Wikipedia:Zasady blokowania (stara wersja)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Druga wersja propozycji zasad blokowania znajduje się na tej stronie. Trzecia wersja, która została przyjęta jako zasada, znajduje się na stronie Wikipedia:Zasady blokowania.

Blokowanie w Wikipedii oznacza uaktywnienie przez administratora mechanizmu technicznego, które uniemożliwia określonej osobie edytowanie wszelkich stron (w tym artykułów). Blokowanie może być jedną z metod egzekwowania uchwalonych banów.

Możliwe jest zablokowanie prawa do edytowania dla zalogowanego użytkownika, adresu IP, lub całej klasy adresowej.

Wszyscy administratorzy Wikipedii mają możliwość blokowania użytkowników, jednak ich działania muszą być uzasadnione i powinny pozostawać w zgodzie z poniższymi zaleceniami.

Podstawy do blokowania

Działanie na szkodę projektu

Według własnej oceny sytuacji, administratorzy mogą zablokować możliwość edycji treści dla adresów IP lub kont niszczących strony, wprowadzających treści będące rażącym i ciężkim naruszeniem zasad Wikipedii (np. kłamliwe informacje, poważne i częste ataki personalne, wielokrotne wojny edycyjne), lub w inny sposób istotnie zakłócających funkcjonowanie projektu. Prośby o zablokowanie mogą być zgłaszane przez każdego członka społeczności wraz z odpowiednią dokumentacją niepożądanej aktywności danej osoby, ale żaden z administratorów nie ma obowiązku ich honorować.

Blokowanie nie powinno być stosowane w przypadku, w którym celowe działanie na szkodę Wikipedii nie jest oczywiste - na przykład wobec pojedynczych testów edycyjnych lub drobnych błędów użytkowników z pozytywnym wcześniejszym wkładem merytorycznym. Blokowanie nie może być też metodą rozwiązywania debat, gdy druga strona wykazuje wolę rzeczowego dialogu; z tego też powodu, w bardziej złożonych sytuacjach, nie jest wskazane, by blokadę przyznawał administrator bezpośrednio zaangażowany w spór z danym użytkownikiem. Przed podjęciem każdorazowej decyzji o blokadzie użytkownika, administrator winien podjąć inne kroki zaradcze, takie jak krótkotrwałe zabezpieczenie strony i podjęcie tematu spornych edycji na stronie Dyskusji, lub na forum Kawiarenki Wikipedii, lub w Poczekalnii Wikipedii bądż zainteresowanego (o ile taki istnieje) wikiprojektu. Takie działania wstępne nie są konieczne przy ewidentnym wandalizowaniu hasła, jak: wulgaryzmy, plagiaryzm. Blokady nie powinny mieć miejsca, jako próby doprowadzenia do zakończenia sporu merytorycznego lub forsowania POV.

Zakazane użycie pacynek

Chociaż Wikipedia dopuszcza tworzenie kont pacynek, pewne sposoby ich wykorzystania nie są dopuszczalne. W szczególności, pacynki nie mogą brać udziału w głosowaniach, nie powinny być wykorzystywane do tworzenia fikcyjnych postaci popierających dane tezy lub propozycje, i nie mogą być narzędziem obchodzenia zasad Wikipedii (na przykład w celu obejścia zasady trzech rewertów). Konta wykorzystywane w ten sposób, a także użytkownik który je utworzył, mogą zostać zablokowani.

Nieodpowiednie nazwy kont

Administratorzy mogą blokować użytkowników, których nazwy kont są niezgodne z przyjętymi zasadami, w szczególności tych, którzy przez wybór nazwy konta obrażają inne osoby lub podszywają się pod nie.

W przypadku, gdy założenie niedozwolonej nazwy konta nie ma znamion wandalizmu, administrator powinien umożliwić użytkownikowi utworzenie konta zgodnego z zasadami - na przykład przez zablokowanie tylko konta (nie adresu IP). Należy także wstawić szablon {{testnazwa}} na stronę dyskusji zablokowanego konta.

Spam i działania niezgodne z prawem

Działania niezgodne z obowiązującym prawem, albo w inny sposób rażąco naruszające przyjęte zasady współżycia, są podstawą do zablokowania użytkownika. Przykładami takich działań może być namawianie do nienawiści czy szerzenie gróźb. Działania obejmują również spam w artykułach, na stronach dyskusji użytkowników bądź wykorzystujący adresy e-mail i inne dane użytkowników udostępnione w Wikipedii.

Pozostałe powody

Blokady mogą również być stosowane dla:

  • Adresów IP serwerów open proxy ze względu na powtarzające się ataki wandali;
  • Adresów IP i kont użytkowników omijających blokady;
  • Kont dla których istnieje podejrzenie przejęcia;
  • Botów działających bez flagi.

Informacja o blokowaniu

Każdy przypadek blokowania winien być jasno opisany na stronie blokowania – dzięki temu widoczny jest w opisie ostatnich zmian. Blokowanie z powodów, które nie są ewidentne lub wykraczają poza powyższe kryteria blokowania, powinno być szczegółowo uzasadnione w Kawiarence Wikipedii lub na tablicy ogłoszeń. W takich sytuacjach, z wyjątkiem nagłej konieczności, samodzielne nadanie blokady jest wysoce niewskazane, i stanowczo zalecane jest skorzystanie z procedury RFC.

Blokowanie administratorów

Administrator z punktu widzenia tej procedury jest takim samym użytkownikiem Wikipedii jak pozostali uczestnicy projektu, i w przypadkach opisanych powyżej, również może zostać zablokowany.

