Algorytm Neville’a

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Algorytm Neville'a)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Algorytm Neville’a – algorytm zaproponowany przez angielskiego matematyka Erica Harolda Neville’a. Jest używany do wyznaczania wartości wielomianu interpolacyjnego (Lagrange’a i Newtona) w danym punkcie x. Ideą jest wyznaczenie rozwiązania w krokach od pojedynczych węzłów do całego ich zbioru.

Biorąc pod uwagę zbiór danych punktów węzłowych (x_i, y_i) i= 1,2,…,n, wielomian P jest stopnia nie wyższego niż n, a jego wartości w punktach węzłowych są takie same jak wartości interpolowanej funkcji:

P (x_i) = f (x_i) = y_i ; dla i = 1,…,n + 1

Definiujemy wielomiany interpolacyjne i ich wartości w ustalonym punkcie x.

p_i -wartość, w punkcie x, wielomianu stopnia zerowego przechodzącego przez punkt (x_i,y_i):

p_i = y_i = P_i(x) dla i =0,…,n

p_{i(i+1)} -wartość, w punkcie x, wielomianu stopnia pierwszego przechodzącego przez punkty (x_i ,y_i) oraz (x_{i+1} ,y_{i+1} ):

p_{i(i+1)} = P_{i(i+1)}(x) dla i =0,…,n-1

p_{0...n} -wartość, w punkcie x, wielomianu stopnia n-tego przechodzącego przez (n+1) punktów (x_i,y_i) p_{0...n} = P_{0...n}(x) dla i=0,…,n

Wielomiany powyższego typu spełniają następującą własność rekurencyjną:

p_{i(i+1)...(i+k)}=\frac{(x-x_{i+k})p_{i(i+1)...(i+k-1 )} + (x_i-x)p_{(i+1)(i+2)...(i+k)}}{x_i-x_{i+k}}

gdzie: k odpowiada stopniowi wielomianu, k =1,…,n oraz i =0,…,n

Algorytm Neville’a polega na tym, że za pomocą powyższych wzorów konstruujemy tablicę symetryczną, która zawiera wartości wielomianu interpolacyjnego w ustalonym punkcie x, dla n=3:

x_0, y_0=p_0 \,
 p_{01}\,
x_1,  y_1=p_1 \, p_{012}\,
 p_{12}\, p_{0123}\,
x_2,  y_2=p_2 \, p_{123}\,
 p_{23}\,
x_3, y_3=p_3\,

Kolejne elementy są obliczane rekurencyjnie na podstawie elementów poprzednich.

W praktyce algorytm Neville’a przedstawiamy w nieco innej wersji. Stosując oznaczenia:

t_{(i+k),k} = p_{i(i+1),...,(i+k)}

Tablica przyjmuje postać:

x_0, y_0=t_{00} \,
 t_{11}\,
x_1, y_1=t_{10} \, t_{22}\,
 t_{21}\, t_{33}\,
x_2, y_2=t_{20} \, t_{32}\,
 t_{31}\,
x_3, y_3=t_{30}\,

Ułatwia to komputerowe zaprogramowanie powyższej tablicy (jako tablicy dwuwymiarowej).

Otrzymujemy również wzór rekurencyjny w prostszej postaci:

t_{ik}= \frac{(x-x_{i-k})t_{i,k-1} - (x-x_i)t_{i-1,k-1}}{x_i-x_{i-k}}

gdzie: 1 \le k \le i , i =0,1,…,n

Pseudokod:

  for i =0 to n do

  t[i]= f[i]

  for j = i-1 downto 0 do

  t[j]= t[j +1]+(t[j +1]-t[j])*(x-x[i])/(x[i]-x[j])

Szukaną wartość wielomianu interpolacyjnego otrzymujemy jako t[0].

Przykład[edytuj]

Dane mamy:

i= 0, 1, 2, 3

x_0=0,  x_1=1,  x_3=3,  x_4=4

f(x_0)=1,  f(x_1)=3,  f(x_3)=2,  f(x_4)=1

Wyliczymy wartość wielomianu interpolacyjnego w punkcie x=2. Korzystamy ze wzorów i konstruujemy tablicę:

0, t_{00}=1 \,
 t_{11}=5\,
1, t_{10}=3 \, t_{22}=10/3\,
 t_{21}=5/2\, t_{33}=3\,
3, t_{20}=2 \, t_{32}=8/3\,
 t_{31}=3\,
4, t_{30}=1\,

Zatem dla x=2 wartość wielomianu wynosi 3.

Uogólnienie algorytmu Neville'a[edytuj]

Mając zadane węzły (x_i ,f_i) do interpolacji można również użyć funkcji wymiernych:

Z^{u,v}=\frac{P^{u,v}}{Q^{u,v}} =\frac{a_0+a_1 x+...+a_u x^u}{b_0+b_1 x+...+b_v x^v } \,

Spełniających warunki:Z^{u,v} (x_i )=f_i,    i=0,1,…,u+v

W przypadku interpolacji funkcjami wymiernymi można wyprowadzić uogólniony wzór Neville'a. Algorytm wygląda wówczas następująco:

T_{i0}=f_i ,    T_{i,k-1}=0,    T_{ik}=T_{i,k-1}+\frac{(T_{i,k-1}-T_{i-1,k-1})}{(\frac{x-x_{i-k}}{x-x_i } [1-\frac{T_{i,k-1}-T_{i-1,k-1}}{(T_{i,k-1}-T_{i-1,k-2} }]-1)}

Bibliografia[edytuj]