Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Aktualne działy[edytuj]

Administracja publiczna[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa od 27 listopada 2015 r.[a] [16]

Budżet[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]
Minister Rozwoju i Finansów[b] od 28 września 2016 r. [28]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj]

Dział utworzono 1 stycznia 2010 r.[29]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 1 stycznia 2010 r. [30][31][32][33]

Energia[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [34]

Finanse publiczne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]
Minister Rozwoju i Finansów[c] od 28 września 2016 r. [28]

Gospodarka[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [35][36][37][38]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [40][41]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [42][43][44][45][46][47]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 r. – 28 września 2016 r. [48]
Minister Rozwoju i Finansów[d] od 28 września 2016 r. [28]

Gospodarka morska[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [49][50]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [51][52][53][54][55]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [56]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [57][58][59]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [60]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [61]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [62][63]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [64]

Gospodarka wodna[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska od 10 listopada 1999 r. [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75]

Gospodarka złożami kopalin[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [34]

Informatyzacja[edytuj]

Dział utworzono 1 lipca 2002 r.[76]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[e] 1 lipca 2002 r. – 2 maja 2004 r. [77][78]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [79][80]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji od 16 listopada 2015 r. [81][82]

Instytucje finansowe[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]
Minister Rozwoju i Finansów[f] od 28 września 2016 r. [28]

Kultura fizyczna[edytuj]

Dział utworzono 16 października 2010 r.[83]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki od 16 października 2010 r.[g] [84][85][86][87]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 r. – 23 października 2001 r. [89]
Minister Kultury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [90][91][92][93]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 31 października 2005 r. [94][95][96][97][98][99]

Łączność[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 r. – 23 lipca 2001 r.[h] [100][101]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 r. – 23 października 2001 r. [102]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [51][52][53][54][55]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [56]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [103][104]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [60]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 r. – 9 grudnia 2015 r. [81]
Minister Infrastruktury i Budownictwa od 9 grudnia 2015 r. [16]

Nauka[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][i]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[j] 10 listopada 1999 r. – 2 maja 2004 r. [105][106][77][78]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [79][80]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [107]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 5 maja 2006 r. [108][109][110][111][112][113][114]

Obrona narodowa[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][k]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 r. [115][116][117][118][119][120]

Oświata i wychowanie[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [121]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [122][123][124][125]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [126]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [107]
Minister Edukacji Narodowej od 5 maja 2006 r. [127][128][129][130][131][132]

Praca[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [133][134][135]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [40][41]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [136][137][138][139][140][141][142]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [143]

Rodzina[edytuj]

Dział utworzono 9 września 2010 r.[144]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010 r.[l] – 16 listopada 2015 r. [141][142]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [143]

Rolnictwo[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155]

Rozwój regionalny[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [35]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [156]
Minister Gospodarki 23 października 2001 r. – 8 stycznia 2003 r. [37][38]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [40][41]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 r. – 27 listopada 2013 r. [157][158][159][160][161][162]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [62][63]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 r. – 28 września 2016 r. [48]
Minister Rozwoju i Finansów[m] od 28 września 2016 r. [28]

Rozwój wsi[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155]

Rybołówstwo[edytuj]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[163]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 r. – 16 listopada 2007 r. [59]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 r. – 16 listopada 2015 r. [152][153][154]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [64]

Rynki rolne[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155]

Sprawiedliwość[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 r. [164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174]

Sprawy wewnętrzne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [175][176]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14]

Sprawy zagraniczne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 r. [177][178][179][180][181][182][183][184][30][31][32][33]

Szkolnictwo wyższe[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [121]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [122][123][124][125]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [126]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [107]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 5 maja 2006 r. [108][109][110][111][112][113][114]

Środowisko[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska od 10 listopada 1999 r. [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75]

Transport[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [49][50]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [51][52][53][54][55]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [56]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [103][104]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [60]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [61]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [62][63]
Minister Infrastruktury i Budownictwa od 16 listopada 2015 r. [185][16]

Turystyka[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [49]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 r. – 8 stycznia 2003 r. [36][37][38]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [40][41]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [42][43]
Minister Sportu i Turystyki od 23 lipca 2007 r. [186][187][84][85][86][87]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj]

Dział utworzono 31 stycznia 2005 r.[188]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [189][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14]

Zabezpieczenie społeczne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [133][134][135]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [190][191][192]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [136][137][138][139][140][141][142]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [143]

Zdrowie[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 r. [193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]

Żegluga śródlądowa[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 27 listopada 2015 r. [204]

Wcześniejsze działy[edytuj]

Architektura i budownictwo[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [3]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [156]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [51]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj]

Dział utworzono 1 stycznia 2002 r.[76]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 r. – 31 października 2005 r. [52][53][54][55]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [56]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [205][206]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [60]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 1 stycznia 2013 r. [61]

1 stycznia 2013 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj]

Dział utworzono 1 stycznia 2013 r.[207]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 r. – 27 listopada 2013 r. [208]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [62][63]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 r. – 27 listopada 2015 r. [185]

27 listopada 2015 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [35]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [156]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [51]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 r. – 1 stycznia 2010 r. [209]

1 stycznia 2010 r. w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [121]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [122][123][124][125]
Minister Sportu 1 września 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [210][211][212]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 r. – 16 października 2010 r. [186][187]

16 października 2010 r. w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Skarb Państwa[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 r. – 1 stycznia 2017 r. [213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]

1 stycznia 2017 r. dział został zlikwidowany[224].

