Szablon:Szachownica

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
abcdefgh
8
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie[edytuj kod]

Poniższy kod jest wzorem, na którym można w łatwy sposób utworzyć szablon szachownicy:

{{Szachownica
| tright/tleft
| tytuł
<!-- a b c d e f g h
8 -->| | | | | | | | <!-- 8
7 -->| | | | | | | | <!-- 7
6 -->| | | | | | | | <!-- 6
5 -->| | | | | | | | <!-- 5
4 -->| | | | | | | | <!-- 4
3 -->| | | | | | | | <!-- 3
2 -->| | | | | | | | <!-- 2
1 -->| | | | | | | | <!-- 1
   a b c d e f g h -->
| podpis
}}

Jeśli plansza ma przedstawiać warcabnicę, należy dopisać w argumentach: game = Draughts.

Opis parametrów[edytuj kod]

{{Szachownica
| size = <rozmiar>
| reversed = <odwrócony>
| letters = <litery>
| numbers = <liczby>
| game = <rodzaj gry>
| <wyrównanie>
| <tytuł>
<!--  a  b  c  d  e  f  g  h
8 -->|<a8>|<b8>|<c8>|<d8>|<e8>|<f8>|<g8>|<h8><!-- 8
7 -->|<a7>|<b7>|<c7>|<d7>|<e7>|<f7>|<g7>|<h7><!-- 7
6 -->|<a6>|<b6>|<c6>|<d6>|<e6>|<f6>|<g6>|<h6><!-- 6
5 -->|<a5>|<b5>|<c5>|<d5>|<e5>|<f5>|<g5>|<h5><!-- 5
4 -->|<a4>|<b4>|<c4>|<d4>|<e4>|<f4>|<g4>|<h4><!-- 4
3 -->|<a3>|<b3>|<c3>|<d3>|<e3>|<f3>|<g3>|<h3><!-- 3
2 -->|<a2>|<b2>|<c2>|<d2>|<e2>|<f2>|<g2>|<h2><!-- 2
1 -->|<a1>|<b1>|<c1>|<d1>|<e1>|<f1>|<g1>|<h1><!-- 1
    a  b  c  d  e  f  g  h -->
| <podpis>
}}
Parametry
 • <rozmiar> – definiuje rozmiar planszy, należy podać rozmiar pola szachownicy w pikselach.
 • <odwrócona> – określa, czy plansza jest odwrócona, należy tutaj podać true (plansza jest odwrócona) lub false (tak jak domyślnie). Atrybut reverse można pominąć, w tym przypadku plansza nie będzie odwrócona.
 • <litery> – określa, w po jakich stronach są nazywane kolumny. Należy podać: top (jest na górze), bottom (na dole), both (po obu stronach), lub neither (nigdzie).
 • <liczby> – określa, w po jakich stronach są nazywane wiersze. Należy podać: left (jest po lewej stronie), bottom (po prawej), both (po obu stronach), lub neither (nigdzie).
 • <rodzaj gry> – określa grę, którą przedstawia szablon, należy tutaj podać chess (szachy) lub draughts (warcaby). Atrybut game można pominąć, wtedy domyślnie jest ustawione jako chess.
 • <wyrównanie> – definiuje wyrównanie diagramu w poziomie, należy tu podać tright (diagram zostanie umieszczony po prawej stronie tekstu) lub tleft (po lewej stronie). Tutaj można pominąć argument (zostawić pusty atrybut), wtedy domyślnie jest ustawione jako tright.
 • <tytuł> – tekst, który pojawi się nad ramką z diagramem, może być pusty
 • <a1>, <b1><h8> – definicje kolejnych pól szachownicy (szczegóły poniżej)

Argumenty dotyczące pól szachowych[edytuj kod]

Figury[edytuj kod]

Argumentem może być kod, którego pierwszy znak określa figurę (patrz poniżej), a drugi znak określa kolor (l – biały / d – czarny). Na przykład pl oznacza biały pionek w szachach.

