu sprawowania funkcji
poprzednik
nazwisko osoby poprzedzającej na urzędzie
następca
nazwisko następcy na urzędzie
2 funkcja
nazwa drugiej istotnej funkcji kierowniczej, np. Rektor, Dziekan, Dyrektor itp.
2 instytucja typ
Uczelnia, Instytut, Wydział, w przypadku innych wpisać Instytucja (odnosi się do sprawowanej funkcji)
2 instytucja nazwa
nazwa instytucji w której sprawowana jest druga funkcja, jeżeli funkcja dotyczy instytucji innej niż podstawowa jednostka zatrudniająca należy to wyraźnie zaznaczyć, natomiast jeżeli funkcja dotyczy kierownika podstawowej jednostki zatrudniającej parametry instytucja typ i instytucja nazwa można pominąć
2 od
początek okresu sprawowania drugiej funkcji, jeżeli jest to funkcja aktualnie sprawowana dodać „od”, np. od 2009
2 do
koniec okresu sprawowania drugiej funkcji
2 poprzednik
nazwisko osoby poprzedzającej na urzędzie
2 następca
nazwisko następcy na urzędzie

Przykład pierwszy

Antoni Marian Plamitzer
Ilustracja
Prof. Antoni Plamitzer
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

5 sierpnia 1916
Lwów

Data i miejsce śmierci

5 października 2001
Opole

Profesor nauk technicznych
Specjalność: elektrotechnika
Alma Mater

Politechnika Lwowska

Profesura

1984

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Politechnika Śląska

Okres zatrudn.

1945–1960

Uczelnia

Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu

Okres zatrudn.

1946–1994

Dziekan
Wydział

Elektryczny PŚ

Okres spraw.

1954–1955

Dziekan
Wydział

Elektryczny WSI

Okres spraw.

1966–1966

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej
{{Naukowiec infobox
 |imię i nazwisko = Antoni Marian Plamitzer
 |grafika = Antoni Marian Plamitzer.JPG
 |opis grafiki = Prof. Antoni Plamitzer
 |państwo = POL
 |data urodzenia = 5 sierpnia 1916
 |miejsce urodzenia = [[Lwów]]
 |data śmierci = 5 października 2001
 |miejsce śmierci = [[Opole]]
 |stopień lub tytuł naukowy = profesor nauk technicznych
 |specjalność = elektrotechnika
 |almamater = [[Politechnika Lwowska]]
 |profesura data = 1984
 |aktywność zawodowa = Nauczyciel akademicki
 |jednostka1 typ = Uczelnia
 |jednostka1 nazwa = Politechnika Śląska
 |okres zatr1 = 1945–1960
 |jednostka2 typ = Uczelnia
 |jednostka2 nazwa = Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu
 |okres zatr2 = 1946–1994
 |funkcja = Dziekan
 |instytucja typ = Wydział
 |instytucja nazwa = [[Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej|Elektryczny PŚ]]
 |od = 1954
 |do = 1955
 |2 funkcja = Dziekan
 |2 instytucja typ = Wydział
 |2 instytucja nazwa = Elektryczny WSI
 |2 od = 1966
 |2 do = 1966
 |odznaczenia = {{order|OOP|KK}} {{order|KZ|Z}} {{Order|MKEN}}
}}


Przykład drugi

Zygmunt Oswald Ewy
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

27 kwietnia 1913
Lwów

Data i miejsce śmierci

22 czerwca 1994
Kraków

Profesor nauk towaroznawczych
Specjalność: endokrynologia, fizjologia zwierząt
Doktorat

1945 – weterynaria
Uniwersytet Wrocławski

Profesura

1954

Polska Akademia Nauk
Status

członek rzeczywisty

Funkcja Jednostka PAN

Przewodniczący
Komisja Nauk Rolniczych i Leśnych PAN

Doktor honoris causa
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie – 1988
Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie

{{Naukowiec infobox
 |imię i nazwisko      = Zygmunt Oswald Ewy
 |grafika          = 
 |opis grafiki       = 
 |państwo          = POL
 |data urodzenia      = 27 kwietnia 1913
 |miejsce urodzenia     = [[Lwów]]
 |data śmierci       = 22 czerwca 1994
 |miejsce śmierci      = [[Kraków]]
 |stopień lub tytuł naukowy = Profesor nauk towaroznawczych{{r|opi}}
 |specjalność        = endokrynologia, fizjologia zwierząt
 |almamater         = 
 |aktywność zawodowa    = Nauczyciel akademicki
 |jednostka1 typ      = Uczelnia
 |jednostka1 nazwa     = [[Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie|Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie]]
 |okres zatr1        = 
 |doktorat data       = 1945
 |doktorat uczelnia     = [[Uniwersytet Wrocławski]]
 |doktorat dyscyplina    = weterynaria
 |profesura data      = 1954
 |status pan        = członek rzeczywisty
 |funkcja pan typ      = Przewodniczący
 |funkcja pan nazwa     = Komisja Nauk Rolniczych i Leśnych PAN
 |honoriscausa data1    = 1988
 |honoriscausa uczelnia1  = [[Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie]]
 |odznaczenia        = 
 |commons          = 
 |wikicytaty        = 
}}


Parametry szablonu (strukturyzacja VE)

Szablon służy do podawania podstawowych danych na temat naukowca

Parametry szablonu[Zarządzaj dokumentacją szablonu]

Ten szablon ma niestandardowe formatowanie.

ParametrOpisTypStatus
imię i nazwisko

imię i nazwisko naukowca

Ciąg znakówwymagany
grafika

nazwa pliku ze zdjęciem

Plikwymagany
opis grafiki

podpis zdjęcia

Ciąg znakówopcjonalny
państwo

kod państwa z szablonu „państwo”

Ciąg znakówopcjonalny
wariant flagi

wariant flagi w powyższego szablonu

Ciąg znakówopcjonalny
data urodzenia

brak opisu

Dataopcjonalny
miejsce urodzenia

brak opisu

Ciąg znakówopcjonalny
data śmierci

brak opisu

Dataopcjonalny
miejsce śmierci

brak opisu

Ciąg znakówopcjonalny
stopień lub tytuł naukowy

stopień lub tytuł naukowy wraz z dziedziną nauk, np. profesor nauk technicznych, doktor habilitowany sztuk plastycznych; (zob. klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce i klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według OECD)

Ciąg znakówwymagany
jakich nauk

stary wycofywany parametr służący do dookreślania parametru stopień lub tytuł naukowy

Ciąg znakówprzestarzały
specjalność

parametr określający obszar zainteresowań naukowych, można wpisać: historia, chemia, optoelektronika, prawo karne, makroekonomia itp.

Ciąg znakówwymagany
almamater

Alma Mater (wyłącznie nazwa ukończonej szkoły wyższej)

Ciąg znakówwymagany
Zawódzawód

Wykonywany zawód (o ile pracuje poza uczelnią)

Ciąg znakówopcjonalny
doktorat data

data uzyskania stopnia doktora, jeżeli podawana jest również dyscyplina najlepiej podać jedynie rok

Ciąg znakówopcjonalny
doktorat dyscyplina

dyscyplina, w której nadany został stopień doktora (zob. [[klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce]] i [[klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według OECD]])

Ciąg znakówopcjonalny
doktorat uczelnia

uczelnia (lub inna jednostka) nadająca stopień doktora

Ciąg znakówopcjonalny
doktorat2 datadoktorat2 data

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
doktorat2 dyscyplinadoktorat2 dyscyplina

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
doktorat2 uczelniadoktorat2 uczelnia

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
doktorat3 datadoktorat3 data

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
doktorat3 dyscyplinadoktorat3 dyscyplina

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
doktorat3 uczelniadoktorat3 uczelnia

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
doktorat4 datadoktorat4 data

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
doktorat4 dyscyplinadoktorat4 dyscyplina

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
doktorat4 uczelniadoktorat4 uczelnia

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
habilitacja data

data uzyskania stopnia doktora habilitowanego, jeżeli podawana jest również dyscyplina najlepiej podać jedynie rok

Ciąg znakówopcjonalny
habilitacja dyscyplina

dyscyplina, w której nadany został stopień doktora habilitowanego (zob. [[klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce]] i [[klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według OECD]])

Ciąg znakówopcjonalny
habilitacja uczelnia

uczelnia (lub inna jednostka) nadająca stopień doktora habilitowanego

Ciąg znakówopcjonalny
profesura data

data uzyskania tytułu profesora (nie mylić ze stanowiskiem na uczelni)