Sprawy rodziny[edytuj]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[163]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 r. – 25 czerwca 2007 r. [138][225]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 r. – 14 sierpnia 2007 r. [159]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 r. – 9 września 2010 r. [139][140]

9 września 2010 r. w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Wyznania religijne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 31 stycznia 2005 r. [3][4][5][6][7][8]

31 stycznia 2005 r. w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj]

Uwagi

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015 r.
 2. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewnia Ministerstwo Finansów.
 3. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewnia Ministerstwo Finansów.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewnia Ministerstwo Rozwoju.
 5. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 6. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewnia Ministerstwo Finansów.
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010 r.
 8. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001 r., natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001 r.
 9. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 r. pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. 1991 nr 8 poz. 28).
 10. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 11. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. 1996 nr 10 poz. 56).
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011 r.
 13. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

Przypisy

 1. Dz.U. 2017 poz. 888
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943
 3. a b c d Dz.U. 1999 nr 85 poz. 941
 4. a b c Dz.U. 2000 nr 50 poz. 590
 5. a b c Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1343
 6. a b c Dz.U. 2002 nr 35 poz. 325
 7. a b c Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1128
 8. a b c Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1436
 9. a b c d Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1897
 10. a b c d Dz.U. 2006 nr 131 poz. 919
 11. a b c d Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1604
 12. a b c d Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1479
 13. a b c d Dz.U. 2014 poz. 1254
 14. a b c Dz.U. 2015 poz. 1897
 15. a b c d Dz.U. 2015 poz. 1960
 16. a b c Dz.U. 2015 poz. 2094
 17. a b c Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1118
 18. a b c Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1334
 19. a b c Dz.U. 2002 nr 32 poz. 301
 20. a b c Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1119
 21. a b c Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1427
 22. a b c Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1887
 23. a b c Dz.U. 2006 nr 131 poz. 908
 24. a b c Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1592
 25. a b c Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1481
 26. a b c Dz.U. 2014 poz. 1256
 27. a b c Dz.U. 2015 poz. 1900
 28. a b c d e Dz.U. 2016 poz. 1595
 29. Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1277
 30. a b Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1725
 31. a b Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1492
 32. a b Dz.U. 2014 poz. 1266
 33. a b Dz.U. 2015 poz. 1899
 34. a b Dz.U. 2015 poz. 2087
 35. a b c Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1119
 36. a b Dz.U. 2000 nr 50 poz. 588
 37. a b c Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1335
 38. a b c Dz.U. 2002 nr 97 poz. 867
 39. a b c d e Dz.U. 2003 nr 1 poz. 5
 40. a b c d Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1120
 41. a b c d Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1428
 42. a b Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1888
 43. a b Dz.U. 2006 nr 131 poz. 909
 44. Dz.U. 2007 nr 135 poz. 954
 45. Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1593
 46. Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1478
 47. Dz.U. 2014 poz. 1252
 48. a b Dz.U. 2015 poz. 1895
 49. a b c Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1124
 50. a b Dz.U. 2000 nr 50 poz. 591
 51. a b c d e Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1336
 52. a b c d Dz.U. 2002 nr 24 poz. 247
 53. a b c d Dz.U. 2002 nr 32 poz. 302
 54. a b c d Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1121
 55. a b c d Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1429
 56. a b c d Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1900
 57. Dz.U. 2006 nr 76 poz. 539
 58. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 910
 59. a b Dz.U. 2007 nr 38 poz. 242
 60. a b c d Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1594
 61. a b c Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1494
 62. a b c d Dz.U. 2013 poz. 1391
 63. a b c d Dz.U. 2014 poz. 1257
 64. a b Dz.U. 2015 poz. 1909
 65. a b Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1035
 66. a b Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1345
 67. a b Dz.U. 2002 nr 85 poz. 766
 68. a b Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1130
 69. a b Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1438
 70. a b Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1899
 71. a b Dz.U. 2006 nr 131 poz. 922
 72. a b Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1606
 73. a b Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1493
 74. a b Dz.U. 2014 poz. 1267
 75. a b Dz.U. 2015 poz. 1904
 76. a b Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800
 77. a b Dz.U. 2002 nr 96 poz. 852
 78. a b Dz.U. 2003 nr 55 poz. 480
 79. a b Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1123
 80. a b Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1431
 81. a b Dz.U. 2015 poz. 1910
 82. Dz.U. 2015 poz. 2090
 83. Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857
 84. a b Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1580
 85. a b Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1489
 86. a b Dz.U. 2014 poz. 1263
 87. a b Dz.U. 2015 poz. 1911
 88. a b c d e f g Dz.U. 1999 nr 70 poz. 778
 89. Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1031
 90. Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1337
 91. Dz.U. 2002 nr 32 poz. 303
 92. Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1122
 93. Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1430
 94. Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1889
 95. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 911
 96. Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1595
 97. Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1482