Ikony w szachach
Znak Znaczenie Ikona
Podstawowe figury
p Pionek
r Wieża
n Skoczek
b Goniec
q Hetman
k Król
Dodatkowe figury
a Arcybiskup
c Kanclerz
z Mistrz
w Czarnoksiężnik
t Błazen
M Strażnik
e Słoń
s Łódź
D Smok
G Żyrafa
U Jednorożec
Z Zebra
Odwrócone figury
h Pionek
m Wieża
N Skoczek
B lub j Goniec
g Hetman
f Król
Ikony w warcabach
Znak Znaczenie Ikona
m Pionek
k Damka

Znaki specjalne[edytuj kod]

Na szachownicy mogą zostać użyte również inne znaki, które opisują m. in. możliwe ruchy figur. Jako argument należy podać ciąg dwóch znaków. Oznaczenie każdego jest podane poniżej:

Ciąg Znaczenie Zastosowanie Ikona
xx Czarny krzyżyk Możliwe bicie
ox Biały krzyżyk
xo Czarne kółko Możliwy ruch
oo Białe kółko
ul Strzałki
ua
ur
la
ra
dl
da
dr
lr
ud
x0 Zero
x1 Jeden
x2 Dwa
x3 Trzy
x4 Cztery
x5 Pięć
x6 Sześć
x7 Siedem
x8 Osiem
x9 Dziewięć

Przykłady[edytuj kod]

Użycie szablonów najlepiej zilustrują przykłady. Porównaj diagramy z umieszczonym poniżej kodem, który je generuje. Łatwą metodą umieszczenia własnego diagramu jest skopiowanie tego kodu, wklejenie do swojego artykułu i dokonanie odpowiednich modyfikacji.

W poniższych przykładach rzędy i kolumny szachownicy są oznaczone cyframi i literami dla lepszej orientacji. Ponieważ dowolny tekst umieszczony pomiędzy "|=" i następnym "|" jest ignorowany (traktowany jak komentarz), oznaczenie rzędów i kolumn nie ma wpływu na wygląd diagramu.

Praktyczne rady:

 • zwróć uwagę na to, by nie naruszyć ogólnego schematu, w szczególności pozostaw znaki "|" i "=" na swoim miejscu,
 • nie można użyć znaku "|" w tytule lub podpisie,
 • jeśli istnieje konieczność użycia znaku "=" w tytule lub podpisie, musi on być zawarty pomiędzy znacznikami nowiki i /nowiki,
 • w tytule i podpisie można użyć pogrubioną lub pochyłą czcionkę.

Standardowy diagram[edytuj kod]

abcdefgh
8
a8 – Czarna wieża
b8 – Czarny skoczek
c8 – Czarny goniec
d8 – Czarny hetman
e8 – Czarny król
f8 – Czarny goniec
g8 – Czarny skoczek
h8 – Czarna wieża
a7 – Czarny pionek
b7 – Czarny pionek
c7 – Czarny pionek
d7 – Czarny pionek
f7 – Czarny pionek
g7 – Czarny pionek
h7 – Czarny pionek
e5 – Czarny pionek
e4 – Biały pionek
f4 – Biały pionek
a2 – Biały pionek
b2 – Biały pionek
c2 – Biały pionek
d2 – Biały pionek
g2 – Biały pionek
h2 – Biały pionek
a1 – Biała wieża
b1 – Biały skoczek
c1 – Biały goniec
d1 – Biały hetman
e1 – Biały król
f1 – Biały goniec
g1 – Biały skoczek
h1 – Biała wieża
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Gambit królewski

Jest to podstawowy rodzaj diagramu szachowego. Zaleca się stosowanie tego diagramu w artykułach o otwarciach szachowych, końcówkach, partiach, pozycjach itp. Porównaj kod umieszczony poniżej diagramu.

