Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(20/2010) Sprawa blokady użytkownika PawełS

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż dotyczący rozpatrzenia okoliczności i zasadności nałożenia półrocznej blokady na użytkownika PawełS

Wnioskuję o rozpatrzenie okoliczności i zasadności zablokowania mnie na pół roku.

Zaangażowane strony: Wikipedysta:PawełS, Wikipedysta:rdrozd, Wikipedysta:Masur, Wikipedysta:Nux, Wikipedysta:Patrol110, Wikipedysta:Nedops

Ponieważ blokada została określona jako efekt szerszej dyskusji zakonspirowanych administratorów w związku z tym nie posiadam innej możliwości rozwiązywania konfilktu z nieznanymi mi administratorami niż poprzez rozpatrzenie sprawy przez Komitet.

Blokada została uzasadniona ,,skandalicznym zachowaniem, postawą buty i braku dobrej woli", mimo, że rzekomo otrzymałam wiele upomnień i wskazówek, co robię źle, a mimo to dokonałem takich edycji: [1], [2].

W związku z tym wnioskuję o rozpatrzenie:

1) Czy zbytnia pewność siebie jest złamaniem jakichkolwiek zasad i zaleceń pisanych?

2) Czy zawarte, w wypowiedzi mającej być dowodem na moją winę, moje pytania o to jak poprawić swoją pracę, oraz wyrażenie żalu dyskutowania o mnie beze mnie jest przejawem braku dobrej woli?

3) Czy edycje mające być dowodem mojej winy są przejawem wojny edycyjnej, obchodzeniem blokowania lub spóźnionym użyciem słowa ,,bubel"? Za co byłem blokowany w ostatnim czasie.

4) Czy edycje mające być dowodem mojej winy są przejawem śmiałego wstawiania niedoskonałych map? Na ten temat otrzymałem trochę upomnień i wskazówek.

5) Czy wypowiedź ,,za wszelką cenę próbujesz wprowadzić złą atmosferę w projekcie tak, aby prawdziwi kartografowie z tego projektu się wynieśli" jest zgodna z Wikipedia:Wikietykieta i Wikipedia:Zakładaj dobrą wolę? Jeśli nie, to wnioskuję o 2-godzinną blokadę Wikipedysta:Patrol110, jako autora i 1-godzinną blokadę Wikipedysta:Nedops za uchybienie w funkcji administratorskiej, ponieważ zareagował jedynie na odpowiedź na ten atak, przyznaję, że odpowiedź była na tym samym poziomie, ale nie na sam atak, mimo, że odpowiedź była bezpośrednio pod atakiem.

Ponieważ za dowód mojej winy jest użyta moja odpowiedź na pomówienia w związku z tym wnioskuję o rozpatrzenie:

6) Czy moje wypowiedzi ',,Chociaż, jeśli to budzi taki opór tradycjonalistów, to mogę skalę zawęzić,... A co powiesz na dobór skali w łódzkim? Wydaje mi się, że dla Niżu powinna odpowiadać tradycjonalistycznym wymogom,.." ,,wskazują, że PawełS nie zamierza trzymać się przyjętych konwencji i wprowadza swoje" jak twierdzi rdrozd?

7) Czy podanie przy każdej mojej mapie źródła publikacji danych (http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3 ) oznacza, że mapa prezentuje nieopublikowaną teorię, wynalazek, dane, hipotezę, argument czy pomysł, który można nazwać "twórczością literacką czy swobodną interpretacją historii, jak twierdzi rdrozd i Masur?

8) Czy za wypowiedzenie wojny można uznać rewert rewertu dokonanego wbrew dobrym obyczajom, jak twierdzi Nux, czy też raczej wypowiedzeniem wojny jest rewert niezgodny z dobrymi obyczajami?

9) Czy 5 wpisów na stronie dyskusji JDavida 1, 2, 3, 4, 5, jest brakiem chęci do dyskusji, jak twierdzi Nux?

10) W przypadku stwierdzenia niesłuszności zarzutów w punktach od 6-9 wnioskuję o udzielenie upominienia autorom niesłusznych zarzutów za brak rzetelności przy ocenie czyjejś działalności.

11) Z powodu zaangażowania w powyższy konflikt wnioskuję o wykluczenie ze składu zajmującego się tym wnioskiem Nedopsa i JDavida.

12) Przede wszystkim wnioskuję o umożliwienie mi obrony przed zarzutami. W tym celu wnioskuję o umożliwienie mi ustosunkowania się do zarzutów i dowodów, które miałyby znaleźć się w werdykcie Komitetu, przed ogłoszeniem werdyktu.

13) Jeśli Komitet nie jest skory, aby umożliwić mi obronę, wnioskuję o odrzucenie powyższego wniosku.

PawełS

Wniosek złożony poprzez wysłanie e-maila do członka Komitetu Arbitrażowego Wiktoryn <odpowiedź> 17:08, 22 paź 2010 (CEST)

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy nie przyjął wniosku do rozpatrzenia. Arbitrzy byli zgodni, że podstawę złożenia wniosku stanowił spór związany z użyciem uprawnień administratorskich. Jednakże część z nich uznała, że wnioskodawca, zwracając się do Komitetu, który stanowi ostatnią instancję odwoławczą, powinien był podjąć próbę rozwiązania sporu na drodze środków przedarbitrażowych, takich jak dwustronny dialog lub mediacja (opisanych m.in. na stronie Rozwiązywanie konfliktów). W opinii tej nawet nałożenie blokady jako efekt konsensusu podjętego w dyskusji na niejawnej liście administratorów nie zwalnia zablokowanego od wypełnienia tego wymogu. PawełS dysponował w tym względzie różnymi środkami, jednym z nich była możliwość skierowania prośby do wybranego administratora o przekazanie na listę dyskusyjną administratorów wniosku o ponowne rozpatrzenie powodów nałożenia na niego blokady. W nim mógłby zawrzeć pytania, które pojawiły się we wniosku przesłanym do Komitetu Arbitrażowego.

