Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(6/2015) Szostek Roman - Pablo000

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie strona 'Szczególna Teoria Eteru'

Informacje wstępne

Spór pomiędzy:

Szostek Roman

administrator Pablo000

Stan faktyczny i dowody

Domagam się, aby strona 'Szczególna Teoria Eteru' została przywrócona. Stronę tą założyłem w nocy 27-28.12.2015. Została ona usunięte przez administratora 'Pablo000' bez żadnego powodu.

Bardzo proszę 'Pablo000' o dokładne uzasadnienie przyczyny usunięcia strony 'Szczególna Teoria Eteru' oraz precyzyjne podanie podstawy prawnej takiej decyzji.

Domagam się podania adresu kontaktowego do 'Pablo000', gdyż zamierzam wytoczyć mu proces cywilny o odszkodowanie.

Pablo000 skłamał, gdy wygłaszał 'Potwierdzenie' w czasie przyznawana uprawnień, gdyż napisał tam:

„Moim marzeniem byłoby, żeby Wikipedia nie tylko szła w kierunku większej ilości haseł, ale żeby z tych haseł użytkownik mógł uzyskać szczegółową informację oraz znaleźć w nich źródła do poszerzenia swojej wiedzy. Co do bezstronności, to staram się jak tylko mogę, ale nikt nigdy nie jest całkowicie bezstronny, jesteśmy ludźmi i kształtuje nas cały bagaż życia (mnie już ponad 40 lat -:) ).” https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Przyznawanie_uprawnie%C5%84/Pablo000

Czyli Pablo000 okłamał głosujących administratorów, że:

1. będzie sprzyjał "większej ilości haseł",

2. zależy mu na tam, aby "użytkownik mógł uzyskać szczegółową informację",

3. chce aby użytkownik mógł "znaleźć w nich źródła do poszerzenia swojej wiedzy".

W rzeczywistości cenzuruje on istotne dla wielu użytkowników Wiekipedii informacje. Zachowuje się jak wróg postępu i swobodnego dostępu do informacji.

W związku z tym, że wprowadził głosujących administratorów w błąd należy Pablo000 usunąć z listy administratorów. Nie można pozwolić, aby taki szkodnik cenzurował informacje umieszczane na Wikipedii kierując się swoim światopoglądem i w ten sposób pomniejszał znaczenie tego przedsięwzięcia. wycieczki osobiste wykreślone, Sir Lothar (dyskusja) 13:26, 30 gru 2015 (CET)

Pozdrawiam dr inż. Roman Szostek

Podjęte środki przedarbitrażowe

Nie posiadam kontaktu do 'Pablo000', dlatego nie mogłem podjąć środków przedarbitrażowych.

Potwierdzenie

j.w.

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy zadecydował o odrzuceniu wniosku o arbitraż złożonego przez wikipedystę Szostek Roman. Zgodnie z zasadami Polityki arbitrażu przed złożeniem wniosku wymagane jest podjęcie środków przedarbitrażowych służących do osiągnięcia porozumienia, a Komitet działa jako ostatnia instancja rozstrzygania sporów. Brak doświadczenia oraz – co za tym idzie – nieznajomość zasad, jakie obowiązują podczas edytowania Wikipedii, nie zwalnia edytującego od ponoszenia konsekwencji swojego działania.

W niniejszej sprawie wikipedysta Szostek Roman skierował wniosek do Komitetu Arbitrażowego w swej pierwszej edycji po założeniu konta w Wikipedii. Przywołanie we wniosku hasła Szczególna Teoria Eteru, dyskusja nad jego usunięciem, a także treść wpisu skierowanego do administratorów będącego częścią wniosku do Komitetu wskazuje, że wikipedysta Szostek Roman utożsamia się z autorem edycji wykonywanych spod adresu IP: 193.243.154.40 (dyskusjawkładrejestrblokadyzablokujuprawnieniaCUglobalny wkład (konta w innych projektach) • licznik).

