Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone pierwotnie art. 56 tzw. Małej Konstytucji[1], a następnie art. 149 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej[2] i dookreślone ustawą z 4 września 1997 o działach administracji rządowej[3], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienia pozycji premiera w rządzie.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie od października do grudnia 1999, gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określające szczegółowy zakres działania ministrów.

Od czasu wprowadzenia działów administracji rządowej ministrowie są określani w ustawach jako ministrowie właściwi do spraw danego działu, przy czym Konstytucja nazywa wprost dwóch obowiązkowo powoływanych członków Rady Ministrów, tj. Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości[4], toteż w ich przypadku w ustawach stosuje się wspomniane nazwy organów, a nie pojęcia ministra właściwego do spraw obrony narodowej oraz ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.

Ograniczeniem wynikającym z ustawy jest wymóg, by działami budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Działy istniejące[edytuj | edytuj kod]

Administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [6][7][8][9][10][11][12][13][14]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [15][16]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [17][18][19][20][21][22][23][24]

Aktywa państwowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 29 lutego 2020[25].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Aktywów Państwowych od 21 marca 2020 [26][27][28][29]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[30].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa 27 listopada 2015[a] – 9 stycznia 2018 [31][32]
Minister Infrastruktury[b] 9 stycznia 2018 – 22 stycznia 2018 [33][34]
Minister Inwestycji i Rozwoju 22 stycznia 2018 – 20 września 2019 [35]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[c] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [36]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [37]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[d] 6 października 2020 – 26 października 2021 [38][39]
Minister Rozwoju i Technologii od 26 października 2021 [40][41][42][43]

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54]
Minister Rozwoju i Finansów[e] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [55][56]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [57][58]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[f] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [36]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [59]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[g] 6 października 2020 – 26 października 2021 [60]
Minister Finansów od 26 października 2021 [61][62][63][64]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2010[65].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych 1 stycznia 2010 – 5 marca 2020 [66][67][68][69][70][71][72]
Minister do Spraw Unii Europejskiej[h] 5 marca 2020 – 27 listopada 2023 [73][74]
Minister Spraw Zagranicznych[i] 27 listopada 2023 – 13 grudnia 2023 [75]
Minister do spraw Unii Europejskiej[j] od 13 grudnia 2023 [76]

Energia[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[30].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [77][78]
Minister Aktywów Państwowych 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [79][26]
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [80]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [81][82][83][84]

Finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54]
Minister Rozwoju i Finansów[k] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [55][56]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [57][58]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[l] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [36]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [59]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[m] 6 października 2020 – 26 października 2021 [60]
Minister Finansów od 26 października 2021 [61][62][63][64]

Gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 8 stycznia 2003 [85][86][87][88]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [89]
Minister Gospodarki i Pracy[n] 2 maja 2004 – 31 października 2005 [90][91]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [92][93][94][95][96][97]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [98]
Minister Rozwoju i Finansów[o] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [55][56]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 9 stycznia 2018 – 15 listopada 2019 [99]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [37]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[p] 6 października 2020 – 26 października 2021 [38][39]
Minister Rozwoju i Technologii od 26 października 2021 [40][41][42][43]

Gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [100][101]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [102][103][104][105][106]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [107]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [108][109][110]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [111]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [112]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [113][114]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [115][116][117][118]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [119][120][121]

Gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 9 stycznia 2018 [122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9 stycznia 2018 – 6 października 2020 [117][118]
Minister Klimatu i Środowiska 6 października 2020 – 13 listopada 2020 [81][134]
Minister Infrastruktury od 13 listopada 2020 [135][120][121]

Gospodarka złożami kopalin[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[30].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [77][78]
Minister Aktywów Państwowych 15 listopada 2019 – 13 grudnia 2023 [79][27][28]
Minister Przemysłu[q] od 13 grudnia 2023 [136][137]

Informatyzacja[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 lipca 2002[138].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[r] 1 lipca 2002 – 2 maja 2004 [139][140]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [141][142]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 – 18 listopada 2011 [12][13][14]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [15][16]
Minister Cyfryzacji[s] 16 listopada 2015 – 27 listopada 2023 [143][144][145][146][147][148][149]
Minister Rozwoju i Technologii[t] 27 listopada 2023 – 13 grudnia 2023 [42]
Minister Cyfryzacji od 13 grudnia 2023 [150]

Instytucje finansowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54]
Minister Rozwoju i Finansów[u] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [55][56]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [57][58]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[v] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [36]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [59]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[w] 6 października 2020 – 26 października 2021 [60]
Minister Finansów od 26 października 2021 [61][62][63][64]

