Wikipedia:Wsparcie/Oferta/Fotografia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
WMPL baner wsparcie społeczności.png

Legitymacja wolontariacka

WMPL Pieczątka-01.png
 • Co możemy Ci dać: Legitymacja, która zidentyfikuje Cię jako osobę powiązaną z Wikimediami i pomoże Ci uzyskać pomoc i życzliwość osób i instytucji,
 • Dla kogo: dla edytujących projekty Wikimedia i wolontariuszy wspierających wolną wiedzę
 • Sposób realizacji wsparcia: Dwa razy do roku wysyłamy legitymacje dla osób, które wypełniły formularz zamieszczony na tej stronie
 • Sposób uzyskania wsparcia: Zapoznaj się z zasadami zamieszczonymi na tej stronie i wypełnij zamieszczony tam formularz. Jeśli chcesz, możesz również załadować w formularzu swoje zdjęcie
 • Kto decyduje: pracownice Wsparcia Społeczności Wikimedia Polska. W szczególnych przypadkach - po konsultacji z członkiem zespołu zarządczego ds. Wsparcia Społeczności
 • Kryteria decyzji: jeśli jesteś wolontariuszem Wikimedia Polska, musisz angażować się w działalność organizacji od co najmniej 6 miesięcy, jeśli edytujesz, musisz mieć konto od co najmniej 12 miesięcy, 200 edycji w projektach oraz w ciągu roku przed złożeniem wniosku nie byłeś zablokowany w żadnym z projektów Wikimedia jednorazowo na okres dłuższy niż tydzień. W szczególnych przypadkach Wsparcie Społeczności może przyznać legitymację osobom, które nie spełniają tych kryteriów.
 • Czas uzyskania decyzji: legitymacje wydawane są dwa razy do roku - na początku i w połowie

Refundacja wypraw fotograficznych, wypożyczenia lub zakupu sprzętu fotograficznego, biletów wstępu i innych środków potrzebnych do wzbogacania projektów (Wikigranty)

2016 Fotograf.jpg
 • Co możemy Ci dać: refundacja kosztów wypraw fotograficznych, biletów wstępu, wypożyczenia lub zakupu sprzętu fotograficznego, skanowania materiałów na potrzeby Wikiźródeł i innych sposobów wzbogacania projektów Wikimedia
 • Dla kogo: dla osób edytujących projekty Wikimedia, edytorów merytorycznych, fotografów i ilustratorów
 • Kwota: do 2000 zł
 • Sposób realizacji wsparcia: po przyznaniu grantu zwracamy wydatki, które wskazałeś/aś we wniosku na podstawie faktur i rozliczenia wyjazdów
 • Sposób uzyskania wsparcia: złóż wniosek zawierający opis planowanych działań i ich harmonogram, uzasadnienie oraz wykaz i cenę potrzebnych materiałów. Dla grantów o wartości poniżej 500 zł we wniosku możesz zawrzeć tylko skrótowy opis działań i przewidywany koniec realizacji grantu.
 • Kto decyduje: Komisja Wikigrantów złożona z wolontariuszy ruchu Wikimedia
 • Kryteria decyzji: jakość Twojego dotychczasowego wkładu i rezultaty dla projektów Wikimedia
 • Czas uzyskania decyzji: w ciągu 72 godzin. W bardziej złożonych przypadkach – do tygodnia
 • Twoje zobowiązania: rozliczenie (zobacz jak rozliczyć wyjazd, zobacz jak rozliczyć zakup), zaraportowanie wkładu (zobacz jak zaraportować wkład)
 • Przykładowe realizacje: wikiwyprawa w celu dokumentacji geografii i biologii Pomorza Środkowego, wyprawa w celu udokumentowania przystanków kolejowych aglomeracji krakowskiej
Złóż wniosek

Wsparcie w zdobyciu akredytacji

Concert photography mp3h1986.jpg
 • Co możemy Ci dać: pomagamy zdobyć Ci akredytacje prasowe na wydarzenie, podczas którego możesz wykonać encyklopedyczne zdjęcia lub filmy
 • Dla kogo: dla fotografujących wydarzenia, koncerty, targi itp.
 • Sposób realizacji wsparcia: wsparcie społeczności wnioskuje do organizatorów o akredytację dla Ciebie
 • Sposób uzyskania wsparcia: wypełnij formularz, zamieść datę i nazwę wydarzenia oraz jego stronę internetową i opisz krótko korzyści z jego dokumentacji dla projektów
 • Kto decyduje: pracownik wsparcia społeczności Wikimedia Polska
 • Kryteria decyzji: Twój dotychczasowy wkład i przydatność materiałów dla projektów Wikimedia
 • Czas uzyskania decyzji: 24h do 7 dni
Złóż wniosek