Analizując wniosek należy zauważyć, że wnioskodawca z góry założył niemożność podjęcia dyskusji z administratorem (dialogu mającego na celu dokładne ustalenie powodów podjętych działań, przedstawienie i uzasadnienie swojego stanowiska oraz ewentualną zmianę decyzji administratorskiej), gdyż, jak stwierdził, nie posiadam kontaktu do 'Pablo000', dlatego nie mogłem podjąć środków przedarbitrażowych. Nie jest niestety prawdą, że wnioskodawca nie mógł posiadać wiedzy, jak można skontaktować się z administratorem. Złożenie wniosku do Komitetu nastąpiło 29 grudnia o godz. 03:50, a 49 minut wcześniej wikipedysta Szostek Roman, edytując spod ww. adresu IP, wstawił żądanie przywrócenia strony Szczególna Teoria Eteru skierowane do administratorów, co spotkało się z odpowiedzią administratorów Nedopsa, Tokyotown8 i Pawla Niemczuka, którzy merytorycznie odpowiedzieli wikipedyście, wyjaśnili kwestię żądania podania adresu kontaktowego i wskazali m.in. w jaki sposób możliwy jest kontakt z administratorem Pablo000 (ostatni z wpisów wymienionych administratorów miał miejsce 19 minut przed złożeniem wniosku). Z powyższego wynika, że u wnioskodawcy zabrakło założenia dobrej woli, gdyż wyraźnie zignorował odpowiedzi administratorów wstawiając swoje żądanie wprost do wniosku do Komitetu. Jednocześnie należy mocno podkreślić, że samo złożenie przytoczonego powyżej żądania na stronie PdA nie może być potraktowane jako dyskusja zmierzająca do wyjaśnienia przyczyn usunięcia hasła. Nieprawdziwe jest również twierdzenie wnioskodawcy, że przedmiotowa strona została usunięta bez żadnego powodu. Powód został podany na stronie, na której dyskutował i przedstawiał argumenty za pozostawieniem hasła edytujący spod wspomnianego wyżej adresu IP. Usunięcie hasła było następstwem merytorycznej dyskusji w Poczekalni, decyzja została oparta na konsensusie oraz uargumentowana zgodnie z Regulaminem Poczekalni. Administrator Pablo000 nie złamał obowiązujących zasad - jest to dokładne i wystarczające uzasadnienie dla usunięcia strony ([1]).

Kolejną częścią wniosku wymagającą komentarza jest prośba o precyzyjne podanie podstawy prawnej takiej decyzji. Nie istnieje podstawa prawna, wynikająca z prawa cywilnego, do umieszczenia lub kasowania informacji w Wikipedii, wobec czego żadne prawo wnioskodawcy nie zostało złamane. Zasady użytkowania serwisu są przedstawione na stronie Terms of Use Wikimedia Foundation Inc., czyli organizacji z siedzibą na 149 New Montgomery Street Floor 6 San Francisco CA 94105 USA, która zarządza serwisami internetowymi typu wiki (w tym i Wikipedią), i która decyzje o istnieniu haseł w danej wersji językowej pozostawia społeczności. Podobnie Komitet Arbitrażowy nie dysponuje prawem do nakazania komukolwiek udostępnienia swoich danych kontaktowych czy personalnych, co wynika bezpośrednio ze strony Zasady zachowania poufności Wikimedia Foundation Inc. Zasady te jasno określają, że „aby uczestniczyć w ruchu wolnej wiedzy nie musisz podawać swoich informacji osobistych”, a zatem taki nakaz skierowany w stosunku do administratora byłby naruszeniem globalnych zasad ustanowionych przez Fundację. Analizując wniosek arbitrzy pragną również zauważyć, że zakres działań Komitetu Arbitrażowego nie wyszczególnia możliwości podjęcia wniosku ze względu na „okłamywanie głosujących”. Nawet gdyby ten zarzut był prawdziwy, sam w sobie nie jest wystarczającą przesłanką do jakiejkolwiek interwencji. Komitet może rozpatrywać skargi ze względu na m.in. umyślne łamanie zasad Wikipedii, ale nie może w ich świetle oceniać deklaracji administratora wyrażanych podczas głosowania nad przyznaniem mu uprawnień. Natomiast owe deklaracje mogą podlegać ocenie społeczności jako wyraz zaufania do danego administratora. Ponadto nic w omawianych działaniach administratora Pablo000 nie wskazuje, że cenzuruje on Wikipedię, kieruje się swoim światopoglądem, jest wrogiem postępu czy dostępu do informacji.

Jednoznacznie arbitrzy negatywnie oceniają groźby prawne, które pojawiły się zarówno w żądaniu do administratorów, jak i w przedmiotowym wniosku. Takie działanie jest niezgodne z zasadą Wikipedia nie jest polem bitwy (co również zostało potwierdzone w Zasadach blokowania). Podobnie styl wypowiedzi – używanie określeń mających cechy ataku osobistego – nie powinno być tolerowane, bez względu na to, kto jest jej adresatem i jakie istotne treści merytoryczne ta wypowiedź niesie. Wniosek do Komitetu wymaga zachowania pewnej dozy szacunku do adwersarza, a fakt jego złożenia nie usprawiedliwia stosowania obraźliwych sformułowań.

Za odrzuceniem wniosku głosowało dziewięciu arbitrów, przeciw odrzuceniu nie był żaden arbiter, żaden arbiter nie wstrzymał się od głosu. W imieniu Komitetu, Ented (dyskusja) 23:20, 2 sty 2016 (CET)