Wikipedia:Strona użytkownika

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

W internecie możemy, choć nie musimy, być anonimowi i będziemy szanować to, że chcesz pozostać anonimowy, nie edytując swojej strony użytkownika. Jednakże dla lepszej atmosfery współpracy warto coś o sobie napisać. Niektóre informacje zostawiane na stronach użytkowników czy na ich stronach dyskusji mogą być także pomocne w niektórych sytuacjach.

Wprowadzenie

Strona użytkownika Wikipedii nie jest bezpłatnym miejscem w Internecie, które można w sposób dowolny zagospodarować, np. do przedstawiania swoich poglądów, preferencji, opcji – szczególnie w sprawach kontrowersyjnych. Jej podstawowym celem jest ułatwienie komunikacji wewnątrz społeczności oraz prezentowanie wizerunku wikipedysty w kontekście uczestnictwa w przedsięwzięciu na zewnątrz. Informacje niedotyczące Wikipedii powinny być ograniczane do elementarnych danych (na przykład dane osobowe i wizerunek, o ile dana osoba zechce je ujawnić). Natomiast dane dotyczące kompetencji i wiedzy z zakresu dziedzin nauki, umiejętności językowe itd. są takimi, które jak najbardziej mogą, lub powinny być umieszczone na takiej stronie.

Elementy strony zalecane lub dopuszczalne

Informacje o sobie

Informacje o tym, kim jesteśmy – jak się nazywamy w realnym świecie, gdzie mieszkamy, ile mamy lat, jakiej jesteśmy płci. Nie są to jakieś bardzo ważne dla funkcjonowania projektu informacje, ale czasem mogą pomóc w komunikacji z innymi użytkownikami. Bądź świadom, że wszystkie informacje o sobie, które ujawnisz, mogą zostać wykorzystane w aktach cyberprzemocy.

Niektórzy wikipedyści także na swoich stronach użytkowników zamieszczają własne zdjęcia czy karykatury.

Zobacz także metastronę: Wikipedia:Oblicza wikipedystów

Zalecamy też zamieścić na stronie użytkownika lub na stronie dyskusji e-mail czy komunikator, dzięki czemu łatwiej się jest czasami z kimś skontaktować, gdy np. od dłuższego czasu nie edytuje Wikipedii lub gdy wolelibyśmy prywatnie z kimś porozmawiać. Adres e-mailowy najlepiej podać w preferencjach, ale jeżeli ktoś nie ma konta w Wikipedii, to nie będzie mógł się z Tobą skontaktować, nawet jeśli masz e-mail podany w preferencjach.

Na stronie mogą być ramki, zwane userboksami lub babelkami (od wieży Babel), jak określa się zestaw ramek, z krótką informacją o wikipedyście odnoszącą się do:

Dopuszczalne jest informowanie w ramkach o faktach dotyczących danej osoby, czyli np.

 • wykształceniu, stopniu/tytule naukowym,
 • wykonywanym zawodzie,
 • pochodzeniu etnicznym bądź regionalnym czy przynależności państwowej,
 • życiu rodzinnym,
 • hobby.

Zawartość i nadmiar ramek może budzić kontrowersje. O niezalecanych elementach piszemy poniżej. W szczególności ujawnianie na stronie osobistej szeroko rozumianych poglądów może być sprawą kontrowersyjną, dlatego zaleca się w tej kwestii ograniczenie do prezentowania poglądów na temat swojej wizji Wikipedii, np.:

 • ten użytkownik jest inkluzjonistą,
 • ten użytkownik jest umiarkowanym delecjonistą,
 • ten użytkownik walczy ze spamem.

Ważne/przydatne linki

 • Zdarza się tak, że na pewne strony mamy potrzebę wchodzić częściej niż na inne. Mimo że ciągle pracujemy nad takim uporządkowaniem treści, by były one jak najłatwiej dostępne dla użytkowników, warto linki do takich stron zamieścić na stronie użytkownika.
  • Ważne strony pomocy
  • Linki do portali czy projektów
  • Linki do innych metastron, szablonów itp.
 • Zobacz aktualizowany zestaw na stronie Pomoc:Indeks zasad, zaleceń i pomocy dla wikipedystów

Linki do artykułów

 • Część wikipedystów na swojej stronie użytkownika umieszcza linki do haseł, które utworzyła lub które ma zamiar utworzyć/poprawić/doprowadzić do formy medalowej.