Dostęp do płatnego oprogramowania i narzędzi

Programmer at work (Unsplash).jpg
 • Co możemy Ci dać: Dostęp do potrzebnych Ci narzędzi i oprogramowania, które pomogą Ci w pracy (np. Canva Pro)
 • Dla kogo: dla edytujących projekty Wikimedia
 • Kwota: do 600 zł (wyższe wnioski prosimy zgłaszać przez Wikigranty)
 • Sposób realizacji wsparcia: Jeśli dane oprogramowanie już jest w naszych zasobach - udzielimy Ci dostęp do wolnego stanowiska. Jeśli nie - wykupimy dostęp i udostępnimy je Tobie. Czasem będziemy chcieli wcześniej sprawdzić, czy danego narzędzia nie potrzebuje więcej osób - wtedy wykupimy dostęp wielostanowiskowy.
 • Sposób uzyskania wsparcia: Wypełnij formularz, napisz, czego potrzebujesz i krótko uzasadnij, do czego będziesz tego używać. Jeśli sprawa będzie prosta - zdecydujemy od razu. Jeśli bardziej złożona, możemy przekazać ją do rozpatrzenia Komisji Wikigrantów.
 • Kto decyduje: pracownice Wsparcia Społeczności Wikimedia Polska. W szczególnych przypadkach - po konsultacji z Komisją Wikigrantów.
 • Kryteria decyzji: Twój dotychczasowy wkład i przydatność dla projektów
 • Czas uzyskania decyzji: od 24 h do 10 dni
Złóż wniosek

Wsparcie w nawiązaniu kontaktu i współpracy z instytucjami

UNESCO Wikipedian in Residence Zeeuws Archief 1.jpeg
 • Co możemy Ci dać: pomożemy nawiązać kontakt z instytucją, z którą chcesz współpracować
 • Dla kogo: dla organizatorów wydarzeń, osób potrzebujących materiałów z instytucji
 • Sposób realizacji wsparcia: w Twoim imieniu skontaktujemy się z instytucją
 • Sposób uzyskania wsparcia: wypełnij formularz i opisz, czego dotyczy sprawa
 • Kto decyduje: specjalistka ds. GLAM
 • Kryteria decyzji: ocena sposobu w jaki to działanie może pomóc projektom Wikimedia oraz na ile zbieżne jest z aktualną współpracą z instytucjami w Wikimedia Polska
 • Czas uzyskania decyzji: do uzgodnienia ze specjalistką ds. GLAM
Złóż wniosek

Ubezpieczenia dla wolontariuszy

Dostępne niebawem!

Porady i opinie prawne

Dostępne niebawem

Interwencje w instytucjach publicznych

Dostępne niebawem

Szkolenia w zakresie umiejętności pozaedycyjnych

2016 WM CEE Meeting - Monday 804.jpg
 • Co możemy Ci dać: Organizacja lub refundacja szkolenia (na żywo lub online), które pomoże rozwinąć umiejętności potrzebne do udziału w projektach Wikimedia. Szkolenie może być techniczne, ale może też dotyczyć umiejętności miękkich (np. rozwiązywania konfliktów).
 • Dla kogo: dla osób zaangażowanych w projekty Wikimedia
 • Kwota: w zależności od projektu
 • Sposób realizacji wsparcia: Zgłoś pomysł na szkolenie poprzez formularz, a my sprawdzimy, jakie są możliwości jego realizacji. Następnie, ponieważ chcemy organizować szkolenia grupowe, poszukamy innych chętnych. Jeśli znajdzie się grupa i osoba szkoląca - zaproponujemy terminy i lokalizację. Jeśli szkolenie odbędzie się na żywo, istnieje możliwość pokrycia kosztu dojazdu uczestników.
 • Sposób uzyskania wsparcia: Wypełnij formularz, napisz więcej o swoich oczekiwaniach dotyczących zdobytych umiejętności i o tym, jak pomogą one projektom Wikimedia. Jeśli masz pomysł, kto jeszcze mógłby wziąć udział w szkoleniu (Cały Twój wikiprojekt? Wszyscy admini? Konkretni użytkownicy?) - to również możesz napisać, to ułatwi nam kompletowanie grupy.
 • Kto decyduje: Pracownice wsparcia społeczności, w porozumieniu z dyrektorem Wikimedia Polska
 • Kryteria decyzji: możliwość organizacji, przydatność dla projektów Wikimedia
 • Czas uzyskania decyzji: co najmniej 2 tygodnie (potrzebujemy czasu na rozejrzenie się w możliwościach i sprawdzenie wyceny)
Złóż wniosek