{{Szachownica
| tright
| 
<!-- a b c d e f g h
8 -->|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd<!-- 8
7 -->|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd<!-- 7
6 -->| | | | | | | | <!-- 6
5 -->| | | | |pd| | | <!-- 5
4 -->| | | | |pl|pl| | <!-- 4
3 -->| | | | | | | | <!-- 3
2 -->|pl|pl|pl|pl| | |pl|pl<!-- 2
1 -->|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl<!-- 1
   a b c d e f g h -->
| Gambit królewski
}}


Diagram z tytułem[edytuj kod]

W. Langstaff
Chess Amateur 1922
abcdefgh
8
e8 – Czarny król
h8 – Czarna wieża
f6 – Biały goniec
h6 – Biały pionek
d5 – Biała wieża
f5 – Biały król
g5 – Czarny pionek
h5 – Biały pionek
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mat w dwóch posunięciach.
Przykład uzycia analizy wstecznej.

Ten rodzaj diagramu może być szczególnie przydatny w artykułach o kompozycjach szachowych. Warto zwrócić uwagę, jak w opisach użyć pogrubionej i pochyłej czcionki, a także znacznika "<br>" w celu umieszczenia tekstu w więcej niż jednym wierszu.

{{Szachownica
| tright
| '''W. Langstaff'''<br />''Chess Amateur'' 1922
<!-- a b c d e f g h
8 -->| | | | |kd| | |rd<!-- 8
7 -->| | | | | | | | <!-- 7
6 -->| | | | | |bl| |pl<!-- 6
5 -->| | | |rl| |kl|pd|pl<!-- 5
4 -->| | | | | | | | <!-- 4
3 -->| | | | | | | | <!-- 3
2 -->| | | | | | | | <!-- 2
1 -->| | | | | | | | <!-- 1
   a b c d e f g h -->
| '''Mat w dwóch posunięciach.'''<br />Przykład uzycia ''analizy wstecznej''.
}}


Diagram bez tytułu i podpisu[edytuj kod]

abcdefgh
8
b6 – Czarny krzyżyk
c6 – Czarne kółko
d6 – Czarny krzyżyk
c5 – Biały pionek
f4 – Czarne kółko
e3 – Czarny krzyżyk
f3 – Czarne kółko
g3 – Czarny krzyżyk
f2 – Biały pionek
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Porównaj kod poniżej diagramu. Pole tytułu i podpisu można pozostawić puste, jednak odpowiednie znaki "|" koniecznie należy pozostawić na swoim miejscu. Diagram umieszczono po lewej stronie aby zilustrować użycie pierwszego parametru.

{{Szachownica
| tright
| 
<!-- a b c d e f g h
8 -->| | | | | | | | <!-- 8
7 -->| | | | | | | | <!-- 7
6 -->| |xx|xo|xx| | | | <!-- 6
5 -->| | |pl| | | | | <!-- 5
4 -->| | | | | |xo| | <!-- 4
3 -->| | | | |xx|xo|xx| <!-- 3
2 -->| | | | | |pl| | <!-- 2
1 -->| | | | | | | | <!-- 1
   a b c d e f g h -->
| 
}}


Szczególne zastosowania[edytuj kod]

Mały diagram[edytuj kod]

abcdefgh
8
a8 – Czarna wieża
d8 – Czarny hetman
f8 – Czarna wieża
g8 – Czarny król
a7 – Czarny pionek
b7 – Czarny pionek
e7 – Czarny pionek
f7 – Czarny pionek
g7 – Czarny goniec
h7 – Czarny pionek
b6 – Czarny skoczek
c6 – Czarny pionek
f6 – Czarny skoczek
g6 – Czarny pionek
c5 – Biały hetman
g5 – Biały goniec
d4 – Biały pionek
e4 – Biały pionek
g4 – Czarny goniec
c3 – Biały skoczek
f3 – Biały skoczek
a2 – Biały pionek
b2 – Biały pionek
f2 – Biały pionek
g2 – Biały pionek
h2 – Biały pionek
d1 – Biała wieża
e1 – Biały król
f1 – Biały goniec
h1 – Biała wieża
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Pozycja po 11. Gg5.

