Team building

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Żołnierze amerykańscy podczas treningu pracy zespołowej, ćwiczenie z noszeniem kłody

Team building (z ang., budowanie zespołu) – wszelkiego rodzaju formy integracji grupy sprawiające, że poszczególni jej członkowie wzajemnie poznają swoje mocne i słabe strony, poznają się nawzajem, definiują wzajemne role zespołowe lub uczą współpracy w swoim zespole. Team building to celowo zorganizowane zajęcia, które powodują wzbogacenie relacji w grupie, budowanie tej grupy, integrowanie i nawiązywanie między jej członkami współpracy, zaufania, a nawet przyjaźni, poznawanie siebie nawzajem poza codziennym kontekstem[1].

Według Kodeksu Outdooru, zdefiniowanego przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor, team building to wszelkie formy integrowania członków zespołów, wzmacniania relacji i społecznych więzi zespołowych oraz poprawiania efektywności zespołu, mające formę interaktywnych zadań, eksperymentów, ćwiczeń lub warsztatów zespołowych zorientowanych na współpracę w realnym działaniu.[2]

Team building rozwija, pogłębia, ale przede wszystkim integruje i buduje zespół. Pomaga rozwiązywać problemy komunikacyjne w zespole i poprawić skuteczność jego działania poza murami biura. To rodzaj określonych w odpowiednim porządku i logicznie dobranych gier integracyjnych (terenowych, miejskich). W tego typu aktywności konieczny jest dobór odpowiednich i konkretnych ćwiczeń, tematyki dyskusji wraz z ich poziomem zaawansowania w zależności od tego co chcemy osiągnąć. Wspólne pokonywanie przeszkód, zaliczanie zadań kształtują umiejętności nawiązania kontaktu z ludźmi, budowania i utrzymywania długotrwałych relacji, rozumienia i akceptowania odmiennych zachowań, pod warunkiem poddania ich odpowiedniej refleksji (najlepiej przy wsparciu trenera)[3].

Najistotniejsze elementy team buildingu:

 • budowanie zespołu z ludzi, którzy dopiero się poznają
 • rozwój silnych i rozwiązywanie najważniejszych problemów
 • integracja dwóch zespołów w jedną całość
 • utrzymanie i podnoszenie energii zespołu
 • kreowanie relacji pomiędzy zespołami (działami)
 • kreowanie współpracy pomiędzy zespołami (działami)
 • rozwiązywanie istniejących problemów i konfliktów

Cele team buildingu:

 • dopasowanie celów i oczekiwań kadry menedżerskiej oraz członków zespołu
 • poznanie tajemnicy przewodzenia zespołowi skierowanemu na sukces
 • wypracowanie satysfakcji z przynależności do zespołu
 • zrozumienie na czym polega współpraca i zaufanie
 • skuteczne pokonywanie problemów zewnętrznych
 • dokonanie diagnozy własnej i twojego zespołu
 • umiejętność podziału ról w zespole
 • dobra zabawa

Według badań [4], w ramach wyjazdów team building, pracodawcy realizują najczęściej następujące cele:

 • Integracja pracowników w zespole – od strony pozazawodowej – 65% projektów
 • Kształtowanie postaw prozespołowych – 54%
 • Kształcenie umiejętności współpracy i komunikacji – 43%
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole – 21%
 • Tworzenie nowego zespołu – 16%
 • Budowanie zespołów międzykulturowych – 11%
 • Inne - 12%

(badani mogli zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Jakub B. Bączek, Psychologia eventów, Warszawa: Wyd. Stageman Polska, 2011, ISBN 978-83-928702-2-7, OCLC 802014262.
 2. Kodeks Outdooru, Fundacja Training Projects [dostęp 2016-10-17].
 3. James W. Gentry, What is experiential learning. Guide to business gaming and experiential learning, Routledge, 1990, s. 77–94 [dostęp 2023-12-15] (ang.).
 4. Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor i Training Projects: Konferencje i Spotkania Firmowe 2016. [dostęp 2014-02-26].