CIELab

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
L = 25%
L = 75%

Przestrzeń CIELabprzestrzeń barw, która została znormalizowana w 1976 przez CIE (Comission Internationale de l'Eclairage – Międzynarodową Komisję Oświetleniową). Stanowi ona modyfikację przestrzeni barw L,a,b, stworzonej przez Huntera w 1948 roku. CIELab stanowi matematyczną transformację przestrzeni CIEXYZ. Transformację tę wprowadzono jako wynik badań nad spostrzeganiem przez oko ludzkie różnicy między barwami. Zakładano, że barwy znajdujące się w przestrzeni CIELab w jednakowej odległości ΔE od siebie będą postrzegane jako jednakowo różniące się od siebie. Zatem CIELab miała być równomierną przestrzenią barw. De facto przestrzeń CIELab jest jedynie zalecana jako równomierna przestrzeń barw. Dowodem nierównomierności tej przestrzeni jest fakt, że różnicy percepcyjnej barw nie można jednoznacznie określić za pomocą ΔE.

Barwę opisują matematycznie trzy składowe: L – jasność (luminancja), a – barwa od zielonej do magenty, b – barwa od niebieskiej do żółtej.

Przestrzeń CIEXYZ można przekształcić na przestrzeń barwną CIELab według związków:

gdzie:

są współrzędnymi barwy ciała nominalnie białego.

CIELab jest obecnie najpopularniejszym sposobem opisu barwy i stanowi podstawę współczesnych systemów zarządzania barwą. Różnica pomiędzy dwiema barwami w przestrzeni CIELab ma postać:

i jest zwykłą odległością euklidesową pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni trójwymiarowej.

Można przyjąć, że standardowy obserwator zauważa różnicę barw następująco:

  • 0 < ΔE < 1 – nie zauważa różnicy,
  • 1 < ΔE < 2 – zauważa różnicę jedynie doświadczony obserwator,
  • 2 < ΔE < 3,5 – zauważa różnicę również niedoświadczony obserwator,
  • 3,5 < ΔE < 5 – zauważa wyraźną różnicę barw,
  • 5 < ΔE – obserwator odnosi wrażenie dwóch różnych barw.

Powyższe dane są danymi statystycznymi, sprawdzonymi doświadczalnie. Ze względu na faktyczną nierównomierność przestrzeni CIELab, zalecaną ostatnio przez ISO, jest ΔE2000.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]