Przejdź do zawartości

Chemia analityczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Chemia analityczna zajmuje się analizą związków i mieszanin.

Analiza chemiczna może mieć trzy cele:

  • Chemiczna analiza ilościowa – jej celem jest ustalenie ilościowego składu substancji – np. udział procentowy poszczególnych składników w mieszaninie bądź stężenie wybranego składnika.
  • Chemiczna analiza jakościowa – jej celem jest ustalenie z jakich składników składa się dana substancja lub ustalenie czy dany związek chemiczny w ogóle występuje w analizowanej substancji.
  • Chemiczna analiza strukturalna – jej celem jest ustalenie struktury badanego związku chemicznego – składu atomów, które są składnikami związku, i następnie sposobu, w jaki te atomy są połączone.