Klimat[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 29 lutego 2020[25].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [80]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [81][82][83][84]

Kultura fizyczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 16 października 2010[151].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki 16 października 2010[x] – 15 listopada 2019 [152][153][154][155][156]
Minister Sportu 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [157][158]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[y] 6 października 2020 – 26 października 2021 [159][160]
Minister Sportu i Turystyki od 26 października 2021 [161][162][163]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[164].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 – 23 października 2001 [165]
Minister Kultury 23 października 2001 – 31 października 2005 [166][167][168][169]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31 października 2005 – 6 października 2020 [170][171][172][173][174][175][176][177]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[z] 6 października 2020 – 26 października 2021 [159][160]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 26 października 2021 [178][179][180][181]

Łączność[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 – 23 lipca 2001[aa] [182][183]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 – 23 października 2001 [184]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [102][103][104][105][106]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [107]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [185][186]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [111]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [15][16]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 – 9 grudnia 2015 [143]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 grudnia 2015 – 9 stycznia 2018 [31][32]
Minister Infrastruktury[ab] 9 stycznia 2018 – 8 października 2020 [33][34][187][188]
Minister Aktywów Państwowych od 8 października 2020 [189][27][28][29]

Obrona narodowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[ac][5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 [190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201]

Oświata i wychowanie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [202]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [203][204][205][206]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [207]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [208]
Minister Edukacji Narodowej 5 maja 2006 – 19 października 2020 [209][210][211][212][213][214][215][216][217]
Minister Edukacji i Nauki[ad] 19 października 2020 – 13 grudnia 2023 [218][219][220]
Minister Edukacji[ae] od 13 grudnia 2023 [221]

Praca[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [222][223][224]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [89]
Minister Gospodarki i Pracy[af] 2 maja 2004 – 31 października 2005 [90][91]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [225][226][227][228][229][230][231]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [232][233][234][235]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 6 października 2020 – 12 sierpnia 2021 [38][39]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 12 sierpnia 2021 – 13 grudnia 2023 [236][237]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 13 grudnia 2023 [238]

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 9 września 2010[239].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010[ag] – 16 listopada 2015 [230][231]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [232][233][234][235]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 6 października 2020 – 13 grudnia 2023 [240][237]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 13 grudnia 2023 [238]

Rolnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259]

Rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[164].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [85]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [260]
Minister Gospodarki 23 października 2001 – 8 stycznia 2003 [87][88]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [89]
Minister Gospodarki i Pracy[ah] 2 maja 2004 – 31 października 2005 [90][91]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 – 27 listopada 2013 [261][262][263][264][265][266]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [113][114]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [98]
Minister Rozwoju i Finansów[ai] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [55][56]
Minister Inwestycji i Rozwoju 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [267][35]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[aj] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [36]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [268]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[ak] 6 października 2020 – 26 października 2021 [60]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej od 26 października 2021 [269][270][271]

Rozwój wsi[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259]

Rybołówstwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007[272].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 – 16 listopada 2007 [110]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 – 16 listopada 2015 [248][249][250]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [115][116][117][118]
Minister Infrastruktury 6 października 2020 – 2 listopada 2020 [119][273]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2 listopada 2020 [274][256][257][258][259]

Rynki rolne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[164].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259]

Sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 [275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289]

Sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [6][7][8][9][10][11][12][13][14]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [290][291]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [17][18][19][20][21][22][23][24]

Sprawy zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 [292][293][294][295][296][297][298][299][66][67][68][69][70][71][72][300][301][75][302]

Szkolnictwo wyższe i nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 października 2018[303].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 października 2018 – 19 października 2020 [304][305][306]
Minister Edukacji i Nauki[al] 19 października 2020 – 13 grudnia 2023 [218][219][220]
Minister Nauki[am] od 13 grudnia 2023 [307]

Środowisko[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 15 listopada 2019 [122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][308]
Minister Klimatu 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [309]
Minister Środowiska 21 marca 2020 – 6 października 2020 [310]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [81][82][83][84]

Transport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [100][101]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [102][103][104][105][106]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [107]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [185][186]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [111]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [112]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [113][114]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 9 stycznia 2018 [311][31][32]
Minister Infrastruktury[an] od 9 stycznia 2018 [33][34][187][120][121]

Turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[164].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [100]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 – 8 stycznia 2003 [86][87][88]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [89]
Minister Gospodarki i Pracy[ao] 2 maja 2004 – 31 października 2005 [90][91]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 23 lipca 2007 [92][93]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 15 listopada 2019 [312][313][153][154][155][156]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [37]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[ap] 6 października 2020 – 26 października 2021 [38][39]
Minister Sportu i Turystyki od 26 października 2021 [161][162][163]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 31 stycznia 2005[314].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 – 18 listopada 2011 [315][12][13][14]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [15][16]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [17][18][19][20][21][22][23][24]

Zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [222][223][224]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [89]
Minister Polityki Społecznej[aq] 2 maja 2004 – 31 października 2005 [316][317][318]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [225][226][227][228][229][230][231]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [232][233][234][235]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej 6 października 2020 – 13 grudnia 2023 [240][237]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 13 grudnia 2023 [238]

Zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 [319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]

Żegluga śródlądowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[30].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 27 listopada 2015 – 6 października 2020 [337][116][117][118]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [119][120][121]

Działy zniesione[edytuj | edytuj kod]

Architektura i budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[164].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 21 czerwca 2000 [6]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [260]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [102]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2002[138].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 – 31 października 2005 [103][104][105][106]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [107]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [338][339]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [111]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 1 stycznia 2013 [112]

1 stycznia 2013 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2013[340].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 – 27 listopada 2013 [341]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [113][114]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 27 listopada 2015 [311]

27 listopada 2015 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[164].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [85]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [260]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [102]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 – 1 stycznia 2010 [342]

1 stycznia 2010 w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[5]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[164].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [202]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [203][204][205][206]
Minister Sportu 1 września 2005 – 23 lipca 2007 [343][344][345]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 16 października 2010 [312][313]

16 października 2010 w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[5]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[5]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[ar][5]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[as] 10 listopada 1999 – 2 maja 2004 [346][347][139][140]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [141][142]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [208]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [348][349][350][351][352][353][354][355]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb Państwa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 – 1 stycznia 2017 [356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366]

1 stycznia 2017 dział został zlikwidowany[367].

Sprawy rodziny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007[272].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 – 25 czerwca 2007 [227][368]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 – 14 sierpnia 2007 [263]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 – 9 września 2010 [228][229]

9 września 2010 w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [202]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [203][204][205][206]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [207]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [208]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [348][349][350][351][352][353][354][355]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[5]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 31 stycznia 2005 [6][7][8][9][10][11]

