Wielowątkowość

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wielowątkowość (ang. multithreading) – cecha systemu operacyjnego, dzięki której w ramach jednego procesu może wykonywać kilka zadań lub jednostek wykonawczych. Nowe zadania to kolejne ciągi instrukcji wykonywane oddzielnie. Wszystkie zadania w ramach tego samego procesu współdzielą kod programu i dane.

Wielowątkowość może także odnosić się do samych procesorów. W takim wypadku oznacza możliwość jednoczesnego wykonywania wielu wątków sprzętowych na pojedynczej jednostce wykonawczej – rdzeniu (ang. core). Wielowątkowość w procesorach możliwa jest dzięki temu, że nie wszystkie części jednostki wykonawczej są w jednakowym stopniu wykorzystywane przez pojedynczy wątek (ciąg instrukcji). Nieaktywne części jednostki wykonawczej mogą w tym czasie wykonywać inny wątek zwiększając efektywność wykorzystania całego procesora. W zależności od rodzaju technik zastosowanych do obsługi dodatkowych wątków sprzętowych spotyka się od 2 (najczęściej) do nawet 8 wątków sprzętowych na pojedynczy rdzeń procesora (core).

Cechy wielowątkowości[edytuj | edytuj kod]

  • wszystkie wątki wykonują się w ramach tylko jednego programu (procesu) - innymi słowy jeden proces posiada wiele instancji wykonawczych (wątków)
  • wątki zostały wprowadzone aby umożliwić przetwarzanie współbieżne, np gdy zachodzi potrzeba wykonania wielu zadań jednocześnie. Może się to wiązać również ze zwiększeniem wydajności o ile istnieją odpowiednie zasoby sprzętowe (wiele procesorów lub obsługa wielowątkowości przez pojedynczy procesor). Należy pamiętać iż wprowadzenie wątków może obniżyć wydajność ponieważ najczęściej wymagane jest przy tym wprowadzenie odpowiednich mechanizmów synchronizacji;
  • wszystkie wątki procesu współdzielą tę samą wirtualną przestrzeń adresową (mają dostęp do tych samych "egzemplarzy" zmiennych, obiektów i struktur) i korzystają z tych samych zasobów systemowych;
  • komunikacja między wątkami w odróżnieniu od procesów jest bardzo łatwa do wykonania – w przypadku wątków wystarczy odwoływać się do tych samych zmiennych i obiektów – komunikacja między procesami wymaga zastosowania mechanizmów IPC (ang. InterProcess Communication);
  • współdzielenie wirtualnej przestrzeni adresowej niesie zagrożenie – jeden "wadliwy" wątek może zagrozić wykonaniu całego programu;
  • każdy wielowątkowy system operacyjny zapewnia specyficzne metody synchronizacji wątków, które z wyżej wymienionych przyczyn należy bezwzględnie zaimplementować.

Systemy wielowątkowe to m.in. BeOS, Windows 95, Windows NT, Unix i systemy bazujące na jądrze Linux.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]