Ciąg znakówopcjonalny
status pan

status członka Polskiej Akademii Nauk (o ile występuje) – członek rzeczywisty, członek korespondent lub członek zagraniczny

Ciąg znakówopcjonalny
status pau

status członka Polskiej Akademii Umiejętności (o ile występuje) – członek czynny, członek korespondent lub członek zagraniczny

Ciąg znakówopcjonalny
funkcja pan typ

nazwa pełnionej funkcji w Polskiej Akademii Nauk, np. Prezes, Przewodniczący, Członek Prezydium, Sekretarz itp., można użyć parametru do opisania funkcji w Polskiej Akademii Umiejętności

Ciąg znakówopcjonalny
funkcja pan nazwa

nazwa jednostki PAN w której pełniona jest funkcja, np. Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Nauk Ekonomicznych, a w przypadku funkcji w Prezydium Akademii podać: Polska Akademia Nauk; parametr nie odnosi się do funkcji administracyjnych pełnionych w oddziałach PAN (nie wpisywać takich funkcji jak np.: Dyrektor Instytutu Fizyki PAN, które powinny być podawane w polu „funkcja” lub „2 funkcja”; pola można użyć do opisu nazwy funkcji w Polskiej Akademii Umiejętności; w obydwu przypadkach na końcu funkcji dodać PAN lub PAU

Ciąg znakówopcjonalny
honoriscausa data1

rok uzyskania tytułu doktora ''honoris causa'' po raz pierwszy

Ciąg znakówopcjonalny
honoriscausa uczelnia1

uczelnia nadająca tytuł po raz pierwszy, w przypadku uczelni zagranicznej po myślniku dodać nazwę państwa

Ciąg znakówopcjonalny
honoriscausa data2

rok uzyskania tytułu doktora ''honoris causa'' po raz drugi

Ciąg znakówopcjonalny
honoriscausa uczelnia2

uczelnia nadająca tytuł po raz drugi, w przypadku uczelni zagranicznej po myślniku dodać nazwę państwa

Ciąg znakówopcjonalny
honoriscausa data3

rok uzyskania tytułu doktora ''honoris causa'' po raz trzeci (jeżeli osoba uzyskała więcej razy taki tytuł podać trzy ostatnie lub trzech najważniejszych uczelni)

Ciąg znakówopcjonalny
honoriscausa uczelnia3

uczelnia nadająca tytuł po raz trzeci, w przypadku uczelni zagranicznej po myślniku dodać nazwę państwa

Ciąg znakówopcjonalny
aktywność zawodowa

dla pracowników szkół wyższych wpisać „Nauczyciel akademicki”, w innych przypadkach można wpisać np. „Zatrudnienie” lub „Praca zawodowa”

Ciąg znakówwymagany
jednostka1 typ

rodzaj podstawowej lub pierwszej jednostki zatrudniającej, wpisać Uczelnia, Instytut lub Instytucja (dla innych niż dwie pierwsze)

Ciąg znakówopcjonalny
jednostka1 nazwa

nazwa podstawowej lub pierwszej jednostki zatrudniającej (w przypadku dwóch miejsc pracy można użyć parametrów dodatkowych, w przypadku większej liczby miejsc zatrudnienia wybrać dwa najważniejsze)

Ciąg znakówopcjonalny
jednostka podrz1 typ

typ podrzędnej jednostki podstawowej (lub pierwszej) instytucji zatrudniającej, np. Wydział, Katedra, Laboratorium itp.

Ciąg znakówopcjonalny
jednostka podrz1 nazwa

nazwa podrzędnej jednostki podstawowej (lub pierwszej) instytucji zatrudniającej

Ciąg znakówopcjonalny
stanowisko1

stanowisko w podstawowej instytucji zatrudniającej, np. docent, adiunkt, profesor kontraktowy itp.

Ciąg znakówopcjonalny
okres zatr1

okres zatrudnienia w podstawowej (pierwszej) jednostce, w przypadku aktualnego miejsca pracy wpisać „od”, np. od 2009

Ciąg znakówopcjonalny
jednostka2 nazwa

nazwa drugiej (lub dodatkowej) jednostki zatrudniającej

Ciąg znakówopcjonalny
jednostka2 typ

rodzaj drugiej (lub dodatkowej) jednostki zatrudniającej, wpisać Uczelnia, Instytut lub Instytucja (dla innych niż dwie pierwsze)

Ciąg znakówopcjonalny
jednostka podrz2 typ

typ podrzędnej jednostki drugiej (lub dodatkowej) instytucji zatrudniającej, np. Wydział, Katedra, Laboratorium itp.

