Wikipedia:Standardy artykułów/zbiorowisko

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nazwa polska, ew. naukowa
Ilustracja
Olszyna w rezerwacie Morasko
Syntaksonomia
Klasa klasa
Rząd rząd
Związek związek
Zespół zespół
Autor, rok
uwagi

Nazwa naukowa zbiorowiska (Odkrywca) Nazwa polska, inna nazwa polska – syntakson w randze <<klasy/rzędu/związku/zespołu>> należący do klasy <<nazwa>>. Zbiorowisko roślinne <<wodne, leśne, murawowe, łąkowe, zaroślowe.>>

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

<<Opis fizjonomii zbiorowiska>>

Występowanie
<<Rozmieszczenie i warunki siedliskowe w jakich zbiorowisko się wykształca>>.
Charakterystyczna kombinacja gatunków
<<zgodnie z "Przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski" (Matuszkiewicz 2005), ew. zmiany opatrywać zawsze podaniem publikowanego źródła>>
ChCl. : Nazwa polska Nazwa naukowa, nazwa polska Nazwa naukowa,...
ChO. : Nazwa polska Nazwa naukowa, nazwa polska Nazwa naukowa,...
ChAll. : Nazwa polska Nazwa naukowa, nazwa polska Nazwa naukowa,...
ChAss. Nazwa polska Nazwa naukowa, nazwa polska Nazwa naukowa,...
Gatunki wyróżniające 
<<(tylko dla opisywanego syntaksonu)>>

Nazwa polska Nazwa naukowa, nazwa polska Nazwa naukowa,...

Podkategorie syntaksonomiczne
W obrębie syntaksonu wyróżniane są <<w Polsce>> następujące <<zespoły, związki, rzędy>>:
itd.
Zmienność siedliskowa
W zależności od zmienności siedliskowej wyróżnia się:
<<podzespoły, warianty>>
Zmienność geograficzna
<<Zespoły regionalne w ramach zespołu zbiorowego, odmiany geograficzne>>

Dyskusja ujęcia syntaksonomicznego i synonimy[edytuj | edytuj kod]

<<Synonimy nazwy naukowej, różnice w ujęciach syntaksonomicznych.>>

Zagrożenia i ochrona[edytuj | edytuj kod]

Zbiorowisko roślinne jest wyznacznikiem chronionego siedliska przyrodniczego. <<Fazy degeneracyjne>>.

<<Opisywane tutaj byłyby zbiorowiska, które można identyfikować z siedliskami chronionymi wymienionymi w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U 92 z 3.09.2001, poz. 1029) link oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795) link.>>

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Lista zbiorowisk roślinnych Polski, syntaksonomia, fitosocjologia.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

<<Lista literatury z użyciem szablonów {{cytuj książkę}}, {{Cytuj pismo}}, {{cytuj stronę}}>>

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

<<Odnośniki do stron poświęconych zbiorowisku, z uzupełniającymi zdjęciami, szerszymi opracowaniami>>

[[Kategoria:Syntaksony]]
(W miarę przyrostu liczby artykułów przewiduje się podział na kategorie odpowiadające klasom zbiorowisk roślinnych)