Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(6/2014) ΧΕΝΛ – Elfhelm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie OR/POV w artykule dotyczącym Anny Grodzkiej

Informacje wstępne

Strony sporu: Elfhelm - administrator Wikipedii. Szerzy swój prywatny punkt widzenia dotyczący definicji "osoby transseksualnej". Po długiej wymianie zdań na temat zasadności wpisu na wikipedii "jest osobą transseksualną" oraz końcówek używanych przez Annę Grodzką w czasie publicznego przemówienia doszliśmy do konsensusu w sprawie końcówek. Dane zbyt szczegółowe/nieencyklopedyczne. Pomimo przytoczenia obowiązującej w Europie definicji transseksualizmu wg ICD-10 Elfhelm dalej szerzy swój punkt widzenia i odrzuca moją edycję, pomimo poparcia ze strony Mpn w tej sprawie. Zarzuca mi złą wolę oraz POV/OR, pomimo, że zdanie "dokonała procedury zmiany płci, włącznie z operacją SRS." jest w pełni zgodne z rzeczywistością i źródłami (np. film trans-akcja wyemitowany na HBO) i jest zgodny z definicją ICD-10. Podobny punkt widzenia szerzyli inni użytkownicy (m.in. Andrzej19), którym Mpn wprost wskazał błędy, POV i twórczość własną.

Ja (za aprobatą Mpn) chcę wprowadzić poprawny zapis, że dokonała procedury zmiany płci. Od drugiej strony (Elfhelm) słyszę zarzuty w sprawach nieaktualnych, co do których udało się uzyskać zgodę. Problem tkwi w tym, że zgodnie z definicją Anna Grodzka nie posiada płci męskiej (na płaszczyźnie 10 aspektów płci opisanych w artykule płeć i nie może w obecnej chwili spełnić definicji z ICD-10). Jej płeć w wielu aspektach jest obecnie żeńska i w wielu (niestety) pozostanie męska (np. płeć chromosomalna).

Moim oczekiwaniem w tej sprawie jest zmiana "jest osobą transserksualną" na "dokonała procedury zmiany płci, włącznie z operacją SRS." - sama tej zmiany w treści artykułu dokonać nie mogę z uwagi na założoną blokadę oraz proszę o weryfikację, czy wskazany administrator Elfhelm zasługuje na prawa administratora z uwagi na szerzenie POV, zarzucanie innym użytkownikom niesłusznie POV/OR oraz zarzuty interpersonalne (m.in. zła wola). Poproszony o źródła wiedzy ich nie podaje.

Jeżeli to możliwe - proszę dodatkowo o opinię specjalisty, czy wprowadzane przeze mnie zdanie jest zgodne ze stanem faktycznym i że nie posiada cech języka potocznego.

Bądźmy encyklopedią, używajmy terminów zdefiniowanych naukowo nie zaś niejasnych sformułowań Bądźmy weryfikowalni. Pisanie o Annie, że jest osobą transseksualną może nawet sugerować, że chce po raz drugi zmienić płeć! (użyty czas teraźniejszy) Proponowane przeze mnie zdanie "dokonała procedury zmiany płci, włącznie z operacją SRS." jest pozbawione możliwości nieporozumień.

ΧΕΝΛ (dyskusja) 01:01, 8 lip 2014 (CEST)

Stan faktyczny i dowody

Jako dowód oskarżeń o złą wolę oraz prośby o podanie weryfikowalnych źródeł i brak z drugiej strony odzewu w tej sprawie podaję:

ΧΕΝΛ (dyskusja) 01:01, 8 lip 2014 (CEST)

Podjęte środki przedarbitrażowe

Podjęłam dyskusję w dyskusji o Annie Grodzkiej. Podjęłam dyskusję na wyżej podanych stronach dyskusji oraz w kawiarence. Do tej pory sporne hasło "jest osobą transseksualną" nie zostało usunięte. Elfhelm za to w dyskusji w kawiarence napisał: "To że medycznie dzięki korekcie płci być może nie diagnozuje się u niej transseksualizmu jako zaburzenia, nijak nie oznacza, że nie jest nadal osobą transseksualną, co sama zainteresowana potwierdza. Prościej nie można. Brak jest podstaw do zawężania tej kwestii w oparciu o medyczną definicję. Elfhelm (dyskusja) 23:54, 7 lip 2014 (CEST)"

W odpowiedzi na moje wezwanie do podania źródeł:

"Skoro tak twierdzisz proszę o weryfikowalne źródła z literatury medycznej i prawnej opisujące ten fakt. Ja przywołałam definicję z ICD-10 jako mocne źródło mówiące, że tak nie jest. Zdanie o które wnoszę nie jest sprzeczne z tą definicją. ΧΕΝΛ (dyskusja) 23:48, 7 lip 2014 (CEST)"

które to pytanie powstało po stwierdzeniu:

