Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Aktualne działy[edytuj | edytuj kod]

Administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14][15][16]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[17]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa 27 listopada 2015 r.[a] – 9 stycznia 2018 r. [18][19]
Minister Infrastruktury[b] 9 stycznia 2018 r. – 22 stycznia 2018 r. [20][21]
Minister Inwestycji i Rozwoju od 22 stycznia 2018 r. [22]

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]
Minister Rozwoju i Finansów[c] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [34][35]
Minister Finansów od 9 stycznia 2018 r. [36]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2010 r.[37]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 1 stycznia 2010 r. [38][39][40][41][42][43]

Energia[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[17]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [44][45]

Finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]
Minister Rozwoju i Finansów[d] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [34][35]
Minister Finansów od 9 stycznia 2018 r. [36]

Gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [46][47][48][49]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [50]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [51][52]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [53][54][55][56][57][58]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 r. – 28 września 2016 r. [59]
Minister Rozwoju i Finansów[e] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [34][35]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii od 9 stycznia 2018 r. [60]

Gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [61][62]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [63][64][65][66][67]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [68]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [69][70][71]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [72]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [73]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [74][75]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [76][77][78]

Gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 r. – 9 stycznia 2018 r. [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 9 stycznia 2018 r. [78]

Gospodarka złożami kopalin[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[17]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [44][45]

Informatyzacja[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 lipca 2002 r.[91]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[f] 1 lipca 2002 r. – 2 maja 2004 r. [92][93]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [94][95]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji od 16 listopada 2015 r. [96][97][98][99]

Instytucje finansowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]
Minister Rozwoju i Finansów[g] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [34][35]
Minister Finansów od 9 stycznia 2018 r. [36]

Kultura fizyczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 16 października 2010 r.[100]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki od 16 października 2010 r.[h] [101][102][103][104][105]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[106]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 r. – 23 października 2001 r. [107]
Minister Kultury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [108][109][110][111]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 31 października 2005 r. [112][113][114][115][116][117][118]

Łączność[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 r. – 23 lipca 2001 r.[i] [119][120]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 r. – 23 października 2001 r. [121]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [63][64][65][66][67]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [68]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [122][123]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [72]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 r. – 9 grudnia 2015 r. [96]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 grudnia 2015 r. – 9 stycznia 2018 r. [18][19]
Minister Infrastruktury[j] od 9 stycznia 2018 r. [20][21]

Obrona narodowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][k]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 r. [124][125][126][127][128][129][130][131]

Oświata i wychowanie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [132]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [133][134][135][136]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [137]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [138]
Minister Edukacji Narodowej od 5 maja 2006 r. [139][140][141][142][143][144][145]

Praca[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [146][147][148]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [50]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [51][52]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [149][150][151][152][153][154][155]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [156][157]

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 9 września 2010 r.[158]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010 r.[l] – 16 listopada 2015 r. [154][155]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [156][157]

Rolnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171]

Rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[106]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [46]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [172]
Minister Gospodarki 23 października 2001 r. – 8 stycznia 2003 r. [48][49]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [50]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [51][52]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 r. – 27 listopada 2013 r. [173][174][175][176][177][178]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [74][75]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 r. – 28 września 2016 r. [59]
Minister Rozwoju i Finansów[m] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [34][35]
Minister Inwestycji i Rozwoju od 9 stycznia 2018 r. [179][22]

Rozwój wsi[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171]

Rybołówstwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[180]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 r. – 16 listopada 2007 r. [71]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 r. – 16 listopada 2015 r. [166][167][168]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [76][77][78]

Rynki rolne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[106]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171]

Sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 r. [181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]

Sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [193][194]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14][15][16]

Sprawy zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 r. [195][196][197][198][199][200][201][202][38][39][40][41][42][43]

Szkolnictwo wyższe i nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 października 2018 r.[203]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 1 października 2018 r. [204]

Środowisko[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska od 10 listopada 1999 r. [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][205]

