Amfolity

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Populacje różnych form przykładowego amfolitu, glicyny, w zależności od pH roztworu. Zielona linia wskazuje punkt izoelektryczny.
GlyH2: kation H3N+CH2COOH
GlyH: zwitterjon H3N+CH2COO
Gly: anion H2NCH2COO

Amfolity, substancje amfiprotyczne, elektrolity amfoterycznezwiązki chemiczne, których cząsteczki zawierają zarówno grupy kwasowe, jak i zasadowe. Uogólniając, zgodnie z teorią Brønsteda, amfolitami są substancje, które w reakcjach w roztworze mogą przyłączać bądź odłączać protony. Amfolity w zależności od pH środowiska w którym się znajdują mogą występować w postaci:

  • amfijonów (jonów obojnaczych, zwitterjonów) – środowisko obojętne
  • kationów – środowisko kwasowe
  • anionów – środowisko zasadowe

Przykładem amfolitów są aminokwasy lub woda.

Przykładowy amfolit: alanina, H3N+(CH3)CHCOO