 98. Dz.U. 2014 poz. 1258
 99. Dz.U. 2015 poz. 1894
 100. Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1120
 101. Dz.U. 2001 nr 79 poz. 841
 102. Dz.U. 2001 nr 75 poz. 801
 103. a b Dz.U. 2006 nr 76 poz. 541
 104. a b Dz.U. 2006 nr 131 poz. 923
 105. Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1032
 106. Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1338
 107. a b c Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1886
 108. a b Dz.U. 2006 nr 76 poz. 540
 109. a b Dz.U. 2006 nr 131 poz. 912
 110. a b Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1596
 111. a b Dz.U. 2011 nr 63 poz. 324
 112. a b Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1483
 113. a b Dz.U. 2014 poz. 1259
 114. a b Dz.U. 2015 poz. 1896
 115. Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1890
 116. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 913
 117. Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1597
 118. Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1484
 119. Dz.U. 2014 poz. 1253
 120. Dz.U. 2015 poz. 1898
 121. a b c Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1117
 122. a b c Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1333
 123. a b c Dz.U. 2002 nr 97 poz. 866
 124. a b c Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1118
 125. a b c Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1426
 126. a b Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1404
 127. Dz.U. 2006 nr 76 poz. 538
 128. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 907
 129. Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1591
 130. Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1480
 131. Dz.U. 2014 poz. 1255
 132. Dz.U. 2015 poz. 1903
 133. a b Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1033
 134. a b Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1339
 135. a b Dz.U. 2002 nr 32 poz. 304
 136. a b Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1891
 137. a b Dz.U. 2006 nr 131 poz. 914
 138. a b c Dz.U. 2007 nr 38 poz. 243
 139. a b c Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1041
 140. a b c Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1598
 141. a b c Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1485
 142. a b c Dz.U. 2014 poz. 1260
 143. a b c Dz.U. 2015 poz. 1905
 144. Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1035
 145. a b c Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1034
 146. a b c Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1340
 147. a b c Dz.U. 2002 nr 32 poz. 305
 148. a b c Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1125
 149. a b c Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1433
 150. a b c Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1892
 151. a b c Dz.U. 2006 nr 131 poz. 915
 152. a b c d Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1599
 153. a b c d Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1486
 154. a b c d Dz.U. 2014 poz. 1261
 155. a b c Dz.U. 2015 poz. 1906
 156. a b c Dz.U. 2000 nr 50 poz. 589
 157. Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1893
 158. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 916
 159. a b Dz.U. 2007 nr 110 poz. 761
 160. Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1042
 161. Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1600
 162. Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1487
 163. a b Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125
 164. Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1122
 165. Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1342
 166. Dz.U. 2002 nr 97 poz. 869
 167. Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1127
 168. Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1435
 169. Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1896
 170. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 921
 171. Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1603
 172. Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1490
 173. Dz.U. 2014 poz. 1264
 174. Dz.U. 2015 poz. 1901
 175. Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1491
 176. Dz.U. 2014 poz. 1265
 177. Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1123
 178. Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1344
 179. Dz.U. 2002 nr 97 poz. 870
 180. Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1129
 181. Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1437
 182. Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1898
 183. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 920
 184. Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1605
 185. a b Dz.U. 2015 poz. 1907
 186. a b Dz.U. 2007 nr 135 poz. 953
 187. a b Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1602
 188. Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141
 189. Dz.U. 2005 nr 19 poz. 164
 190. Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1124
 191. Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1432
 192. Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2643
 193. Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1036
 194. Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1346
 195. Dz.U. 2002 nr 93 poz. 833
 196. Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1131
 197. Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1439
 198. Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1901
 199. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 924
 200. Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1607
 201. Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1495
 202. Dz.U. 2014 poz. 1268
 203. Dz.U. 2015 poz. 1908
 204. Dz.U. 2015 poz. 2091
 205. Dz.U. 2006 nr 76 poz. 537
 206. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 906
 207. Dz.U. 2012 poz. 951
 208. Dz.U. 2012 poz. 1396
 209. Dz.U. 1996 nr 106 poz. 494
 210. Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1405
 211. Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1895
 212. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 918
 213. Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1121
 214. Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1341
 215. Dz.U. 2002 nr 97 poz. 868
 216. Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1126
 217. Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1434
 218. Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1894
 219. Dz.U. 2006 nr 131 poz. 917
 220. Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1601
 221. Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1488
 222. Dz.U. 2014 poz. 1262
 223. Dz.U. 2015 poz. 1902
 224. Dz.U. 2016 poz. 2260
 225. Dz.U. 2007 nr 110 poz. 760