Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(9/2009) Acaro - Szwedzki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o mediację: AcaroSzwedzki

Szwedzki zablokował moje konto na 12 miesięcy. W opisie blokady podał „recydywa, forsowanie POV”. Zrobił to bezpośrednio po mojej ostatniej edycji [1] – zamiana słowa „studia” na „badania”. Nie chodzi tu bowiem o jakiś kierunek studiów, lecz o badania naukowe. Dlatego w opisie edycji umieściłem dla porównania odwołania do studia i badanie naukowe. ABX po części słusznie zauważył [2] w wypowiedzi na stronie mojej dyskusji, że słowo studia może się odnosić do „pracy naukowej nad jakimś zagadnieniem”. Nie zdążyłem mu odpowiedzieć, że w takim wypadku powinno być „studia nad”, a określenie „badania” jest bardziej jednoznaczne. Wcześniej dokonałem podobnych zmian w haśle homoseksualizm: [3] i [4]. Na to zareagował Szwedzki revertem [5], twierdzeniem, że jest to utrwalona nazwa i niezawoalowaną groźbą: „decydowanie odradzam zajmowanie się tą tematyką, po wcześniejszych doświadczeniach nie zakładam dobrej woli” [6]. Na co odpowiedziałem swoim revertem z opisem „błąd językowy” [7], oraz wyjaśnieniem, że nie jest to powszechnie przyjęta nazwa oraz poleciłem mu „zapoznanie się z hasłem studia lub jego znaczeniem w słowniku języka polskiego”. Ponadto stwierdziłem, że „tematykę dobieram sam oraz, że jego założenia mnie nie interesują [8].

Zamiana słów „studia” na „badania” nie naruszyła neutralności tych haseł, a raczej poprawiła ich styl, więc zarzut forsowania POV jest głęboko fałszywy, a nałożenie na mnie rocznej blokady jest znacznym naruszeniem uprawnień administratora przez Szwedzkiego. Szwedzki wdał się ze mną w małą wojnę edycyjną, ale podpartą dyskusją, i zablokował mnie korzystając ze swoich uprawnień. Aby jakoś uzasadnić tę blokadę podał niedorzeczne „forsowanie POV”, dopatrując się złych intencji w moich działaniach, obecnych i przyszłych. W moich edycjach po 16 lutego 2009, tj. odkąd zacząłem ponownie edytować po 10 miesięcznej blokadzie, zresztą także nałożonej przez Szwedzkiego, nie sposób się dopatrzeć jakichkolwiek światopoglądowych edycji. Bo chyba nie można takimi nazwać np. tych edycji: [9], [10]. Obie były cofnięte także przez Szwedzkiego [11].

Bezskutecznie próbowałem się skontaktować ze Szwedzkim przez IRC i równie bezskutecznie (mailem) z innym administratorem. Jednak nie sądzę, by dialog ze Szwedzkim był skuteczny po tym jak stwierdził: „nie widzę, żeby od ostatniej blokady zostały wyciągnięte jakiekolwiek wnioski, więc żegnam ponownie” [12].

w imieniu Acaro - ABX (wniosek przekazany via mail)

Potwierdzenie

Dyskusja wikipedysty:Szwedzki

Status wniosku

wniosek odrzucony

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił odrzucić wniosek z uwagi na niewyczerpanie jakichkolwiek wcześniejszych środków przez wnioskodawcę. Komitet przypomina, iż stanowi instancję odwoławczą, powołaną do rozpoznania spraw wtedy, gdy zawiodły inne metody rozwiązania sporu (a więc rozmowa między stronami sporu, mediacja osoby niezaangażowanej w konflikt, pomoc innego administratora). Zatem przed złożeniem wniosku o arbitraż należy faktycznie wypróbować dostępne środki rozwiązania sporu. Tymczasem Acaro nie skorzystał w rzeczywistości z któregokolwiek z nich. Jego próba kontaktu przez IRC ograniczona była do odezwania się do Szwedzkiego, gdy ten nie był obecny na kanale #wikipedia-pl. Odnośnie wysłanego do innego administratora e-maila Komitet ustalił, że nastąpiło to zaledwie około 24 godzin przed złożeniem wniosku, który został złożony bez oczekiwania na odpowiedź. Takie zachowania ze strony wnioskodawcy świadczą o tym, iż w rzeczywistości nie zamierzał on wyczerpać środków przedarbitrażowych. Powyższe stanowisko Komitetu potwierdza także uzyskana deklaracja Acaro, w której stwierdził, iż mediację uważa za niemożliwą. Komitet Arbitrażowy uznał zatem, że wniosek ten stanowi nadużycie prawa do skargi.

Przeciw przyjęciu było 8 arbitrów, żaden arbiter nie głosował za przyjęciem wniosku, żaden nie wstrzymał się od głosu. 1 arbiter nie wziął udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 00:11, 28 mar 2009 (CET)