Ciąg znakówopcjonalny
jednostka podrz2 nazwa

nazwa podrzędnej jednostki drugiej (lub dodatkowej) instytucji zatrudniającej

Ciąg znakówopcjonalny
stanowisko2

stanowisko w drugiej (lub dodatkowej) instytucji zatrudniającej, np. docent, adiunkt, profesor kontraktowy itp.

Ciąg znakówopcjonalny
okres zatr2

okres zatrudnienia w drugiej (lub dodatkowej) jednostce, w przypadku aktualnego miejsca pracy wpisać „od”, np. od 2009

Ciąg znakówopcjonalny
jednostka3 nazwajednostka3 nazwa

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
jednostka3 typjednostka3 typ

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
jednostka podrz3 typjednostka podrz3 typ

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
jednostka podrz3 nazwajednostka podrz3 nazwa

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
stanowisko3stanowisko3

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
okres zatr3okres zatr3

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
jednostka4 nazwajednostka4 nazwa

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
jednostka4 typjednostka4 typ

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
jednostka podrz4 typjednostka podrz4 typ

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
jednostka podrz4 nazwajednostka podrz4 nazwa

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
stanowisko4stanowisko4

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
okres zatr4okres zatr4

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
funkcja

nazwa istotnej funkcji kierowniczej, np. Rektor, Dziekan, Dyrektor itp.

Ciąg znakówopcjonalny
instytucja typ

Uczelnia, Instytut, Wydział, w przypadku innych wpisać Instytucja (odnosi się do sprawowanej funkcji)

Ciąg znakówopcjonalny
instytucja nazwa

nazwa instytucji w której sprawowana jest funkcja, jeżeli funkcja dotyczy instytucji innej niż podstawowa jednostka zatrudniająca należy to wyraźnie zaznaczyć, natomiast jeżeli funkcja dotyczy kierownika podstawowej jednostki zatrudniającej parametry „instytucja typ” i „instytucja nazwa” można pominąć

Ciąg znakówopcjonalny
od

początek okresu sprawowania funkcji, jeżeli jest to funkcja aktualnie sprawowana dodać „od”, np. od 2009

Ciąg znakówopcjonalny
do

koniec okresu sprawowania funkcji

Ciąg znakówopcjonalny
poprzednik

nazwisko osoby poprzedzającej na urzędzie

Ciąg znakówopcjonalny
następca

nazwisko następcy na urzędzie

Ciąg znakówopcjonalny
2 funkcja

nazwa drugiej istotnej funkcji kierowniczej, np. Rektor, Dziekan, Dyrektor itp.

Ciąg znakówopcjonalny
2 instytucja typ

Uczelnia, Instytut, Wydział, w przypadku innych wpisać Instytucja (odnosi się do sprawowanej funkcji)

Ciąg znakówopcjonalny
2 instytucja nazwa

nazwa instytucji w której sprawowana jest druga funkcja, jeżeli funkcja dotyczy instytucji innej niż podstawowa jednostka zatrudniająca należy to wyraźnie zaznaczyć, natomiast jeżeli funkcja dotyczy kierownika podstawowej jednostki zatrudniającej parametry ''instytucja typ'' i ''instytucja nazwa'' można pominąć

Ciąg znakówopcjonalny
2 od

początek okresu sprawowania drugiej funkcji, jeżeli jest to funkcja aktualnie sprawowana dodać „od”, np. od 2009

Ciąg znakówopcjonalny
2 do

koniec okresu sprawowania drugiej funkcji

Ciąg znakówopcjonalny
2 poprzednik

nazwisko osoby poprzedzającej na urzędzie

Ciąg znakówopcjonalny
2 następca

nazwisko następcy na urzędzie

Ciąg znakówopcjonalny
odznaczenia

odznaczenia (baretki) otrzymane

Ciąg znakówopcjonalny
commons

nazwa galerii Commons

Ciąg znakówopcjonalny
Wikiźródławikiźródła

nazwa autora w Wikiźródłach

Ciąg znakówopcjonalny
wikicytaty

nazwa w Wikicytatach

Ciąg znakówopcjonalny
www

adres strony www (z http://)

URLopcjonalny