Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(5/2022) PawelNorbertStrzelecki – Cybularny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie PawelNorbertStrzelecki – Cybularny

Informacje wstępne

Wikipedysta Wikipedysta:Cybularny wszczął wojnę edycyjną oraz usiłował znieważyć i zdyskredytować mnie w opisie zmian w arcie, a później w kawiarence z przyczyn mi nieznanych. Poproszony o wyjaśnienia zamilkł i nie wziął żadnego udziału w pracach merytorycznych nad zmianami w arcie ani nie udzielił mi żadnej odpowiedzi, nie wycofując się jednak z insynuacji.
Proszę o ocenę jego postępowania. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 23:42, 29 wrz 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Stan faktyczny i dowody

Bez żadnego ostrzeżenia wikipedysta Cybularny wycofał moją uźródłowioną edycję przywracając wersję powszechnie skrytykowaną w CW (1), podając uzasadnienie swojej zmiany że rzekomo „wpis jest dokonany na zlecenie”, bez uzasadnienia dodając „dobór źródeł jest pod tezę” i kończąc sugerującym określeniem nieostrym „to tylko wierzchołek góry lodowej” i zamieszczając link do niemerytorycznej i niegrzecznej wypowiedzi innej osoby (nie będącej Wikipedystą) na portalu twitter (2). Zaskoczony tak radykalnym i nieskrywanym naruszeniem wikietykiety rewertowałem jego edycję i wpisałem się w dyskusji prosząc o to by podał jakie ma wątpliwości merytoryczne i o co mu chodzi (3), w odpowiedzi na co Cybularny kontynuował wojnę edycyjną (4) Po kolejny rewercie art. został zabezpieczony.
W kawiarence rozpocząłem dyskusję (5) nad zmianą oraz postępowaniem Cybularnego. Cybularny wziął w niej udział tylko raz (6) publicznie podając nieprawdziwą informację jakobym „edytował hasło (a zapewne także inne hasła) na zlecenie, (…) co jest całkowicie niezgodne z duchem projektu” nie podając na swoje insynuacje nawet żadnej poszlaki czy uzasadnienia, a jedynie powołując się na „Fokę”. Ponieważ Cybularny odmawiał odpowiedzi na moje pytania czy w jakikolwiek sposób zweryfikował swoje insynuacje/podejrzenia i dlaczego wszczyna wojnę edycyjną stworzyłem (7) osobny wątek opisujący jego działania – w którym nie wziął on udziału. Cybularny nie odpowiedział mi już ani w dyskusji ani w kawiarence i w ogóle nie wziął udziału w merytorycznej dyskusji o treści artu (co wskazuje na jego wyłącznie złą wolę, a nie na chęć poprawy Wikipedii) – ale także nie wycofał się ze swoich insynuacji i w żaden sposób nie wyraził nawet ubolewania.
Uważam, że WIkipedysta Cybularny w sposób radykalny co najmniej trzykrotnie naruszył Wikiedytkietę – po pierwsze radykalnie przekraczając granice form wypowiedzi dopuszczalnych w uzasadnieniu zmian i podając całkowicie niemerytoryczne uzasadneinia zmiany, po drugie przekraczając granice w dyskusji na forum ogólnym, gdzie posłużył się insynuacjami i wymysłami. Po trzecie wszczął wojnę edycyjną. Jego wypowiedzi ani uzasadnienie edycji nie mieszczą się w granicach ani kulturalnej ani merytorycznej dyskusji i powinny zostać ukryte w historii zmian artu Wykluczenie komunikacyjne w Polsce.

Jedynie na marginesie wskazuję, że Foka (na którą powołał się Cybularny, jako na osobę od której insynuacje wyszły) nie wzięła żadnego udziału w tej wojnie edycyjnej, dyskusji, pracach nad artem ani nie zmieniła niczego w żadnej z moich edycji w żadnym arcie. Napisałem do niej mail, który zignorowała (lub go nie zauważyła). PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 23:42, 29 wrz 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Podjęte środki przedarbitrażowe

Poprosiłem Wikipedystę na jego stronie dyskusji aby nie kontynuował wojny edycyjnej (A) – nie zastosował się. Ponownie wpisałem się wzywając abyśmy przedyskutowali ewentualne wątpliwości w kawiarence bo art. jest zabezpieczony na moją prośbę (B) Cybularny opowiedział (C) że już przedstawił swoje stanowisko w kawiarence i zasugerował możliwość złożenia dalszych wyjaśnień, ale chociaż założyłem osobny wątek w kawiarence (D) żadnych nie złożył ani więcej nie podał żadnego argumentu. Nie wycofał się jednak ze swoich insynuacji ani nie wyjaśnił dlaczego w uzasadnieniu edycji podał link do nie merytorycznej wypowiedzi publicznej osoby nie będącej wikipedystą. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 23:42, 29 wrz 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Potwierdzenie