Administrator ma możliwość techniczną odblokowania swojego konta, ale nie powinien z niej korzystać, a naruszenie tej zasady w złej wierze może stać się przesłanką do odebrania uprawnień; gdy wystąpi taka potrzeba, powinien poprosić innego administratora o pomoc.

Omyłkowe blokowania

W przypadku omyłkowego zablokowania użytkownika - na przykład błędu administratora, lub faktu współdzielenia jednego adresu IP przez wiele osób - możliwe jest odwołanie się od tej decyzji do dowolnego administratora projektu, korzystając z adresu e-mail lub innych danych kontaktowych zamieszczonych na tej stronie. Każdy administrator, po pozytywnym rozpatrzeniu takiej prośby, może samodzielnie odblokować konto.

Zalecenia dotyczące czasu blokowania IP

W przypadku blokowania adresów IP, należy dołożyć szczególnej staranności, by nie pozbawić możliwości edytowania przypadkowych osób.

Blokowanie pojedynczych adresów

Blokowanie adresów IP powinno odbywać się z uwzględnieniem faktu, że mogą one być przyznane danemu użytkownikowi tylko tymczasowo, lub mogą być współdzielone przez wiele osób. Podstawowe sugestie dotyczące czasów blokad znajdują się tutaj, aczkolwiek zalecane jest także bieżące korzystanie z narzędzi zewnętrznych (WHOIS, traceroute, rDNS, itp) aby wykluczyć możliwość pomyłki.

W uzasadnionych przypadkach, na przykład w przypadku szczególnie uciążliwych wandali ze stałych adresów IP, dopuszczalne jest przyznanie blokad na czas dłuższy od zalecanego. Należy jednak pamiętać, że podstawowym celem blokady jest zniechęcenie użytkownika do niepożądanych zachowań, a nie trwałe pozbawienie go możliwości edytowania Wikipedii.

Przyznawanie blokad na czas nieokreślony nie jest wskazane, ponieważ alokacje adresów IP potrafią ulegać istotnym zmianom na przestrzeni lat.

Blokowanie zakresów IP

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zablokowanie całej grupy adresów IP - na przykład 127.0.*.*; ponieważ takie blokady zwykle odbijają się na znacznej grupie użytkowników, powinny być używane tylko w najpoważniejszych sytuacjach, tylko na niezbędnie krótki okres, i powinny być możliwie szybko skonsultowane ze społecznością. Ze względu na to, że blokowanie zakresów jest szczególnie drastycznym sposobem radzenia sobie z wandalizmem bloki tego rodzaju muszą być solidnie opisane i wyjaśnione. Służy do tego strona: Wikipedia:Blokady zakresów IP

Dalsze kroki

Zgłoszenie do providera

W przypadku poważnego oraz uporczywego naruszania przyjętych zasad współżycia, administrator samodzielnie, na wniosek społeczności, Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, lub prośbę Jimmy'ego Walesa, zgłasza raport z zajść do dostawcy usług internetowych, z którego korzysta dany użytkownik, przekazując dane niezbędne do zidentyfikowania nadużyć.

Banowanie

Banowanie jest decyzją nadrzędną do blokowania, realizowane jest różnymi środkami formalnymi i technicznymi, i zwykle dotyczy wszystkich projektów Wikimedia. Użytkownik może zostać zbanowany jedynie przez Jimbo Walesa, Radę Powierniczą Fundacji Wikimedia, albo decyzją ogólną społeczności Wikipedii.

Administratorzy Wikipedii i Zarząd oddziału Wikimedia Polska nie mogą samodzielnie podjąć decyzji o zbanowaniu użytkownika bez konsultacji z resztą użytkowników. Banowane mogą być tylko pacynki poprzednio zbanowanych użytkowników.

Oczekuje się, że zbanowani użytkownicy wykażą się odpowiednim zachowaniem i zaprzestaną swojego działania, które doprowadziło ich do uzyskania statusu zbanowanego. Kategorycznie zakazane jest przekazywanie na Wikipedii wypowiedzi zbanowanego użytkownika poprzez innych uczestników projektu (czyt. pośrednictwo w dyskusji), a także wyśmiewanie zbanowanego użytkownika na jego stronie dyskusji.

Odwołanie od decyzji

Jeśli zostałeś zablokowany i nie zgadzasz się z decyzją administratora lub chcesz poprosić o przywrócenie możliwości edytowania, powinieneś podjąć kolejno następujące kroki:

  1. Spróbuj skontaktować się z administratorem poza Wikipedią i przedyskutować swoje wątpliwości. Dane kontaktowe wielu administratorów znajdziesz na tej stronie, możesz też skorzystać z opcji "wyślij e-mail do tego użytkownika" w pasku po lewej stronie.
  2. Jeśli to zawiedzie, spróbuj w analogiczny sposób nawiązać kontakt z innymi administratorami, możliwie szczegółowo opisując wydarzenia oraz powody, dla których nie zgadzasz się z decyzją. Możesz też wejść na kanał IRC #wikipedia-pl albo skorzystać z systemu OTRS wysyłając e-maila na adres info-pl@wikimedia.org.

Jeśli te metody nie pozwolą na satysfakcjonujące Cię rozwiązanie problemu, zwróć się z prośbą o umożliwienie dostępu w celu rozpoczęcia procedury WP:KA i uzyskania opinii szerszej społeczności. Do czasu zakończenia procedury KA, oczekiwane będzie, że powstrzymasz się od dokonywania jakichkolwiek innych edycji w Wikipedii.

Zobacz też