Zapewnianie jakości

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zapewnianie jakości, QA (ang. quality assurance) – planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań jakości końcowego produktu w procesie jego tworzenia.

Zapewnienie jakości w szkolnictwie wyższym[edytuj | edytuj kod]

Zapewnienie jakości szkół wyższych to ciągły proces wartościowania (oceny, kontroli, gwarantowania, prowadzenia i ulepszania) jakości systemu szkolnictwa wyższego.

Typy i rodzaje

  • Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia – dotyczy kontroli i podnoszenia jakości wewnątrz szkoły wyższej[1]. Jest to zespół sformalizowanych w katalogu zasad oraz procedur, działań i czynności podejmowanych przez organy uczelni oraz jej interesariuszy wewnętrznych w celu podniesienia jakości kształcenia[2]. Podstawą prawną tworzenia tego systemu w szkole wyższej są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym[3].
  • Zewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia – dotyczy zagwarantowania polepszania wyników działalności szkół wyższych lub jakości programów kształcenia przez interwencję instytucji nadrzędnej[1]. Istotna jest korelacja tego systemu z autonomią szkół wyższych, która może się przejawiać w: stosowaniu oceny systemowej, zróżnicowaniu stosowania oceny w zależności od kategorii uczelni i stopnia jej niezależności, pozostawieniu uczelniom dużej swobody w wyborze komisji, która dokona oceny, ocenianiu jedynie części kierunków studiów, a w przypadku spełnienia kryteriów udzielaniu akredytacji wszystkim, objęcia obligatoryjnym systemem zapewnienia jakości jedynie określonych typów uczelni albo w udzielaniu akredytacji na stosunkowo długi okres[4].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b L. Vlãsceanu, L.Grűnberg, D. Pãrlea, Quality assurance and accreditation: A glossary of Basic terms and definitions, Bucarest 2004, UNESCO-CEPES.
  2. Stachowiak-Kudła M., Ewaluacja jako instrument zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, [w:] Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, pod red. B. Kożuch i Ł. Sułkowskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-65688-00-2, s. 216–226.
  3. Art. 9 ust. 3 pkt 3 i 4, art. 66 ust. 2, art. 94b ust. 1 pkt 3.
  4. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
  • Stachowiak-Kudła M., Ewaluacja jako instrument zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, [w:] Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, pod red. B. Kożuch i Ł. Sułkowskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-65688-00-2, s. 216–226.
  • Vlãsceanu L., Grűnberg L., Pãrlea D., Quality assurance and accreditation: A glossary of Basic terms and definitions, Bucarest 2004, UNESCO-CEPES.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]