Zwietrzelina

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zwietrzelina – materiał powstały wskutek procesów wietrzenia.

Zwietrzelina utworzona w wyniku wietrzenia fizycznego jest zespołem okruchów skalnych różnej wielkości, o składzie chemicznym materiału wyjściowego.

Zwietrzelina powstała wskutek wietrzenia chemicznego stanowi produkt odbiegający swym składem od utworu wyjściowego.

Zwietrzelina może pozostawać na miejscu wietrzenia (in situ), jako regolit lub zostać z niego usunięta przez procesy denudacyjne i przetransportowana w inne miejsce, gdzie następuje jej sedymentacja.

Zwietrzelina może być gliniasto-ilasta (wietrzenie chemiczne) lub gruzowo-pyłowa (fizyczne).