Szkoda (prawo)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szkoda – pojęcie szkody (w prawie cywilnym) nie zostało ustawowo zdefiniowane. Szkoda uznawana jest za podstawową przesłankę odpowiedzialności. Dlatego też, posługując się poglądami nauki prawa cywilnego, stwierdzić można, iż określenie to odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli. Zastrzeżenie takie zostało dodane, żeby odróżnić szkodę od uszczerbków, które zostały spowodowane na mocy decyzji samego zainteresowanego podmiotu. W takim przypadku szkodą nie będzie np. wyzbycie się rzeczy lub jej zużycie przez uprawnionego.

Rodzaje szkody[edytuj | edytuj kod]

Wyróżnia się szkodę:

  • na dobrach osobistych; szkoda niemajątkowa, określana przez część przedstawicieli doktryny prawa cywilnego jako krzywda; takie rozróżnienie ma na celu wyeksponowanie faktu, iż taka postać szkody dotyka dóbr niemajątkowych
  • na mieniu; szkoda majątkowa:

To samo zdarzenie może wywołać obydwa powyższe skutki.

W przypadku szkody majątkowej poszkodowany może domagać się odszkodowania, zaś w przypadku szkody niemajątkowej (krzywdy) może mu przysługiwać zadośćuczynienie. Sposób oraz zakres naprawienia szkody uregulowane zostały w art. 361–363, 440–448 k.c.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]