Skrót: WP:WF, WP:RPG

Wikipedia:WikiFaktoria

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dodekaeder-Animation.gif Wiki faktoria napis2.png

WikiFaktoria to przedsięwzięcie, które wyewoluowało z WikiRPG gry opartej o WikiRPG na angielskiej Wikipedii. Jest to z jednej strony gra, w której uczestniczą Wikipedyści, a z drugiej strony jest to miejsce, w którym oceniają oni nawzajem swoją pracę, przyznając za wykonane zadania punkty i motywując się w ten sposób do dbania o lepszą jakość Wikipedii. Uczestnicy przedsięwzięcia są zobowiązani do przestrzegania regulaminu (poniżej).

Lude et labora
(Baw się i pracuj)


Regulamin WikiFaktorii

  1. Do WikiFaktorii może przyłączyć się każdy zalogowany użytkownik w każdej chwili.
  2. Celem przedsięwzięcia jest zarówno współzawodnictwo jak i podnoszenie jakości Wikipedii
  3. Wszelkie działania muszą być podejmowane zgodnie z zasadami i zaleceniami Wikipedii.
  4. Działania graczy nie mogą prowadzić do "uszkodzeń" Wiki (wandalizmów)
  5. Każdy, kto posiada pomysł na zadanie może je zgłosić (i być jego WikiMistrzem)
  6. Za wykonanie zadania otrzymuje się liczbę punktów określoną w zadaniu (Punktacja za wykonane zadań umieszczana jest na tej samej stronie co zadanie)
  7. WikiMistrz orzeka o sukcesie wykonania zadania (WikiMistrz nie może jednak oceniać zadań wykonanych przez siebie)
  8. Za wykonanie jednego zadania można tylko raz otrzymać punkty
  9. Całość nadzoruje Rada MWM
  10. Regulamin ten może być modyfikowany, wraz ze wzrostem doświadczenia graczy

ostatnie zmiany w WikiFaktorii

INFORMACJE WSTĘPNE
I
N
S
T
R
U
K
C
J
A
Wstęp

Przeczytaj zanim rozpoczniesz uczestniczyć w WikiFaktorii.
Przed rozpoczeciem zapoznaj się także z regulaminem umieszczonym nad tabelą. We wstępie zawarta jest też krótka historia WikiFaktorii.

Podręcznik gracza

Ogólne wskazówki dotyczące efektywnego uczestnictwa w projekcie. Opis poszczególnych typów zadań i współpracy między projektami Wikipedii.

Podręcznik WikiMistrza

Ogólne wskazówki dla osób chcących zostać WikiMistrzami. Opis problemu standaryzowania punktów, integrowania itp.

SEKCJE WIKIFAKTORII

Z
A
D
A
N
I
A

Zadania stałe

Tu znajdują się zadania treningowe dla wszystkich

Zadania czasowe

Tu także znajdują się zadania treningowe dla wszystkich, ale ogłaszane są doraźnie także jako testowane zadania stałe

Kampanie

Zadania wykonywane drużynowo, trwają aż do rozwiązania danego problemu

Nieaktywne

Tu są zadania oczekujące na swoich WikiMistrzów

Zadania z IRCa

Tutaj znajdują się wyniki zadań ogłaszanych na IRCu

Hala Sław

Aktualizowana lista graczy z największą liczbą punktów

Archiwum totalne

Linki do wszystkich archiwów z całej WikiFaktorii

Chciałbym się dowiedzieć...
Wejdź tutaj
Co nowego się dzieje w WikiFaktorii? Spójrz na Słup ogłoszeniowy
Gdzie są stare zadania? Zobacz Zadania archiwalne
Czy można włączyć się w rozwój WikiFaktorii? Jeżeli jesteś już WikiMistrzem, przyłącz się do Rady MWM
Czy istnieje strona skupiająca tylko aktywne zadania? Przejrzyj: Wszystkie aktywne zadania
W jaki sposób ustalana jest punktacja za wykonanie zadań? Jest pomysł na Standaryzację punktacji
Jaki jest w ogóle pożytek z WikiFaktorii? Tu piszemy O pożytkach z WF
Czy mogę zadać pytanie, które nie zostało postawione wyżej? Zadaj je na dynamicznym FAQ