Wikipedia:Uprawnienia grup użytkowników

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Każdy czytelnik Wikipedii, który zarejestrował konto użytkownika, posiada uprawnienia i udogodnienia, których lista dostępna jest na stronie Wikipedia:Użytkownicy.

Nie istnieje hierarchia grup, a zróżnicowanie uprawnień użytkowników jest zupełnie techniczne, wymuszone przez oprogramowanie Wikipedii. Każda grupa użytkowników dysponuje charakterystycznym dla swojej grupy zestawem narzędzi. Uprawnienia grup użytkowników:

Użytkownicy niezalogowani
Możliwość edytowania stron, ale brak innych udogodnień, w szczególności przy zmiennym IP utrudniony kontakt z innymi użytkownikami oraz brak historii edycji.
Mają stronę użytkownika, dyskusji, brudnopisy, swój podpis czy możliwość obserwacji wybranych stron. Mogą także dostosowywać interfejs i korzystać z zaawansowanych narzędzi dzięki edycji własnych plików JS i CSS.
Z ang. autoconfirmed. Mają konto od przynajmniej 4 dni i wykonali przynajmniej 10 edycji. Mogą edytować strony zabezpieczone na poziomie niskim, a także przenosić artykuły. Najbardziej podstawowe uprawnienie, niezbywalne, odbierane tylko przez filtr nadużyć, nadawane przez samo oprogramowanie.
Z ang. autoreviewers. Grupa użytkowników, których edycje zostają automatycznie oznaczone jako przejrzane, jeśli bezpośrednio przed edycją takiego użytkownika była wersja przejrzana.
Mają uprawnienia do oznaczania stron jako przejrzane, szybkiego cofania zmian, edycji stron zabezpieczonych na poziomie średnim. Uprawnienia te wiążą się z pewnym zaufaniem, więc od redaktorów wymaga się znajomości podstawowych zasad Wikipedii i umiejętności edytowania.
Zaangażowani i godni zaufania. Usuwają i zabezpieczają strony oraz blokują możliwość edycji przez innych użytkowników. Mają mniejsze możliwości niż administratorzy innych systemów informatycznych. Prośby do nich są kierowane na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów.
Użytkownicy mający dostęp do edycji stron z kodem JavaScript, CSS i JSON w przestrzeni MediaWiki oraz na podstronach innych wikipedystów.
Administratorzy z dodatkowymi uprawnieniami, z których najważniejsze to nadawanie uprawnień administratora i bota. Prośby do nich są kierowane na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów.
Grupa użytkowników posiadających uprawnienia ułatwiające im sprawowanie funkcji arbitra Komitetu Arbitrażowego. Wyboru członków Komitetu Arbitrażowego dokonuje społeczność polskojęzycznej Wikipedii zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Jedna z dwóch (obok rewizorów) najbardziej poufnych ról w Wikipedii, obwarowanych dodatkowymi zasadami, określonymi przez Wikimedia Foundation. Mogą sprawdzać adresy IP, z których edytują wikipedyści, by wykrywać akty niedozwolonego pacynkowania i omijania blokad. Prośby o użycie narzędzi kieruje się na stronę Wikipedia:Prośby do administratorów.
Mogą ukrywać edycje (nazwy ich autorów, ich treść, opisy edycji) zawierające niepubliczne informacje osobiste, podejrzane o bycie próbami zniesławienia lub zawierające naruszenie prawa autorskiego. Ukrywają niektóre sprzeczne z zasadami nazwy użytkowników. Stosowanie tych narzędzi jest oparte na zasadach poufności dotyczących checkuserów. Prośby o użycie narzędzi są kierowane kanałami niepublicznymi.
Mają techniczne możliwości zmiany lokalnych i globalnych uprawnień użytkowników, zmiany statusu i nazwy konta uniwersalnego oraz mają dostęp do wszystkich uprawnień administratorów i biurokratów.
Są programami prowadzonymi przez wikipedystów. Służą do szybkiego wykonywania masowych, prostych zmian. Zadania dla botów można zlecić na stronie zadania dla botów. Wikipedyści mogą tymczasowo otrzymać uprawnienia podobne do bota. To uprawnienie jest nadawane przez biurokratów. Każdy administrator może nadać je samemu sobie.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]