Dieta (prawo pracy)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dieta za czas podróży służbowej – kwota należna pracownikowi odbywającemu z polecenia pracodawcy podróż służbową w ramach wykonywanej pracy, na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży.

Kwota[edytuj | edytuj kod]

Wysokość diet krajowych i zagranicznych w sferze budżetowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe. Nie mogą to być stawki niższe niż określone w rozporządzeniu. Zakład może jednak przyjąć wyższe kwoty. Jeśli przepisy wewnętrzne zakładu pracy nie określają wysokości diety, przyjmuje się wysokość określoną w rozporządzeniu.

Od 1.03.2013 dieta za czas podróży na terenie kraju określona w rozporządzeniu MRPiPS wynosiła 30,00 zł. Wysokość diet zagranicznych uzależniona jest od kraju docelowego podróży i określana jest w załączniku do rozporządzenia.

Obliczanie[edytuj | edytuj kod]

Należność z tytułu diety obliczana jest za czas liczony od rozpoczęcia (wyjazd) do zakończenia (powrót) podróży.

Diety krajowe[edytuj | edytuj kod]

 • od 8 do 12 godzin – połowa diety
 • ponad 12 godzin – pełna dieta
 • za każdą następną rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin – połowa diety
  • ponad 8 godzin – pełna dieta

Diety zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

 • do 8 godzin – 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin – 1/2 diety,
 • ponad 12 godzin i za każdą pełną dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości

Opodatkowanie[edytuj | edytuj kod]

Diety w wysokości nieprzekraczającej limitu określonego w rozporządzeniu są wolne od podatku dochodowego i nie stanowią podstawy do naliczenia składek ZUS[1].

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

 • Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1003)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zobacz ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz o systemie ubezpieczeń społecznych.

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.