Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(7/2013) Sprawa edycji NarodowegoKonserwatysty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie NarodowegoKonserwatysty

Informacje wstępne

Kolejny wniosek w sprawie edycji NarodowegoKonserwatysty (dalej - NK) uzasadniam nie konfliktem personalnym, gdyż takowego nie widzę, natomiast uzasadniam pkt. z polityki arbitrażu "powtarzającego się i umyślnego łamania zasad Wikipedii, np. forsowania prywatnego punktu widzenia, wprowadzania nieweryfikowalnych informacji lub mistyfikacji, przedstawiania własnej twórczości...."[1].

Wniosek mój dotyczy edycji NK w dwóch hasłach, w tym Historia Polski (1918-1939), a w nim głównie ewidentnego sfałszowania treści źródła przez NK, polegającego na pisaniu w opatrzonym przypisem tekście czegoś odwrotnego niż jest w źródle.

Wnioskuję, by jeżeli KA potwierdzi, że podane materiały dowodzą sfałszowania źródła w haśle w przestrzeni głównej, to całkowicie zbanował z projektu usera Narodowy Konserwatysta.

Stan faktyczny i dowody

Dowody zarzutów:

  • 1. NK dokonał [2] następującego wpisu: "Premier republiki Jarosław Kaczmarczyk i inni niepodległościowi działacze łemkowscy zostali skazani w 1921 roku za zdradę stanu'[1]."

Jednak w przeczytanym przeze mnie pełnym artykule (od stron 68 do 71, dysponuję skanami tegoż dzięki uprzejmości Jakuba Kaji) podanym przez NK w przypisie do w/w edycji nie tylko nie ma nic o skazaniu, ale jest mowa o czymś dokładnie przeciwnym - o uniewinnieniu tak Kaczmarczyka, jak i innych sądzonych w tym procesie. Nie ma też nic o skazaniu Kaczmarczyka i innych podsądnych z tego procesu w innym okresie.

Tak samo w haśle plWiki Jarosław Kaczmarczyk jest jasno napisane, z powołaniem na w/w nr Polityki, o uniewinnieniu, a nie o skazaniu. Analogicznie (choć na bazie innego źródła) pisze ukrwiki i rusińska wiki.

  • 2. Edycja NK tamże [3]. NK dodaje do tytułu sekcji "Wojna polsko-ukraińska" dopisek "likwidacja republik rusińskich", a w samej sekcji zdanie: "Działacze ludowi w Tarnobrzegu powołali Republikę Tarnobrzeską która w 1919 roku została spacyfikowana przez wojska rządowe[10]". Jednak jak wynika zarówno z hasła Republika Tarnobrzeska, jak i z podanego przez NK tytułu źródła nr 10 pt. "Polskie państwa, o których nie słyszeliście", republika ta nie miała nic wspólnego z konfliktem ukraińskim, Ukraińcami, Rusinami, czy rep. rusińskimi - był to twór utworzony przez Polaków i na terenach polskich, a jej konflikt z państwem polskim polegał na radykalnym chłopskim programie i antyziemiańskich działaniach. Czyli był konfliktem społecznym a nie narodowościowym. Dlatego umieszczenie tego konfliktu z wskazaniem źródła w sekcji o konfliktach pol-ukraińskich jest manipulacją.
  • 3. Kolejny poważny problem z edycją NK jest w haśle Rusińska Ludowa Republika Łemków, gdzie NK wpisał tekst „Bogdan Horbal podaje że jeszcze przed procesem przywódców republiki na niektórych działaczy niepodległościowych zapadły zaoczne wyroki śmierci, prawdopodobnie w maju w Krakowie na śmierć skazany został Aleksandr Wołoszy[2] [4]. Jednak podana przez NK w przypisie strona z ksiązki Horbala informuje tylko i wyłącznie o jednym, jedynym wyroku, nie o liczbie mnogiej. Oprócz tego cała ta edycja NK wypacza fakty ze źródła w kierunku jednostronności. Podaje bowiem informacje o procesie pod b. groźnym zarzutem zdrady stanu (zagrożenie karą śmierci lub długoletnim więzieniem), wspomina w tym kontekście o wcześniejszych zaocznych wyrokach śmierci. Jednocześnie nie wspomina ani słowem o uniewinnieniu wszystkich oskarżonych przez sąd, o czym jest w źródle, co dałoby obiektywny obraz represji. Plus w/w sfałszowanie wbrew źródłu liczby skazanych zaocznie na śmierć.

Poniżej są trzy pomniejsze zarzuty:

  • 4. Edycja NK [5] tamże "Łemkowie natomiast zostali włączani w skład wojska polskiego" – zdanie to sugeruje, że Łemkowie jako społeczność/grupa etniczna została włączona do wojska polskiego. Jednak w podanym przez NK źródle jest podane, że wśród Łemków prowadzono pobór, a nie że Łemków włączono do wojska. Z opisu w źródle wynika, iż pobór, jak każdy pobór w tym okresie, dotyczył tylko mężczyzn w określonym wieku i to zapewne dalece nie wszystkich.
  • 5. źródło (artykuł w Polityce) ma autora - Artur Guzicki i nie powinien być on pomijany (prawa autorskie osobowe są niezbywalne). Co prawda NK podał link do artykułu, ale raz że źródła powinny mieć w miarę pełna bibliografię (a autor jest b. ważnym jej członem), dwa, że internetowe linki dość często z czasem przestają działać, dlatego podawanie autora tym bardziej jest wskazane.
  • 6. w edycji [6] NK pisze na bazie źródła o Aleksandr Wołoszy, jednak źródło na obu stronach podanych przez NK kilkakrotnie pisze: Aleksander Wołoszynowycz, nigdy o Aleksandr Wołoszy. Inne imię, a zwłaszcza nazwisko. To akurat jak sądzę nie jest kwestia świadomego fałszowania, ale jednak wpisywanie zupełnie innych danych niż źródło na które się powołujemy jest niedopuszczalne, nawet jeśli nie jest związane z POVem.

Niniejsza sprawa (w zakresie kwestii sfałszowania źródła o skazaniu w haśle historia Polski) była zgłoszona adminom na PdA przez Jakuba Kaję ([7]), jednak pomimo upływu 4,5 dób i kolejnego monitu wnioskodawcy nie podjęli oni jakichkolwiek widocznych działań/wyjaśnień sprawy. Nie chcę spekulować z czego wynikał brak interwencji adminów w tak poważnej, jak zarzut fałszowania źródeł, sprawie. Fałszowanie źródeł, jest najgorszym co można zrobić w encyklopedii (zwłaszcza typu wiki: pisanej przez osoby anonimowe, o nieustalonych kompetencjach, a więc mającej jako jedyne zabezpieczenie jakości i wiarygodności źródła zewnętrzne i zaufanie do edytorów, że ich nie manipulują), która przede wszystkim musi być wiarygodna, tzn. musi wiernie i uczciwie bazować na tym na co się powołuje w haśle. Dlatego uważam, że tej sprawy nie wolno przemilczeć i zgłaszam ją do KA wraz z wnioskiem, by jeżeli KA potwierdzi, że podane materiały dowodzą sfałszowania źródła w haśle w przestrzeni głównej, to Narodowy Konserwatysta powinien być całkowicie zbanowany z projektu.

We wniosku tym wykorzystałem własne fragmenty uzasadnień z mego wniosku do KA nr 6/2013, ale materiały faktograficzne są nowe i z nowego okresu.

Skany źródeł mogę KA udostępnić.

Podjęte środki przedarbitrażowe

Ponieważ sprawa nie bazuje na konflikcie personalnym, a na manipulacji źródłami, co jest zakazane bezdyskusyjnie, to nie prowadziłem z NK mediacji itp. Natomiast zadałem mu pytanie [8], prośbę o wskazanie, czy w podanym przezeń źródle są treści potwierdzające, to co NK napisał o skazaniu. Dostałem odpowiedź [9], w której jednak nie odpowiedział na moje pytanie. Później dostałem od Jakuba Kaji skany źródła, o które pytałem NK, więc obecnie znam już stan faktyczny. Wykazałem go we wniosku. Przy okazji stwierdziłem wtedy, że podana przez NK w odpowiedzi do mnie informacja wg NK pochodząca z Polityki o niepewnym statusie zastrzelonego Łemka (nie da się sprecyzować czy był on oskarżonym w czasie procesu rządu) też nie odpowiada źródłu (jego status jest jasny - zwyczajny chłopak ze wsi, poborowy, dezerter, ukrywał się w chałupie, przy próbie aresztowania uciekał i został zastrzelony; nawiasem mówiąc jako denat nie mógł potem brać udziału w procesie). Oprócz tego jak w/w część dowodów z tej sprawy zgłaszał do PdA Jakub Kaja.

  1. Polityka – nr 40 (2472) z dnia 2004-10-02; s. 68-71
  2. Bogdan Horbal Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie, 1918-1921 1997 s. 67

Potwierdzenie

NK został powiadomiony [10]

Całość wniosku podpisuje --Piotr967 podyskutujmy 18:03, 12 maj 2013 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy nie przyjął wniosku do rozpatrzenia. Arbitrzy byli zgodni co do tego, że wniosek ten byłby kolejnym rozszerzeniem rozpatrywanych spraw 5/2013 oraz 6/2013. W opinii Komitetu dotychczas dostarczony przez strony i zebrany przez arbitrów materiał dowodowy jest już wystarczający do przeprowadzenia pełnej analizy i wydania werdyktu. W związku z tym arbitrzy zwracają uwagę, że kolejne wnioski dotyczące tej samej sprawy nie będą rozpatrywane. Jednocześnie Komitet pragnie przypomnieć, że wszystkie strony wniosku mają możliwość komunikowania się z jego członkami drogą mailową w przypadku zaistnienia odpowiednich okoliczności.

Zgodnie z polityką arbitrażu Komitet przyjmuje wniosek do rozpoznania, jeżeli za jego przyjęciem zagłosuje co najmniej 5 arbitrów. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 arbitrów, przeciw przyjęciu było 2 arbitrów, żaden arbiter nie wstrzymał się od głosu. 3 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Loraine (dyskusja) 17:43, 25 maj 2013 (CEST)