Gospodarowanie odpadami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gospodarowanie odpadami – działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Zasady gospodarowania odpadami:

  • należy zapobiegać powstawaniu odpadów,
  • ograniczać ilość odpadów,
  • ograniczać negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko,
  • zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk,
  • zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.

Odnośnie problematyki odpadów Unia Europejska 15 lipca 1975 roku ustaliła podstawowe kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami (dyrektywa 75/442/EWG kilkakrotnie nowelizowana). Do działań tych zaliczono:

  1. ustanowienie ogólnych zasad kontroli usuwania odpadów w skali krajowej,
  2. przyjęcie, że głównym celem jest minimalizacja powstawania odpadów, wprowadzanie „czystych technologii”, szerokie zastosowanie recyklingu oraz wykorzystywanie odpadów jako źródła energii,
  3. wprowadzenie na rynek takich produktów, aby ich zastosowanie lub końcowe usuwanie nie miało żadnego wpływu lub miało wpływ minimalny na wzrost ilości i szkodliwości odpadów[1].

Kwestia zgodności terminologii stosowanej w gospodarce odpadami ze słownictwem przyjętym w Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla zharmonizowania polskich uregulowań prawnych z wymaganiami obowiązującymi w krajach Unii. Dlatego też, obowiązująca od 1 stycznia 2002 roku, ustawa o odpadach uchwalona 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 628)[2] wraz z pozostałymi ustawami obejmującymi zagadnienia „odpadowe”, opiera się na zmienionym, w porównaniu z wcześniejszymi przepisami, aparacie pojęciowym, który jest już całkowicie zgodny z prawodawstwem unijnym.

Przypisy

  1. R. Fienko art. pt. „Gospodarka odpadami w obliczu integracji Polski z Unią Europejską” w Eko Technika; nr 3/15/2000.
  2. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]