Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Aktualne działy[edytuj | edytuj kod]

Administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 stycznia 2013 r.[3]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 stycznia 2010 r.[4]) kieruje minister obsługiwany przez:

Finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Finansów (od 3 grudnia 1999 r.)

Gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (3 grudnia 1999 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (od 31 października 2005 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju (od 16 listopada 2015 r.)

Gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

Gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

Informatyzacja[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 lipca 2002 r.[5]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Urząd Komitetu Badań Naukowych (1 lipca 2002 r. – 1 kwietnia 2003 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (1 kwietnia 2003 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (31 października 2005 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (18 listopada 2011 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Cyfryzacji (od 16 listopada 2015 r.)

Instytucje finansowe[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Finansów (od 3 grudnia 1999 r.)

Kultura fizyczna[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 16 października 2010 r.[6]) kieruje minister obsługiwany przez:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.[7]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (10 listopada 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Kultury (23 października 2001 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 31 października 2005 r.)

Łączność[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Łączności (3 grudnia 1999 r. – 25 lipca 2001 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (25 lipca 2001 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (23 października 2001 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Transportu (5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (18 listopada 2011 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Cyfryzacji (od 16 listopada 2015 r.)

Nauka[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister (pełniący do 5 lutego 2005 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych[8]) obsługiwany kolejno przez:

 • Urząd Komitetu Badań Naukowych (10 listopada 1999 r. – 1 kwietnia 2003 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (1 kwietnia 2003 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 5 maja 2006 r.)

Obrona narodowa[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister (wykonujący swoje zadania na mocy ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej[9]) obsługiwany przez:

Oświata i wychowanie[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (23 października 2001 r. – 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (1 września 2005 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (od 5 maja 2006 r.)

Praca[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (od 31 października 2005 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 16 listopada 2015 r.)

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 9 września 2010 r.[10]) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (od 9 września 2010 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 16 listopada 2015 r.)

Rolnictwo[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

Rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.[7]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (23 października 2001 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (31 października 2005 r. – 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (od 27 listopada 2013 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju (od 16 listopada 2015 r.)

Rozwój wsi[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 10 listopada 1999 r.)

Rybołówstwo[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 24 lutego 2007 r.[11]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej (24 lutego 2007 r. – 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (16 listopada 2007 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (od 16 listopada 2015 r.)

Rynki rolne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.[7]) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 10 listopada 1999 r.)

Skarb Państwa[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

Sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

Sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (18 listopada 2011 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 16 listopada 2015 r.)

Sprawy zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (od 3 grudnia 1999 r.)

Szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (23 października 2001 r. – 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (1 września 2005 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 5 maja 2006 r.)

Środowisko[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Środowiska (od 10 listopada 1999 r.)

Transport[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (23 października 2001 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Transportu (5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (27 listopada 2013 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (od 16 listopada 2015 r.)

Turystyka[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.[7]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (21 czerwca 2000 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (31 października 2005 r. – 23 lipca 2007 r.)
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (od 23 lipca 2007 r.)

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 31 stycznia 2005 r.[12]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (31 stycznia 2005 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (od 18 listopada 2011 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 16 listopada 2015 r.)

Zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Polityki Społecznej (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (od 31 października 2005 r. - 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 16 listopada 2015 r.)

Zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kieruje minister obsługiwany przez:

Wcześniejsze działy[edytuj | edytuj kod]

Architektura i budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.[7]) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (18 października 1999 r. – 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r.)

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 stycznia 2002 r.[5]) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Infrastruktury (1 stycznia 2002 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Budownictwa (5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (18 listopada 2011 r. – 1 stycznia 2013 r.)

1 stycznia 2013 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.[7]) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r.)

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kierował Komitet Integracji Europejskiej i Przewodniczący Komitetu[13] obsługiwani przez:

1 stycznia 2010 r. w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.[7]) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (23 października 2001 r. – 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Sportu (1 września 2005 r. – 23 lipca 2007 r.)
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (23 lipca 2007 r. – 16 października 2010 r.)

16 października 2010 r. w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Sprawy rodziny[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 24 lutego 2007 r.[11]) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (24 lutego 2007 r. – 25 czerwca 2007 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (25 czerwca 2007 r. – 14 sierpnia 2007 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (14 sierpnia 2007 r. – 9 września 2010 r.)

9 września 2010 r. w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Wyznania religijne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.[2]) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (18 października 1999 r. – 31 stycznia 2005 r.)

31 stycznia 2005 r. w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy