Przejdź do zawartości

Certyfikowanie kwalifikacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Certyfikowanie kwalifikacji (ang. professional certification) – proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji. Pojęcie stosowane jest w Polskiej Ramie Kwalifikacji..[1].

W przypadku niektórych kwalifikacji na certyfikowanie składa się kilka prostych czynności, sprowadzających się do przygotowania właściwej dokumentacji i wydania formalnego dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu). W przypadku innych kwalifikacji certyfikowanie może być procesem bardziej złożonym, w którym następuje rozbudowana weryfikacja dokumentacji, niekiedy z udziałem instytucji zewnętrznej w stosunku do podmiotu certyfikującego[2].

Opis[edytuj | edytuj kod]

Certyfikat zawodowy (także: uprawnienia zawodowe, licencja zawodowa, w wersji skróconej certyfikat, licencja, uprawnienia) są wystawiane zwykle przez organizacje skupiające specjalistów z danej dziedziny.

Certyfikacja jest bardzo częsta w lotnictwie, budownictwie, technologii oraz w innych dziedzinach związanych z przemysłem, a także choćby w opiece zdrowotnej czy w informatyce i finansach.

Niektóre z certyfikatów uprawniają do używania dodatkowych tytułów czy też skrótów tychże tytułów, mających za zadanie uhonorować posiadacza owych uprawnień. W większości przypadku zawodów zaufania publicznego uprawnienia do wykonywania zawodu przyznawane są przez samorząd zawodu zaufania publicznego.

W przypadku certyfikacji biznesowych są one przyznawane przez stowarzyszenia będące właścicielami tych certyfikacji lub firmy szkoleniowe. Przykładem są certyfikacje z zakresu zarządzania projektami przyznawane przez takie instytucje, jak PMI, IPMA, Scrum.org, Scrum Alliance, APMG, Axelos.[3].

Zdarza się także, że certyfikat podlega obowiązkowi okresowego odnawiania (recertyfikowania) polegającemu np. na udowodnieniu procesu samoedukacji w danym okresie lub na przejściu szkolenia recertyfikującego.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226)
  2. Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, pod red. Stanisława Sławińskiego, Warszawa 2013, s. 68.
  3. Project Management Certification Database, Wroolo. wroolo.com. Retrieved on 2021-02-10.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]