Transport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [61][62]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [63][64][65][66][67]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [68]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [122][123]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [72]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [73]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [74][75]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 r. – 9 stycznia 2018 r. [206][18][19]
Minister Infrastruktury[n] od 9 stycznia 2018 r. [20][21]

Turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[106]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [61]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 r. – 8 stycznia 2003 r. [47][48][49]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [50]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [51][52]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [53][54]
Minister Sportu i Turystyki od 23 lipca 2007 r. [207][208][102][103][104][105]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 31 stycznia 2005 r.[209]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [210][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14][15][16]

Zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [146][147][148]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [50]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [211][212][213]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [149][150][151][152][153][154][155]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [156][157]

Zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 r. [214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226]

Żegluga śródlądowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[17]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 27 listopada 2015 r. [227][77][78]

Wcześniejsze działy[edytuj | edytuj kod]

Architektura i budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[106]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [3]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [172]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [63]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2002 r.[91]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 r. – 31 października 2005 r. [64][65][66][67]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [68]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [228][229]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [72]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 1 stycznia 2013 r. [73]

1 stycznia 2013 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2013 r.[230]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 r. – 27 listopada 2013 r. [231]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [74][75]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 r. – 27 listopada 2015 r. [206]

27 listopada 2015 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[106]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [46]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [172]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [63]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 r. – 1 stycznia 2010 r. [232]

1 stycznia 2010 r. w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[106]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [132]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [133][134][135][136]
Minister Sportu 1 września 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [233][234][235]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 r. – 16 października 2010 r. [207][208]

16 października 2010 r. w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][o]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[p] 10 listopada 1999 r. – 2 maja 2004 r. [236][237][92][93]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [94][95]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [138]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 r. – 1 października 2018 r. [238][239][240][241][242][243][244][245]

1 października 2018 r. w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb Państwa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 r. – 1 stycznia 2017 r. [246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256]

1 stycznia 2017 r. dział został zlikwidowany[257].

Sprawy rodziny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[180]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 r. – 25 czerwca 2007 r. [151][258]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 r. – 14 sierpnia 2007 r. [175]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 r. – 9 września 2010 r. [152][153]

9 września 2010 r. w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [132]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [133][134][135][136]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [137]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [138]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 r. – 1 października 2018 r. [238][239][240][241][242][243][244][245]

1 października 2018 r. w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 31 stycznia 2005 r. [3][4][5][6][7][8]