"Osoba, która przeszła proces korekty płci (prawny i medyczny) dalej jest osobą transseksualną. Obecny wpis w haśle jest po prostu poprawny i do tego w sposób prawidłowy szanuje odczucia i dobra osobiste osoby opisywanej. Elfhelm (dyskusja) 23:40, 7 lip 2014 (CEST)"

Przytaczałam też fakt, że samookreślenie się nie może być kryterium nazewnictwa tej osoby"

"Samookreślenie się nie jest kryterium weryfikowalności. Jeżeli ja na swojej stronie napiszę, że jestem kotem i tak powiem przed kamerą - nie powoduje to zmiany biologicznego faktu, że tak nie jest." - w dyskusji użytkownika Elfhelm.

ΧΕΝΛ (dyskusja) 01:01, 8 lip 2014 (CEST)

Potwierdzenie

O ewentualnym zgłoszeniu sprawy do Komitetu Arbitrażowego Wikipedii pisałam na stronie dyskusji Elfhelma. O wniesieniu sprawy do Komitetu Arbitrażowego napisałam na stronie Kawiarenki, z którą Elfhelm się zapoznał.

Cytat: W tej chwili piszę do Komitetu Arbitrażowego m.in. o szerzeniu POV i twórczości własnej na Wikipedii z Twojej strony. Potwierdziłeś to tym zdaniem: "To że medycznie dzięki korekcie płci być może nie diagnozuje się u niej transseksualizmu jako zaburzenia, nijak nie oznacza, że nie jest nadal osobą transseksualną". Definicja jest definicją i to w ramach Wikipedii jest dla mnie święte. Po raz ostatni wnoszę o umieszczenie zapisu proponowanego przeze mnie. Nie przytoczyłeś żadnych źródeł do tego co piszesz. ΧΕΝΛ (dyskusja) 00:01, 8 lip 2014 (CEST)

Odpowiedź na wniosek

Na podstawie polityki arbitrażu korzystam z uprawnienia do złożenia odpowiedzi na wniosek. Oświadczam, że mimo braku formalnego powiadomienia mnie o wniosku wniosek ten jest mi znany.

Wnoszę o odrzucenie wniosku. Wskazuję, że między mną i wnioskodawczynią brak jest sporu personalnego. Ponadto wskazuję, że nie używałem wobec wnioskodawczyni jakichkolwiek uprawnień administracyjnych w zakresie opisanym we wniosku, a zabezpieczenia hasła do poziomu redaktora było konieczne wyłącznie z uwagi na wprowadzane w jego treści wygłupy, którym wnioskodawczyni nie przeczy. Wskazuję także na brak podjęcia faktycznych działań przedarbitrażowych – wnioskodawczyni ograniczyła się do roszczeniowego wątku w WP:BAR oraz prób wymuszenia na mnie edycji sprzecznej z ustaleniami dyskusji w nieszczególnie kulturalnej formie koncentrującej się głównie na zapowiedziach skierowania wniosku do Komitetu Arbitrażowego.

W przypadku przyjęcia wniosku do rozpoznania wnoszę o udzielenie wnioskodawczyni co najmniej upomnienia i zobowiązania jej do przestrzegania zasad projektu w tym zakazu przedstawiania twórczości własnej, weryfikowalności, jak również wikietykiety.

Wskazuję, że wnioskodawczyni rozpoczęła w dyskusji hasła [1] wątek niezbyt sympatycznie traktujący osobę opisywaną (dotyczący dywagacji o używanych przez bohaterkę biogramu końcówkach), jak też faktycznie niezwiązany z merytoryczną treścią hasła. Mimo jednoznacznego wydźwięku dyskusji (wpisy moje, Mpn i WTM) i żadnego argumentu wspierającego wnioskodawczyni, znając wynik dyskusji, dokonała kolejnej edycji w haśle całkowicie sprzecznego z wynikiem dyskusji [2], wprowadzając własny OR uźródłowiony YT. Dodanie informacji o końcówkach, w tonie teorii spiskowej w opisie zmian ("przemilczany fakt") i mimo dyskusji, w której wskazywano wręcz, że takie dywagacje są po prostu przykre dla opisywanej osoby (WTM) i co najwyżej były przejęzyczeniem (Mpn), świadczyło to w mojej ocenie, że wnioskodawczyni nie zamierzała uzyskać konsultacji czy kompromisu przy dyskusji. O ile edycja ta przy dość dużym założeniu dobrej woli mogła nie być uznana za trolling i wandalizm, to z uwagi na znany wnioskodawczyni wydźwięk dyskusji była edycją niepoważną i mającą charakter niegrzecznego wygłupu w części dopisywania kwestii o końcówkach [3]. Nie chcąc używać dalej idących środków administracyjnych, zabezpieczyłem hasło do poziomu redaktora. Niestety wnioskodawczyni zareagowała emocjonalnie [4] ("nieobiektywna fikcja", "cenzura"), na który nie zareagowałem w tym samym stylu [5] (wpis z 2 lipca).

