Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Aktualne działy[edytuj]

Administracja publiczna[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa od 27 listopada 2015 r.[a] [16]

Budżet[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów od 3 grudnia 1999 r. [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj]

Dział utworzono 1 stycznia 2010 r.[28]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 1 stycznia 2010 r. [29][30][31][32]

Energia[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [33]

Finanse publiczne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów od 3 grudnia 1999 r. [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]

Gospodarka[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [34][35][36][37]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [38]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [39][40]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [41][42][43][44][45][46]
Minister Rozwoju od 16 listopada 2015 r. [47]

Gospodarka morska[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [48][49]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [50][51][52][53][54]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [55]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [56][57][58]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [59]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [60]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [61][62]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [63]

Gospodarka wodna[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska od 10 listopada 1999 r. [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]

Gospodarka złożami kopalin[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [33]

Informatyzacja[edytuj]

Dział utworzono 1 lipca 2002 r.[75]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[b] 1 lipca 2002 r. – 2 maja 2004 r. [76][77]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [78][79]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji od 16 listopada 2015 r. [80][81]

Instytucje finansowe[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów od 3 grudnia 1999 r. [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]

Kultura fizyczna[edytuj]

Dział utworzono 16 października 2010 r.[82]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki od 16 października 2010 r.[c] [83][84][85][86]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[87]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 r. – 23 października 2001 r. [88]
Minister Kultury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [89][90][91][92]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 31 października 2005 r. [93][94][95][96][97][98]

Łączność[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 r. – 23 lipca 2001 r.[d] [99][100]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 r. – 23 października 2001 r. [101]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [50][51][52][53][54]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [55]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [102][103]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [59]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 r. – 9 grudnia 2015 r. [80]
Minister Infrastruktury i Budownictwa od 9 grudnia 2015 r. [16]

Nauka[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][e]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[f] 10 listopada 1999 r. – 2 maja 2004 r. [104][105][76][77]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [78][79]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [106]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 5 maja 2006 r. [107][108][109][110][111][112][113]

Obrona narodowa[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][g]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 r. [114][115][116][117][118][119]

Oświata i wychowanie[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [120]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [121][122][123][124]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [125]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [106]
Minister Edukacji Narodowej od 5 maja 2006 r. [126][127][128][129][130][131]

Praca[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [132][133][134]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [38]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [39][40]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [135][136][137][138][139][140][141]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [142]

Rodzina[edytuj]

Dział utworzono 9 września 2010 r.[143]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010 r.[h] – 16 listopada 2015 r. [140][141]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [142]

Rolnictwo[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154]

Rozwój regionalny[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[87]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [34]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [155]
Minister Gospodarki 23 października 2001 r. – 8 stycznia 2003 r. [36][37]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [38]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [39][40]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 r. – 27 listopada 2013 r. [156][157][158][159][160][161]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [61][62]
Minister Rozwoju od 16 listopada 2015 r. [47]

Rozwój wsi[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154]

Rybołówstwo[edytuj]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[162]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 r. – 16 listopada 2007 r. [58]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 r. – 16 listopada 2015 r. [151][152][153]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [63]

Rynki rolne[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[87]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154]

Skarb Państwa[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa od 3 grudnia 1999 r. [163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173]

Sprawiedliwość[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 r. [174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184]

Sprawy wewnętrzne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [185][186]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14]

Sprawy zagraniczne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 r. [187][188][189][190][191][192][193][194][29][30][31][32]

Szkolnictwo wyższe[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [120]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [121][122][123][124]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [125]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [106]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 5 maja 2006 r. [107][108][109][110][111][112][113]

Środowisko[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska od 10 listopada 1999 r. [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]

Transport[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [48][49]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [50][51][52][53][54]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [55]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [102][103]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [59]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [60]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [61][62]
Minister Infrastruktury i Budownictwa od 16 listopada 2015 r. [195][16]

Turystyka[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[87]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [48]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 r. – 8 stycznia 2003 r. [35][36][37]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [38]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [39][40]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [41][42]
Minister Sportu i Turystyki od 23 lipca 2007 r. [196][197][83][84][85][86]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj]

Dział utworzono 31 stycznia 2005 r.[198]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [199][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14]

Zabezpieczenie społeczne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [132][133][134]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [38]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [200][201][202]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [135][136][137][138][139][140][141]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [142]