Poinformowałem Wikipedystę na jego stronie dyskusji (https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Cybularny#Wykluczenie_komunikacyjne_w_Polsce) PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 23:42, 29 wrz 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Odpowiedź na wniosek

Najprawdopodobniej wniosek nie będzie się mieścił w ramach polityki arbitrażu, gdyż po pierwsze dotyczy kwestii merytorycznych, a po drugie nie ma aktywnego sporu (użytkownik z jakichś powodów przypomniał sobie o starym wątku po miesiącu), a na dłuższą metę w ogóle nie było. Miałem z użytkownikiem PawelNorbertStrzelecki różnicę w opinii, co do wersji hasła, użytkownik próbował przejść w wojnę edycyjną, ja się jednak zastosowałem do nieformalnej reguły trzech rewertów (a właściwie to nawet ograniczyłem się do dwóch), a argumenty za swoją wersją przedstawiłem w kawiarence. Tym samym raczej zapobiegłem wojnie edycyjnej niż ją wszcząłem. Dyskusja dość szybko zamarła bez konkretnych konkluzji, co niestety często zdarza się w dyskusjach na Wikipedii. Z racji tego, że w dyskusji nie pojawiły się wpisy, do których musiałbym dodawać coś więcej niż napisałem na początku, to nie uczestniczyłem w niej aktywnie, natomiast nie wykluczałem możliwości uczestnictwa, gdyby zaszła potrzeba napisania czegoś więcej. Gdy PawelNorbertStrzelecki pytał mnie o rzeczy niewynikające w mojej wypowiedzi, to odpowiadałem mu (np. [1]), natomiast wpisy na które nie odpowiedziałem sprawiały wrażenie, że użytkownik nie czytał moich wcześniejszych wypowiedzi i gdybym chciał na nie odpowiedzieć musiałbym wielokrotnie pisać dokładnie to samo. Natomiast moje stanowisko merytoryczne opiera się na zasadzie Wikipedia:Konflikt interesów wynikającej wprost z WP:NPW. Nie mam wątpliwości, że wszyscy edytorzy mają prawo do swoich poglądów politycznych, jak również w swoim prywatnym życiu mogą je propagować np. należąc do różnych stowarzyszeń czy partii. Jednakże prywatna działalność danego użytkownika nie stawia go w pozycji uprzywilejowanej wobec treści haseł czy zasad Wikipedii. Jest to analogiczne do sytuacji, gdy Wikipedię chce edytować pracownik albo przedstawiciel jakiejś firmy. Ma on prawo edytować hasło o niej, ale jeśli wie, że nie będzie potrafił nie przemycać swojego punktu widzenia, powinien zrezygnować z edycji. Można to uogólnić do każdej sytuacji, w której wikipedysta w prywatnym życiu jest w coś emocjonalnie zaangażowany, co może utrudnić trzymanie się zasad czy wręcz kusić do świadomego faworyzowania swojego punktu widzenia. To ostatnie jest szczególnie niedopuszczalne i niezgodne z duchem projektu. ~CybularnyNapisz coś ✉ 01:31, 1 paź 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek. Podstawową funkcją Komitetu jest zażegnywanie sporów. Polityka arbitrażu dopuszcza przyjęcie sprawy do rozpatrzenia w przypadku wystąpienia konfliktu personalnego między użytkownikami, np. w przypadku ataków osobistych, w tym zniesławienia lub naruszenia wikietykiety. Próby rozwiązania zatargu nie powiodły się.

Arbitrzy uznali, że głównym problemem w sprawie nie są kwestie merytoryczne, ale zachowanie Cybularnego zapoczątkowane w uzasadnieniu edycji spornego artykułu. Stawianie innemu wikipedyście bardzo poważnych zarzutów o dokonywanie wpisów na zlecenie i brak reakcji na wpisy domagające się wyjaśnienia zajścia stanowi złamanie zasad dotyczących wikietykiety oraz jest formą naruszenia godności strony wnioskującej.

Za przyjęciem wniosku głosowało pięcioro arbitrów, za odrzuceniem wniosku głosowało troje arbitrów, nikt się nie wstrzymał od głosu. Jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 13:12, 11 paź 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Decyzja o umorzeniu postępowania

Komitet Arbitrażowy postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. Po przyjęciu wniosku do rozpatrzenia strony wyraziły zgodę na mediację, z Piastu w roli mediatora. W następstwie prowadzonych drogą mailową rozmów Cybularny podjął działanie w postaci zamieszczenia przeprosin, ukrył też będący przedmiotem wniosku opis edycji, a PawelNorbertStrzelecki postanowił wycofać wniosek, co w opinii KA kończy spór między tymi wikipedystami. Komitet dziękuje stronom za polubowne rozwiązanie sporu, a mediatorowi za pomoc w doprowadzeniu do takiego zakończenia. Arbitrzy chcieliby też docenić dokonany w duchu czwartego filaru Wikipedii wpis Pauliny Studniczki. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 13:58, 29 paź 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]