Jednocześnie z treści wniosku nie wynika, aby powyższa kwestia była jego przedmiotem – z dalszych wpisów w mojej dyskusji wynika, iż kwestię wygłupu z końcówkami wnioskodawczyni uważa za zakończoną. Z treści wniosku wynika natomiast, że jego podstawą jest to, że nie chciałem w haśle dokonać edycji zgodnej z uporczywymi żądaniami wnioskodawczyni. Po pierwsze wskazuję zatem, że odmowa wykonania edycji na żądanie nie może być ze swej istoty przedmiotem wniosku ani przedmiotem sporu, skoro żaden edytor nie ma obowiązku wykonania danej edycji. Po drugie wskazuję, że forma roszczeniowa połączona w zasadzie od początku z zapowiedziami zgłoszenia do KA [6] czy zarzutami o rzekome naruszanie różnych zasad jest po prostu niegrzeczna. Po trzecie wskazuję, że żądana edycja byłaby niezgodna z dotychczasowym przebiegiem dyskusji w WP:BAR [7] (wpisy Kenraiza, Rybulo7, Powerka38, Aotearoa, Andrzeja19, Soldier of Wasteland), niezgodna z WP:OR (co wyjaśniano w dyskusji), a obecna konstrukcja hasła jest zgodna z obowiązującymi zasadami i zgodna z identyfikacją opisywanej w biogramie osoby [8].

Wskazuję przy tym, że powyższa kwestia nie jest przedmiotem sporu personalnego ani użycia uprawnień administracyjnych, kwestie te powinny być omówione i uzgodniony w dyskusji hasła/kawiarenki. Kierowanie wniosku do Komitetu Arbitrażowego traktuję w tym wypadku jako nadużycie podyktowane tym, że przedmiotowe dyskusje zakończyły się nie po myśli wnioskodawczyni, która kierując do mnie indywidualne żądania wykonania edycji, ewidentnie wyniku dyskusji nie zamierzała respektować.

Z wyrazami szacunku Elfhelm (dyskusja) 18:48, 8 lip 2014 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił wniosek odrzucić. W ocenie członków Komitetu wniosek nie wyczerpuje przesłanek opisanych w Polityce arbitrażu. Opisany spór ma charakter merytoryczny, nie personalny, a pojedyncze zaskarżone działanie nie daje się zakwalifikować jako powtarzające się. Ponadto wikipedystka ΧΕΝΛ skierowała wniosek do Komitetu Arbitrażowego bez zastosowania środków przedarbitrażowych, które mogłyby doprowadzić do rozwiązania problemu.

W szczególności za środki przedarbitrażowe nie można uznać w tym wypadku dyskusji w Kawiarence i komentarzy, w których wnioskodawczyni nie wykazywała woli wypracowania porozumienia. Wnioskodawczyni mylnie uznała, że rewert Elfhelma oraz brak zgody na oczekiwane przez nią zmiany merytoryczne należy traktować jako spór personalny. Członkowie Komitetu zauważają także, że przedłożony wniosek nie przedstawiał pełnego obrazu dyskusji w Kawiarence i pomijał rozkład głosów, a wikipedystka ΧΕΝΛ nie zawiadomiła poprawnie Elfhelma o złożeniu wniosku. Jednocześnie arbitrzy przypominają, że spory dotyczące kwestii merytorycznych w artykułach (tzw. główna przestrzeń nazw) nie są rozstrzygane przez Komitet Arbitrażowy.

Analizując wniosek członkowie Komitetu pragną również odnieść się do dyskusji merytorycznej prowadzonej w Kawiarence, na którą powołała się wnioskodawczyni. Zgodnie z zasadą Nie przedstawiamy twórczości własnej artykuły winny być pisane w oparciu o dostępne, opublikowane źródła pierwotne i wtórne, co oznacza w tym wypadku, że nie jest zadaniem Wikipedii dokonywanie analizy, czy bohater jakiegokolwiek biogramu spełnia warunki definicji opisane w klasyfikacji ICD-10 i wprowadzanie zmian w hasłach na podstawie takiej oceny, choćby była ona zgodna z rzeczywistością. Zgodnie z zasadą WP:WER weryfikowalność, nie prawda absolutna.

Za odrzuceniem wniosku głosowało 9 arbitrów. Żaden z arbitrów nie głosował za przyjęciem wniosku i żaden nie wstrzymał się od głosu. W imieniu Komitetu, Ented (dyskusja) 22:21, 11 lip 2014 (CEST)