Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej[1].

Kierownikiem wydziału jest dziekan. W uczelni publicznej kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy są powoływani w drodze wyborów lub w drodze konkursu.

Działalność podstawowych jednostek organizacyjnych podlega w Polsce przepisom zawartym w statutach uczelni i w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005, które reguluje m.in., że kierowania podstawową jednostką organizacyjną nie można łączyć z członkostwem w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Wydziały teologiczne na mocy niezależnych umów, oprócz powyższych aktów prawnych, podlegają jeszcze nadzorowi władz kościołów i związków wyznaniowych.

Przypisy