31 stycznia 2005 r. w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015 r.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 5. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 6. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 7. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010 r.
 9. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001 r., natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001 r.
 10. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 r. zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 11. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56).
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011 r.
 13. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 14. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 r. zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 15. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 r. pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 8, poz. 28).
 16. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 2018 r. poz. 762
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943
 3. a b c d Dz.U. z 1999 r. Nr 85, poz. 941
 4. a b c Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 590
 5. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1343
 6. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325
 7. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1128
 8. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1436
 9. a b c d Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1897
 10. a b c d Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 919
 11. a b c d Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1604
 12. a b c d Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1479
 13. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 14. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 15. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326
 16. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 17. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 18. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 19. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322
 20. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 21. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 22. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175
 23. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1118
 24. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1334
 25. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 301
 26. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1119
 27. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1427
 28. a b c Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1887
 29. a b c Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 908
 30. a b c Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1592
 31. a b c Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1481
 32. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 33. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 34. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 35. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331
 36. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92
 37. Dz.U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277
 38. a b Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1725
 39. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1492
 40. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 41. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 42. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316
 43. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98
 44. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 45. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314
 46. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1119
 47. a b Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 588
 48. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1335
 49. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 867
 50. a b c d e Dz.U. z 2003 r. Nr 1, poz. 5
 51. a b c d Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1120
 52. a b c d Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1428
 53. a b Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1888
 54. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 909
 55. Dz.U. z 2007 r. Nr 135, poz. 954
 56. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1593
 57. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1478
 58. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 59. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 60. Dz.U. z 2018 r. poz. 93
 61. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1124
 62. a b Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 591
 63. a b c d e Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1336
 64. a b c d Dz.U. z 2002 r. Nr 24, poz. 247
 65. a b c d Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302
 66. a b c d Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1121
 67. a b c d Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1429
 68. a b c d Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1900
 69. Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 539
 70. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 910
 71. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 38, poz. 242
 72. a b c d Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1594
 73. a b c Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1494
 74. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 75. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 76. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 77. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324
 78. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100
 79. a b Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1035
 80. a b Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1345
 81. a b Dz.U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766
 82. a b Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1130
 83. a b Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1438
 84. a b Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1899
 85. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 922
 86. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1606
 87. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1493
 88. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 89. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 90. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323
 91. a b Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
 92. a b Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 852
 93. a b Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz. 480
 94. a b Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1123
 95. a b Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1431
 96. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 97. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 98. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327
 99. Dz.U. z 2018 r. poz. 761
 100. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857
 101. Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1580
 102. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1489
 103. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 104. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 105. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318
 106. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778
 107. Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1031
 108. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1337
 109. Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 303
 110. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1122
 111. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1430
 112. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1889
 113. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 911
 114. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1595
 115. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1482
 116. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 117. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 118. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321
 119. Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1120
 120. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 841
 121. Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 801
 122. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 541
 123. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 923
 124. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1890
 125. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 913
 126. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1597
 127. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1484
 128. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 129. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 130. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320
 131. Dz.U. z 2018 r. poz. 99
 132. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1117
 133. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1333
 134. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 866
 135. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1118
 136. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1426
 137. a b Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1404
 138. a b c Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1886
 139. Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 538
 140. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 907
 141. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1591
 142. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1480
 143. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 144. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 145. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315
 146. a b Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1033
 147. a b Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1339
 148. a b Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 304
 149. a b Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1891
 150. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 914
 151. a b c Dz.U. z 2007 r. Nr 38, poz. 243
 152. a b c Dz.U. z 2007 r. Nr 148, poz. 1041
 153. a b c Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1598
 154. a b c Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1485
 155. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 156. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 157. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 158. Dz.U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1035
 159. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1034
 160. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1340
 161. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 305
 162. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1125
 163. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1433
 164. a b c Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1892
 165. a b c Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 915
 166. a b c d Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1599
 167. a b c d Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1486
 168. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 169. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 170. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325
 171. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250
 172. a b c Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 589
 173. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1893
 174. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 916
 175. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 110, poz. 761
 176. Dz.U. z 2007 r. Nr 148, poz. 1042
 177. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1600
 178. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1487
 179. Dz.U. z 2018 r. poz. 94
 180. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125
 181. Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1122
 182. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1342
 183. Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 869
 184. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1127
 185. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1435
 186. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1896
 187. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 921
 188. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1603
 189. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1490
 190. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 191. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 192. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330
 193. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1491
 194. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 195. Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1123
 196. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1344
 197. Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 870
 198. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1129
 199. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1437
 200. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1898
 201. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 920
 202. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1605
 203. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 204. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998
 205. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 206. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 207. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 135, poz. 953
 208. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1602
 209. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141
 210. Dz.U. z 2005 r. Nr 19, poz. 164
 211. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1124
 212. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1432
 213. Dz.U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2643
 214. Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1036
 215. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1346
 216. Dz.U. z 2002 r. Nr 93, poz. 833
 217. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1131
 218. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1439
 219. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1901
 220. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 924
 221. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1607
 222. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1495
 223. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 224. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 225. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328
 226. Dz.U. z 2018 r. poz. 95
 227. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 228. Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 537
 229. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 906
 230. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 231. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 232. Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494
 233. Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1405
 234. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1895
 235. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 918
 236. Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1032
 237. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1338
 238. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 540
 239. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 912
 240. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1596
 241. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 324
 242. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1483
 243. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 244. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 245. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317
 246. Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1121
 247. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1341
 248. Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 868
 249. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1126
 250. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1434
 251. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1894
 252. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 917
 253. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601
 254. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488
 255. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 256. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 257. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 258. Dz.U. z 2007 r. Nr 110, poz. 760