Zdrowie[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 r. [203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213]

Żegluga śródlądowa[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 27 listopada 2015 r. [214]

Wcześniejsze działy[edytuj]

Architektura i budownictwo[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[87]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [3]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [155]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [50]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj]

Dział utworzono 1 stycznia 2002 r.[75]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 r. – 31 października 2005 r. [51][52][53][54]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [55]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [215][216]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [59]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 1 stycznia 2013 r. [60]

1 stycznia 2013 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj]

Dział utworzono 1 stycznia 2013 r.[217]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 r. – 27 listopada 2013 r. [218]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [61][62]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 r. – 27 listopada 2015 r. [195]

27 listopada 2015 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[87]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [34]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [155]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [50]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 r. – 1 stycznia 2010 r. [219]

1 stycznia 2010 r. w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[87]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [120]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [121][122][123][124]
Minister Sportu 1 września 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [220][221][222]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 r. – 16 października 2010 r. [196][197]

16 października 2010 r. w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Sprawy rodziny[edytuj]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[162]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 r. – 25 czerwca 2007 r. [137][223]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 r. – 14 sierpnia 2007 r. [158]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 r. – 9 września 2010 r. [138][139]

9 września 2010 r. w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Wyznania religijne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 31 stycznia 2005 r. [3][4][5][6][7][8]

31 stycznia 2005 r. w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj]

Uwagi

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015 r.
 2. Obsługę Ministra Nauki (kierującego działem informatyzacja) do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010 r.
 4. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001 r., natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001 r.
 5. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 r. pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 28).
 6. Obsługę Ministra Nauki (kierującego działem nauka) do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 7. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56).
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011 r.

