Wikipedia:Uprawnienia grup użytkowników/Nowe uprawnienia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwsza propozycja

Przedstawiam kolejną propozycję, chociaż to może być bardziej wizja. Wg mnie będzie znacznie bardziej praktyczna niż PUA botów. :) Chodzi o dodatkowe, jeszcze nieistniejące uprawnienie wikipedystów, którego botowi nie przyznawałoby się. Propozycja ta ma wg mnie sens tylko w dużych projektach, a właśnie takim jest Wikipedia.

Proponuję lokalne uprawnienie w polskiej Wikipedii pod roboczą nazwą „redaktor zaawansowany”. Osoba z takim uprawnieniem mogłaby poza uprawnieniami redaktora usuwać i odtwarzać własne (nigdy innych osób) strony użytkownika (zwłaszcza brudnopisy), a także zabezpieczyć je przed edycją do poziomu średniego włącznie, zwłaszcza w razie wandalizowania ich (choć nie zdarza się to często, ale np. akurat mi się to przytrafiło) i usuwać to zabezpieczenie. Nie mogłaby usuwać artykułów, szablonów, stron pomocy, wikiprojektów, ani stron dyskusji innych niż do własnej strony użytkownika (także chodzi głównie o własne brudnopisy, strony dyskusji użytkownika nigdy się nie usuwa). Uważam, że można zaufać doświadczonemu redaktorowi i pozwolić mu samodzielnie zarządzać w pełni swoimi brudnopisami. W przypadku szablonu {{ek}} na własnej stronie użytkownika rola admina sprowadza się tylko do potwierdzenia woli użytkownika. Admin nie odrzuca prośby użytkownika. Usuwanie takich stron przez nieadmina w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na Wikipedię, nie ma więc żadnego ryzyka. RZ pomógłby też, usuwając strony dyskusji (wyłącznie) z {{Martwy link dyskusja}}. Może wesprzeć też bota Mastiego. Ponadto użytkownik z takimi uprawnieniami mógłby przeglądać historię wszystkich usuniętych stron, a także przenosić strony bez pozostawienia przekierowania (po wybraniu stosownej opcji oczywiście). Pozostałe uprawnienia miałby już wyłącznie admin. Uprawnienia przyznawałby biurokrata osobie spełniającej warunki następujące: rok posiadania uprawnień redaktora i min. 2500 edycji w przestrzeni głównej (także można by wraz z wnioskiem o PUA prosić o nie biurokratę; użytkownik nie traciłby tych uprawnień w razie negatywnego wyniku PUA). Uprawnienia mogłyby być odebrane w razie zrzeczenia się ich, utraty uprawnień redaktora, a także stwierdzenia przez biurokratę albo administratora ich niewłaściwego wykonywania, jak również oczywiście uzyskania UA. Posiadanie tych uprawnień nie byłoby warunkiem uzyskania UA. Nie odbierałoby się uprawnień nieaktywnym użytkownikom, tak jak nie odbiera się UR w takiej sytuacji, gdyż nie są to szczególnie zaawansowane uprawnienia. Jeżeli admin skasowałby (pod)stronę użytkownika wobec rażącego naruszenia zasad (zwłaszcza ze strony Wikipedia:Strona użytkownika), redaktor zaawansowany nie mógłby przywrócić strony w tej wersji. Oczywiście usunięcie strony i jej zabezpieczenie, a także czynności odwrotne wymagałyby uzasadnienia uwidacznianego w rejestrze operacji (tak jak w przypadku adminów). Pacynka mogłaby mieć te uprawnienia. Osoba, która była blokowana, mogłaby uzyskać uprawnienia dopiero po upływie dłuższego czasu. Powinna wyczerpująco uzasadnić wniosek o URZ.

Wprowadzenie uprawnień mogłoby nieco odciążyć adminów od usuwania własnych stron użytkowników, a także być dobrym wstępem do uzyskania właściwych uprawnień administracyjnych. Nie byłyby to ograniczone UA na próbę (przyznawane byłyby bezterminowo). Społeczność odrzuciła możliwość przyznania tymczasowych UA. Stanowiłyby ponadto osłodę dla osób, które negatywnie przeszły PUA. Mam nadzieję, że mój pomysł ma w opinii Społeczności jakieś zalety i godny jest przynajmniej dyskusji. Chociaż dla niektórych może on być zbyt rewolucyjny. Uprawnienie takie nie występuje na żadnej wiki. Wg mnie mogłoby się jednak sprawdzić.

Pragnę zauważyć także, że dyskusja nad uprawnieniem redaktora do przenoszenia strony bez pozostawienia przekierowania po części skłoniła mnie do wystąpienia z tym pomysłem. Uważam, że słusznie Społeczność odrzuciła kolejne uprawnienie dla redaktora. Osoba, która niedawno została redaktorem, jest jeszcze za mało doświadczona. Nie uważam mojego pomysłu za niepotrzebne mnożenie uprawnień. Mamy uprawnienia np. weryfikatora, ale dyskusja się nad nimi nie powiodła i są one "uprawnieniami widmo". Można by ich zatem nie liczyć.

Jednocześnie mogłoby to rozwiązać problem członków KA, którzy nie mieli UA przed wyborem. Obecny zakaz korzystania z nich w takiej sytuacji jest zbyt rygorystyczny, jeśli chodzi o przestrzeń nazw Wikipedysta. Użytkownik bez UA mógłby otrzymać z urzędu RZ po wyborze do KA i na swoją prośbę uprawnienia zachowywałby po utracie statusu arbitra. Oczywiście taki arbiter mógłby także złożyć wniosek o PUA.

Co do ewentualnego loga, to mogłoby ono wyglądać podobnie do loga UA.

Proszę o opinię na stronie dyskusji. @Adamt, @Masti, @Tar Lócesilion, co o tym myślicie? Zapraszam też do zapoznania ze stroną projektu wniosku o nadanie i odebranie uprawnień oraz projektem ewentualnego głosowania.

Alternatywa

Jeżeli moja propozycja nie uzyska poparcia, to przychylam się do koncepcji tymczasowych UA, która była dyskutowana w Kawiarence (redaktor zaawansowany na prawach technicznych admina). Jest to rozwiązanie technicznie łatwiejsze. Użytkownik mógłby otrzymać UA na 6 miesięcy. Na jego wniosek przed upływem tego terminu przeprowadzano by drugie "pełne" PUA - zatwierdzenie uprawnień (tzn. z większością 80 % głosów), nie wcześniej by nie angażować za bardzo Społeczności. Zadawałoby się ok. 5 pytań. Wniosek o uproszczone PUA przechodziłby większością 60 % głosów. Użytkownik nie byłby uprawniony do blokowania innych kont (poza swoim), odblokowywania (chyba że sam się zablokował) i nie mógłby nadawać innym użytkownikom uprawnień. Mógłby jednak odebrać sobie UR i przyznać sobie flagę użytkownika o ukrytej aktywności. Złamanie ww. zakazów wiązało by się z utratą uprawnień (wnioskiem do stewarda o odebranie uprawnień, tak samo postępowałoby się po upływie 6 miesięcy od nadania uprawnień, wniosek mógłby złożyć dowolny admin "bezterminowy" albo sam użytkownik).

Nie chcę forsować własnej propozycji. Warto rozważyć alternatywę, ewentualnie jeszcze inne, jeśli ktoś je widzi, proszę śmiało napisać.

Sebek A. (dyskusja) 14:11, 29 kwi 2017 (CEST)[odpowiedz]