Zgodnie z polityką arbitrażu Komitet przyjmuje wniosek do rozpoznania, jeżeli za jego przyjęciem zagłosuje co najmniej 5 arbitrów. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 arbitrów, przeciw przyjęciu było 2 arbitrów, żaden arbiter nie wstrzymał się od głosu. 4 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu, spośród których 3 arbitrów wydało oświadczenie o wyłączeniu się z rozpatrywania sprawy.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 02:05, 28 paź 2010 (CEST)

Vota separata

  • Nie zgadzam się z decyzją Komitetu Arbitrażowego o nieprzyjęciu wniosku do rozpoznania. W mojej opinii wikipedysta w przypadku blokady nałożonej na niego w wyniku konsultacji na zamkniętej liście administratorów ma prawo do odwołania się od niej do Komitetu Arbitrażowego. Komitet Arbitrażowy powinien zaś taki wniosek przyjąć do rozpoznania, sprawdzić, czy blokada była zasadna i - w zależności od sytuacji - podtrzymać, zmienić bądź zdjąć. W moim przekonaniu należy bowiem odróżnić blokady nakładane w wyniku decyzji podjętej przez jednego administratora - wtedy należy od zablokowanego wikipedysty wymagać podjęcia środków przedarbitrażowych, takich jak na przykład próba rozmowy z blokującym, zwrócenie się do innego administratora o interwencję, mediacja itp., oraz blokady nakładane po dyskusji na liście administratorów - w tym przypadku zablokowany wikipedysta nie ma realnej możliwości innego odwoływania się od blokady niż wniosek do Komitetu Arbitrażowego. Wymagając podjęcia jakichś środków poprzedzających złożenie wniosku do KA należy bowiem pamiętać, aby były to środki realne i możliwe do wykonania, a nie jedynie pozorowane gesty. Skoro zaś blokada była przedyskutowana na liście administratorów i osiągnięto co do niej konsensus, nie bardzo widzę możliwość prób ugodowych, nie widzę też możliwości, aby administratorzy, którzy dokonali negatywnej oceny zachowania danego wikipedysty i osiągnęli konsensus co do wymierzenia długiej, półrocznej blokady, po kilku dniach znowu w drodze konsensusu dokonali całkowicie odmiennych ustaleń w tym zakresie i tę długą blokadę zdjęli. Ponadto zablokowany wikipedysta nie wie ilu administratorów wzięło udział w dyskusji, jaki przebieg miała ta dyskusja, a także którzy z administratorów blokadę poparli. Mając powyższe na uwadze w mojej opinii jedynym skutecznym sposobem na odwołanie się od blokady nałożonej w tym trybie jest wniosek do Komitetu Arbitrażowego. Bukaj
  • Nie popieram decyzji Komitetu Arbitrażowego o nieprzyjęciu do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Blokada nałożona w wyniku konsensusu administratorów nie jest typową blokadą. Ze względu na fakt wspierania jej przez co najmniej kilku administratorów wachlarz środków odwoławczych jest mocno zawężony. Nie wystarczy bowiem, aby w celu wyjaśnienia blokady zablokowany użytkownik zwrócił się do administratora blokującego lub innego wybranego administratora, gdyż decyzja podjęta kolegialnie może zostać zmieniona wyłącznie jako efekt zbiorowego porozumienia. Mediacja w tej sprawie byłaby operacją niezwykle skomplikowaną organizacyjnie, ze względu na liczbę osób znajdujących się po stronie administratorskiej wybitnie niewdzięczną dla mediatora. Nie bez znaczenia jest fakt, że zablokowany nie wie, z kim tak naprawdę miałby mediować, tak samo potencjalny mediator nie-administrator musiałby wpierw poznać nicki wspierających blokadę. Również jestem sceptycznie nastawiony do uwzględnienia odwołania. Członkowie rzeczonego gremium w nie tak odległym czasie już spojrzeli na tę sprawę z kilku punktów widzenia, przedyskutowali ją i podjęli decyzję brzemienną w skutkach dla zablokowanego użytkownika. Nie należy zatem oczekiwać od nich nagłej zmiany decyzji – moim zdaniem solidarność administratorów wspierających blokadę utrudni przekonywanie ich do argumentów zablokowanego. Nie dostrzegając środków przedarbitrażowych, które umożliwiałyby skuteczne i sprawne odwołanie od blokady nałożonej po osiągnięciu konsensusu w gronie administratorów, uważam za zasadne skierowanie sprawy do rozpoznania przez Komitet Arbitrażowy. Wiktoryn

Oświadczenia arbitrów

  • Z uwagi na to, że wniosek dotyczy także mojej osoby, oczywiście wyłączam się z tej sprawy. Nedops
  • Ponieważ na samym początku dyskutowałem z Pawłem, nałożyłem 1. blokadę i wiele moich edycji jest związanych ze sprawą, mogę być subiektywny, a decyzja mogłaby być zakwestionowana przez PawłaS wyłączam się z rozpatrywania tej sprawy. JDavid
  • W związku z nałożeniem na użytkownika PawłaS blokady proszę o wyłączenie mnie ze sprawy. Kicior99