Przypisy

 1. Dz. U. z 2016 r. poz. 543
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943
 3. a b c d Dz. U. z 1999 r. Nr 85, poz. 941
 4. a b c Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 590
 5. a b c Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1343
 6. a b c Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325
 7. a b c Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1128
 8. a b c Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1436
 9. a b c d Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1897
 10. a b c d Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 919
 11. a b c d Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1604
 12. a b c d Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1479
 13. a b c d Dz. U. z 2014 r. poz. 1254
 14. a b c Dz. U. z 2015 r. poz. 1897
 15. a b c d Dz. U. z 2015 r. poz. 1960
 16. a b c Dz. U. z 2015 r. poz. 2094
 17. a b c Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1118
 18. a b c Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1334
 19. a b c Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 301
 20. a b c Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1119
 21. a b c Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1427
 22. a b c Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1887
 23. a b c Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 908
 24. a b c Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1592
 25. a b c Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1481
 26. a b c Dz. U. z 2014 r. poz. 1256
 27. a b c Dz. U. z 2015 r. poz. 1900
 28. Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277
 29. a b Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1725
 30. a b Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1492
 31. a b Dz. U. z 2014 r. poz. 1266
 32. a b Dz. U. z 2015 r. poz. 1899
 33. a b Dz. U. z 2015 r. poz. 2087
 34. a b c Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1119
 35. a b Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 588
 36. a b c Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1335
 37. a b c Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 867
 38. a b c d e Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 5
 39. a b c d Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1120
 40. a b c d Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1428
 41. a b Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1888
 42. a b Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 909
 43. Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 954
 44. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1593
 45. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1478
 46. Dz. U. z 2014 r. poz. 1252
 47. a b Dz. U. z 2015 r. poz. 1895
 48. a b c Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1124
 49. a b Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 591
 50. a b c d e Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1336
 51. a b c d Dz. U. z 2002 r. Nr 24, poz. 247
 52. a b c d Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302
 53. a b c d Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1121
 54. a b c d Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1429
 55. a b c d Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1900
 56. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 539
 57. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 910
 58. a b Dz. U. z 2007 r. Nr 38, poz. 242
 59. a b c d Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1594
 60. a b c Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1494
 61. a b c d Dz. U. z 2013 r. poz. 1391
 62. a b c d Dz. U. z 2014 r. poz. 1257
 63. a b Dz. U. z 2015 r. poz. 1909
 64. a b Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1035
 65. a b Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1345
 66. a b Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766
 67. a b Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1130
 68. a b Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1438
 69. a b Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1899
 70. a b Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 922
 71. a b Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1606
 72. a b Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1493
 73. a b Dz. U. z 2014 r. poz. 1267
 74. a b Dz. U. z 2015 r. poz. 1904
 75. a b Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
 76. a b Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 852
 77. a b Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 480
 78. a b Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1123
 79. a b Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1431
 80. a b Dz. U. z 2015 r. poz. 1910
 81. Dz. U. z 2015 r. poz. 2090
 82. Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857
 83. a b Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1580
 84. a b Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1489
 85. a b Dz. U. z 2014 r. poz. 1263
 86. a b Dz. U. z 2015 r. poz. 1911
 87. a b c d e f g Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778
 88. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1031
 89. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1337
 90. Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 303
 91. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1122
 92. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1430
 93. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1889
 94. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 911
 95. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1595
 96. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1482
 97. Dz. U. z 2014 r. poz. 1258
 98. Dz. U. z 2015 r. poz. 1894
 99. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1120
 100. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 841
 101. Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 801
 102. a b Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 541
 103. a b Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 923
 104. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1032
 105. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1338
 106. a b c Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1886
 107. a b Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 540
 108. a b Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 912
 109. a b Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1596
 110. a b Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 324
 111. a b Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1483
 112. a b Dz. U. z 2014 r. poz. 1259
 113. a b Dz. U. z 2015 r. poz. 1896
 114. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1890
 115. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 913
 116. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1597
 117. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1484
 118. Dz. U. z 2014 r. poz. 1253
 119. Dz. U. z 2015 r. poz. 1898
 120. a b c Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1117
 121. a b c Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1333
 122. a b c Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 866
 123. a b c Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1118
 124. a b c Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1426
 125. a b Dz. U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1404
 126. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 538
 127. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 907
 128. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1591
 129. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1480
 130. Dz. U. z 2014 r. poz. 1255
 131. Dz. U. z 2015 r. poz. 1903
 132. a b Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1033
 133. a b Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1339
 134. a b Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 304
 135. a b Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1891
 136. a b Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 914
 137. a b c Dz. U. z 2007 r. Nr 38, poz. 243
 138. a b c Dz. U. z 2007 r. Nr 148, poz. 1041
 139. a b c Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1598
 140. a b c Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1485
 141. a b c Dz. U. z 2014 r. poz. 1260
 142. a b c Dz. U. z 2015 r. poz. 1905
 143. Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1035
 144. a b c Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1034
 145. a b c Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1340
 146. a b c Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 305
 147. a b c Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1125
 148. a b c Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1433
 149. a b c Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1892
 150. a b c Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 915
 151. a b c d Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1599
 152. a b c d Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1486
 153. a b c d Dz. U. z 2014 r. poz. 1261
 154. a b c Dz. U. z 2015 r. poz. 1906
 155. a b c Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 589
 156. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1893
 157. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 916
 158. a b Dz. U. z 2007 r. Nr 110, poz. 761
 159. Dz. U. z 2007 r. Nr 148, poz. 1042
 160. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1600
 161. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1487
 162. a b Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125
 163. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1121
 164. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1341
 165. Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 868
 166. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1126
 167. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1434
 168. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1894
 169. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 917
 170. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601
 171. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488
 172. Dz. U. z 2014 r. poz. 1262
 173. Dz. U. z 2015 r. poz. 1902
 174. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1122
 175. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1342
 176. Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 869
 177. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1127
 178. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1435
 179. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1896
 180. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 921
 181. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1603
 182. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1490
 183. Dz. U. z 2014 r. poz. 1264
 184. Dz. U. z 2015 r. poz. 1901
 185. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1491
 186. Dz. U. z 2014 r. poz. 1265
 187. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1123
 188. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1344
 189. Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 870
 190. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1129
 191. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1437
 192. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1898
 193. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 920
 194. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1605
 195. a b Dz. U. z 2015 r. poz. 1907
 196. a b Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 953
 197. a b Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1602
 198. Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141
 199. Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 164
 200. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1124
 201. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1432
 202. Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2643
 203. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1036
 204. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1346
 205. Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 833
 206. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1131
 207. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1439
 208. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1901
 209. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 924
 210. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1607
 211. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1495
 212. Dz. U. z 2014 r. poz. 1268
 213. Dz. U. z 2015 r. poz. 1908
 214. Dz. U. z 2015 r. poz. 2091
 215. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 537
 216. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 906
 217. Dz. U. z 2012 r. poz. 951
 218. Dz. U. z 2012 r. poz. 1396
 219. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494
 220. Dz. U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1405
 221. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1895
 222. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 918
 223. Dz. U. z 2007 r. Nr 110, poz. 760