Szkoda górnicza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Szkody górnicze w Riemst w 1966 roku.

Szkoda górniczaszkoda spowodowana działalnością zakładu górniczego. Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad zbliżonych do przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub odszkodowaniu pieniężnym. W razie braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę bądź jego następcy prawnego, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. W sprawach spornych orzekają sądy powszechne[1]. Roszczenia związane ze szkodą górniczą przedawniają się z upływem 5 lat od dnia stwierdzenia szkody. Szczegółowe zasady odpowiedzialności za szkody górnicze regulują przepisy art. 144-152 Prawa geologicznego i górniczego.

Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 r. znowelizowanej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, zmianie uległy terminy przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych. Poprzednio obowiązujące przepisy odsyłały wprost do Kodeksu cywilnego, który dla roszczeń z czynów niedozwolonych stanowił 3-letni termin przedawnienia liczony od dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia (art. 422(1) k.c.). Obecnie, art. 149 ustawy Prawo geologiczne i górnicze określa 5-letni termin przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych, który liczony jest od dnia dowiedzenia się o szkodzie[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Art. 144 i nast. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633).
  2. https://pirozek.pl/szkody-gornicze/