TERYT

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

TERYT, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.

Został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. nr 157, poz. 1031).

Systemy składowe[edytuj | edytuj kod]

 • identyfikatory i nazwy jednostek podziału administracyjnego TERC,
 • identyfikatory i nazwy miejscowości SIMC,
 • rejony statystyczne i obwody spisowe BREC,
 • identyfikacja adresowa ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC (w jego skład wchodzi również centralny katalog ulic ULIC).

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Identyfikatory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej i stosowane w innych ewidencjach, rejestrach i systemach odnoszących się do jednostek terytorialnych, umożliwiają integrację danych gromadzonych w tych systemach. Mogą być stosowane w zakresie pełnym lub częściowym, w zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu.

Jednocześnie umożliwiają opracowywanie i prezentowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych w przekrojach o różnym stopniu szczegółowości, tj.:

a także w podziale na miasta i wsie.

Udostępnianie danych z rejestru[edytuj | edytuj kod]

Rejestr terytorialny jest jawny. Dane z rejestru TERYT dotyczące obszaru jednego województwa udostępniają urzędy statystyczne. Zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim udostępniane są przez prezesa GUS w formie:

 • wyciągów ze zbiorów informatycznych (na nośniku papierowym lub magnetycznym):
  • systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
  • systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,
  • systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
  • systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
  • centralnego katalogu ulic,
 • odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe.

Dostęp w Internecie[edytuj | edytuj kod]

Główny Urząd Statystyczny udostępnia w Internecie pod adresem TERYT przeglądanie i wyszukiwanie w bazie danych TERYT, baza zawiera strukturę podziału administracyjnego, miejscowości, części miejscowości i ulice miast oraz odpowiadające im identyfikatory.

Pełne bazy w formacie CSV i XML dostępne są dla użytkowników indywidualnych w Internecie pod adresem Rejestr TERYT .

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]