Interwiki i kategorie

 • Na stronie użytkownika nie umieszczamy żadnych kategorii poza jedną w takiej postaci [[Kategoria:Wikipedyści|{{PAGENAME}}]]. Można dodać kategorie pokazujące nasze umiejętności lingwistyczne lub specjalistyczne, jeżeli nie chce się posiadać „babelek” dodających kategorię automatycznie.
 • Jeżeli edytujesz także inne edycje językowe Wikipedii, dodaj interwiki do stron użytkownika w tych Wikipediach.

Inne komunikaty

Można wstawiać na swojej stronie szablon {{strona użytkownika}}, który wyświetla się w takiej postaci:

To nie jest artykuł w en‍cyklopedii. To jest osobista strona uż‍ytkownika Wi‍kipedii.

Poglądy i opinie wyrażone na tej stronie są prywatnym punktem widzenia autora.

Jeśli ta strona jest osadzona w serwisie innym niż Wi‍kipedia, jest tylko kopią, która może już być nieaktualna. Jej użytkownik jest związany z Wi‍kipedią i prawdopodobnie nie jest w żaden sposób związany z serwisem zawierającym kopię. Oryginał jego strony znajduje się pod adresem:

pl.wi‍kipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_u%C5%BCytkownika.

Inne, czasami przydatne szablony zebrane są w kategorii Kategoria:Szablony umieszczane na stronach wikipedystów.

Elementy strony niezalecane

Strona osobista uczestnika Wikipedii nie powinna służyć przedstawianiu swoich poglądów, w szczególności dotyczy to administratorów. Czasami uznawani są przez początkujących wikipedystów za wizerunek Wikipedii, a praktyka przyznawania flagi administratora dowodzi, że społeczność polskiej Wikipedii zdecydowanie negatywnie ocenia dowody braku bezstronności wyrażane przez deklaracje dotyczące poglądów.

Należy starać się ograniczać informacje na temat własnych poglądów, unikać sformułowań, które dla innych wikipedystów mogą być kontrowersyjne, nie używać szablonów obraźliwych dla innych osób czy grup/kategorii społecznych.

Ogólnie na stronie osobistej nie powinny się znajdować:

 • obszerne teksty mające postać prywatnego manifestu ideologiczno-politycznego
 • teksty ewidentnie autoreklamowe lub kryptoreklamowe (np. swojej firmy, swoich książek i innej twórczości)
 • obszerne teksty autorskie (własne długie wiersze, eseje itp.)
 • obszerne i szczegółowe CV – Wikipedia nie jest miejscem na umieszczanie swoich szczegółowych życiorysów
 • encyklopedyczny biogram użytkownika (w trzeciej osobie, z podziałem na sekcje biograficzne)
 • oferty podjęcia pracy
 • oferty reklamowo-handlowe
 • linki do osobistych miejsc internetowych poza Wikipedią
 • jawne reklamy lub linki z informacją zachęcającą by na nie wejść, jeśli są to linki do firm (czyli nie tworzymy spamu)
 • informacje potencjalnie konfliktogenne, mogące rozbijać społeczność wikipedystów, na przykład „Nie lubię użytkownika xxx, a jego edycje są beznadziejne.”
 • treści wulgarne
 • teksty sprzeczne z Wikietykietą.

Strony osobiste są częścią Wikipedii i są udostępniane w oparciu o licencję CC BY-SA 4.0. Dlatego nie mogą na nich występować fragmenty naruszające prawa autorskie, takie jak wklejone teksty czy grafiki, do których nie mamy praw autorskich lub do których prawa autorskie nie wygasły i na których publikowanie na wolnych licencjach nie zgodzili się ich twórcy.

Nie jest zalecana deklaracja poglądów i preferencji, szczególnie tych, które nie mają związku z działalnością na Wikipedii i dotyczą:

 • polityki i gospodarki (ten użytkownik jest socjalistą/libertarianinem)
 • religii i filozofii (ten użytkownik jest agnostykiem/ateistą/wolnomyślicielem/tomistą/chrześcijaninem)
 • korzystania z komercyjnych produktów czy usług (ten użytkownik jest abonentem sieci Orange).

Równie niepożądana jest deklaracja poglądów, które:

 • nawołują do łamania prawa (nawet w sposób żartobliwy, na przykład niektórzy dezaprobują userbox ten użytkownik popiera totalną zagładę wszystkich wandali)
 • mogą obrażać inne osoby, grupy społeczne, narody lub kultury (ten użytkownik nienawidzi urzędującego premiera i prezydenta)
 • mają charakter agitacji politycznej lub światopoglądowej (ten użytkownik jest za powrotem Lwowa do Polski)
 • w inny sposób są sprzeczne z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, na przykład:
  • informacje i szablony propagujące idee lub działania niedozwolone w polskim prawie
  • określenia obelżywe wobec osób publicznych.