Mniejszy diagram uzyskuje się za pomocą dodatkowe parametru size. Może być przydatny w artykułach, w których chcemy umieścić wiele diagramów.

{{Szachownica|size = 18
| tright
| 
<!-- a b c d e f g h
8 -->|rd| | |qd| |rd|kd| <!-- 8
7 -->|pd|pd| | |pd|pd|bd|pd<!-- 7
6 -->| |nd|pd| | |nd|pd| <!-- 6
5 -->| | |ql| | | |bl| <!-- 5
4 -->| | | |pl|pl| |bd| <!-- 4
3 -->| | |nl| | |nl| | <!-- 3
2 -->|pl|pl| | | |pl|pl|pl<!-- 2
1 -->| | | |rl|kl|bl| |rl<!-- 1
   a b c d e f g h -->
| Pozycja po 11. Gg5.
}}


Zapis w notacji FEN[edytuj kod]

Możliwe jest też wywołanie szablonu z notacją FEN. Pełne wywołanie wygląda następująco:

{{Szachownica
 | fen = 
 | align = 
 | header = 
 | footer = 
}}
abcdefgh
8
a8 – Czarna wieża
b8 – Czarny skoczek
c8 – Czarny goniec
d8 – Czarny hetman
e8 – Czarny król
h8 – Czarna wieża
a7 – Czarny pionek
b7 – Czarny pionek
c7 – Czarny pionek
d7 – Czarny pionek
f7 – Czarny pionek
g7 – Czarny pionek
h7 – Czarny pionek
e6 – Czarny pionek
f6 – Czarny skoczek
b4 – Czarny goniec
c4 – Biały pionek
d4 – Biały pionek
c3 – Biały skoczek
a2 – Biały pionek
b2 – Biały pionek
e2 – Biały pionek
f2 – Biały pionek
g2 – Biały pionek
h2 – Biały pionek
a1 – Biała wieża
c1 – Biały goniec
d1 – Biały hetman
e1 – Biały król
f1 – Biały goniec
g1 – Biały skoczek
h1 – Biała wieża
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Obrona Nimzowitscha

Parametry oznaczają następujące elementy:

align
wyrównanie
header
tytuł
footer
podpis

Przykład:

{{szachownica|fen=rnbqk2r/pppp1ppp/4pn2/8/1bPP4/2N5/PP2PPPP/R1BQKBNR|footer=Obrona Nimzowitscha}}

Zmiana zapisu standardowego na FEN[edytuj kod]

Na potrzeby szablonu {{szachista infobox}} możliwe jest wywołanie szablonu {{Szachownica/fen}} zamieniającego standardowy format zapisu diagramu szachowego dla Wikipedii na zapis FEN. W stosunku do wywołania {{szachownica}} pomijamy wszystkie zbędne parametry.

{{Szachownica/fen
<!-- a b c d e f g h
8 -->|rd|nd|bd|qd|kd| | |rd<!-- 8
7 -->|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd<!-- 7
6 -->| | | | |pd|nd| | <!-- 6
5 -->| | | | | | | | <!-- 5
4 -->| |bd|pl|pl| | | | <!-- 4
3 -->| | |nl| | | | | <!-- 3
2 -->|pl|pl| | |pl|pl|pl|pl<!-- 2
1 -->|rl| |bl|ql|kl|bl|nl|rl<!-- 1
   a b c d e f g h -->
}}

Powyższy przykład daje w wyniku: rnbqk2r/pppp1ppp/4pn2/8/1bPP4/2N5/PP2PPPP/R1BQKBNR11.


Błędy[edytuj kod]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)[edytuj kod]

Zobacz też[edytuj kod]