Strony niespełniające powyższych standardów powinno się doprowadzić do zgodności z nimi. Tym niemniej niezastosowanie się do niektórych zaleceń nie skutkuje sankcjami, aczkolwiek praktyka pokazuje, że niesubordynowani kandydaci praktycznie nie mają szans na otrzymanie uprawnień administratorskich. Dlatego przed zgłoszeniem własnej kandydatury na administratora rozsądnym jest usunięcie ze strony osobistej niezalecanych elementów – o ile na niej już są – a przed nominowaniem innej osoby nakłonienie jej do ich usunięcia.

Krytyka opisywania elementów niezalecanych

Zalecenia wskazujące niepożądane elementy strony osobistej były, są i mogą być w przyszłości kontestowane z najrozmaitszych powodów – na przykład niechęci do jakichkolwiek ograniczeń – i na różne sposoby. Krytyka ta przybiera formę, między innymi, oskarżania o narzucanie swojej woli innym, wnioskowania o ich uprawomocnienie w trybie stosowanym tylko dla (obowiązkowych) zasad, czyli w głosowaniu, porównywania tych zaleceń (stosowanych dobrowolnie) do (obowiązkowych) mundurków szkolnych, twierdzenia, że odciągają one od pisania artykułów, lub udowadniania, że zalecenia będą martwe z powodu pomysłowości użytkowników w ich obchodzeniu.

Krytykowane jest również zalecenie o nielinkowaniu do własnej strony www, jeśli dany użytkownik prowadzi, na przykład, niekontrowersyjny blog tematyczny.

Rozstrzygnięcie, na ile krytyka taka jest słuszna, jest możliwe tylko przez odwołanie się do obserwacji zachowań i dominujących poglądów społeczności.

Edytowanie cudzych stron

Zdecydowanie odradza się edytowania czyjejś strony użytkownika, chyba że w sposób ewidentny łamie ona przyjęte zasady: zawiera niezalecane elementy wspomniane wyżej lub informacje o statusie administratora, jeśli dany użytkownik ich nie posiada (nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy użytkownikowi są odbierane uprawnienia na krótki okres). Ingerowanie w cudzą stronę, nawet jeśli zawiera ona nieprawdziwe informacje (przykładowo wiek użytkownika wyklucza biegłą znajomość danej dziedziny nauki) powinno być ograniczane do minimum. Przed edycją zawsze należy porozumieć się z danym użytkownikiem i podjąć próbę dyskusji. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy drobnych ingerencji technicznych, przy domniemanej zgodzie zainteresowanego, np. przyznawania odznaczeń Wikipedii.

Wielokrotne edytowanie cudzych stron przy zdecydowanym sprzeciwie zainteresowanych osób może być podstawą do blokady konta.

Brudnopisy i podstrony

 • Bywa, że aby stworzyć jakiś artykuł, portal, stronę pomocy itp., potrzebujemy więcej czasu, niekiedy nawet wielu dni. W takich sytuacjach warto założyć własny brudnopis w postaci Wikipedysta:Nazwa użytkownika/brudnopis. Wymagające dopracowania artykuły użytkowników anonimowych przenoszone są do przestrzeni użytkownika Wikipedysta:Brudnopis gościnny.
 • Można także tworzyć inne podstrony w przestrzeni nazw Wikipedysta, np. Wikipedysta:Nazwa użytkownika/Galeria – nazwa podstrony powinna sugerować, co się na niej znajduje (analogicznie można tworzyć dodatkowe brudnopisy, np. Wikipedysta:Nazwa użytkownika/Brudnopis2). Linki do podstron warto umieścić na stronie użytkownika, by się wśród nich nie pogubić. Zestawienie utworzonych stron w przestrzeni użytkownika można podejrzeć na stronie Specjalna:Strony_według_prefiksu/User:Edytor XYZ/ (trzeba wstawić właściwą nazwę użytkownika).
 • W brudnopisach i na podstronach nie umieszczamy żadnych kategorii. Zwróć uwagę, czy opracowując jakieś hasło w brudnopisie, usunąłeś z niego wszystkie kategorie lub „wyłączyłeś” je stosując znacznik komentarza (<!-- [[Kategoria:Nazwa_kategorii]] -->) lub dodając dwukropek na początku ([[:Kategoria:Nazwa_kategorii]]). Wstaw/włącz je, gdy będziesz przenosić je z brudnopisu do głównej przestrzeni nazw.

Swoją stronę użytkownika znajdziesz albo możesz utworzyć tutaj.

Strona dyskusyjna użytkownika

 Zobacz więcej w artykule Pomoc:Strona dyskusji, w sekcji Strony dyskusyjne wikipedystów.

Zobacz też