31 stycznia 2005 w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 5. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 6. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 7. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 8. Obsługę Ministra do Spraw Unii Europejskiej w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewniała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 9. Obsługę Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewniała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 10. Obsługę Ministra do spraw Unii Europejskiej w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 11. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 12. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 13. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 14. Obsługę Ministra Gospodarki i Pracy w zakresie działu gospodarka do 4 maja 2004 zapewniało Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 15. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 16. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu gospodarka od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 17. Obsługę Ministra Przemysłu w zakresie działu gospodarka złożami kopalin do 1 marca 2024 zapewniało Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
 18. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 19. Obsługę Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja od 6 października 2020 do 1 maja 2023 zapewniała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 20. Obsługę Ministra Rozwoju i Technologii w zakresie działu informatyzacja zapewniało Ministerstwo Cyfryzacji.
 21. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 22. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 23. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010.
 25. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura fizyczna do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Sportu.
 26. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 27. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001, natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001.
 28. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 29. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 30. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu oświata i wychowanie do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 31. Obsługę Ministra Edukacji w zakresie działu oświata i wychowanie do 1 stycznia 2024 zapewniało Ministerstwo Edukacji i Nauki, obecnie obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 32. Obsługę Ministra Gospodarki i Pracy w zakresie działu praca do 4 maja 2004 zapewniało Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 33. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011.
 34. Obsługę Ministra Gospodarki i Pracy w zakresie działu rozwój regionalny do 4 maja 2004 zapewniało Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 35. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 36. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 37. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 38. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu szkolnictwo wyższe i nauka do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 39. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu szkolnictwo wyższe i nauka do 1 stycznia 2024 zapewniało Ministerstwo Edukacji i Nauki, obecnie obsługę zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 40. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 41. Obsługę Ministra Gospodarki i Pracy w zakresie działu turystyka do 4 maja 2004 zapewniało Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 42. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu turystyka od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 43. Obsługę Ministra Polityki Społecznej w zakresie działu zabezpieczenie społeczne do 4 maja 2004 zapewniało Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 44. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 45. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1992 r. nr 84, poz. 426.
 2. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 3. Dz.U. z 2022 r. poz. 2512.
 4. Art. 134 ust. 2 i 5 oraz art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943.
 6. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941.
 7. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590.
 8. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343.
 9. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325.
 10. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128.
 11. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436.
 12. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897.
 13. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919.
 14. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604.
 15. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479.
 16. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254.
 17. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897.
 18. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326.
 19. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97.
 20. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058.
 21. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1540.
 22. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2264.
 23. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2584.
 24. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2708.
 25. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 284.
 26. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 496.
 27. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 1263.
 28. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2598.
 29. a b Dz.U. z 2023 r. poz. 2724.
 30. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960.
 31. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094.
 32. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322.
 33. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101.
 34. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176.
 35. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175.
 36. a b c d e Dz.U. z 2019 r. poz. 1841.
 37. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2261.
 38. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1718.
 39. a b c d Dz.U. z 2021 r. poz. 1472.
 40. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 1945.
 41. a b Dz.U. z 2022 r. poz. 838.
 42. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2589.
 43. a b Dz.U. z 2023 r. poz. 2721.
 44. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118.
 45. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334.
 46. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301.
 47. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119.
 48. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427.
 49. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887.
 50. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908.
 51. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592.
 52. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481.
 53. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256.
 54. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900.
 55. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595.
 56. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331.
 57. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92.
 58. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059.
 59. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2265.
 60. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1719.
 61. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 1947.
 62. a b c Dz.U. z 2022 r. poz. 939.
 63. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2586.
 64. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2710.
 65. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277.
 66. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725.
 67. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492.
 68. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266.
 69. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899.
 70. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316.
 71. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98.
 72. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2260.
 73. Dz.U. z 2020 r. poz. 363.
 74. Dz.U. z 2022 r. poz. 2120.
 75. a b Dz.U. z 2023 r. poz. 2583.
 76. Dz.U. z 2023 r. poz. 2712.
 77. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087.
 78. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314.
 79. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2256.
 80. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 495.
 81. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1720.
 82. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 1949.
 83. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2594.
 84. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2726.
 85. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119.
 86. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588.
 87. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335.
 88. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867.
 89. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5.
 90. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120.
 91. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428.
 92. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888.
 93. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909.
 94. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954.
 95. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593.
 96. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478.
 97. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252.
 98. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895.
 99. Dz.U. z 2018 r. poz. 93.
 100. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124.
 101. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591.
 102. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336.
 103. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247.
 104. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302.
 105. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121.
 106. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429.
 107. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900.
 108. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539.
 109. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910.
 110. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242.
 111. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594.
 112. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494.
 113. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391.
 114. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257.
 115. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909.
 116. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324.
 117. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100.
 118. a b c d Dz.U. z 2019 r. poz. 2262.
 119. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1722.
 120. a b c d Dz.U. z 2023 r. poz. 2588.
 121. a b c d Dz.U. z 2023 r. poz. 2725.
 122. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035.
 123. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345.
 124. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766.
 125. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130.
 126. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438.
 127. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899.
 128. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922.
 129. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606.
 130. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493.
 131. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267.
 132. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904.
 133. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323.
 134. Dz.U. z 2020 r. poz. 2004.
 135. Dz.U. z 2020 r. poz. 2006.
 136. Dz.U. z 2023 r. poz. 2727.
 137. Dz.U. z 2024 r. poz. 289.
 138. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800.
 139. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852.
 140. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480.
 141. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123.
 142. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431.
 143. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910.
 144. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090.
 145. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327.
 146. Dz.U. z 2018 r. poz. 761.
 147. Dz.U. z 2019 r. poz. 2270.
 148. Dz.U. z 2020 r. poz. 1716.
 149. Dz.U. z 2023 r. poz. 792.
 150. Dz.U. z 2023 r. poz. 2720.
 151. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857.
 152. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580.
 153. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489.
 154. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263.
 155. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911.
 156. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318.
 157. Dz.U. z 2019 r. poz. 2253.
 158. Dz.U. z 2019 r. poz. 2380.
 159. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1717.
 160. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 361.
 161. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 1946.
 162. a b Dz.U. z 2023 r. poz. 2597.
 163. a b Dz.U. z 2023 r. poz. 2722.
 164. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778.
 165. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031.
 166. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337.
 167. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303.
 168. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122.
 169. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430.
 170. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889.
 171. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911.
 172. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595.
 173. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482.
 174. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258.
 175. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894.
 176. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321.
 177. Dz.U. z 2019 r. poz. 2254.
 178. Dz.U. z 2021 r. poz. 1951.
 179. Dz.U. z 2023 r. poz. 1262.
 180. Dz.U. z 2023 r. poz. 2592.
 181. Dz.U. z 2023 r. poz. 2718.
 182. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120.
 183. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841.
 184. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801.
 185. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541.
 186. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923.
 187. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2257.
 188. Dz.U. z 2020 r. poz. 1745.
 189. Dz.U. z 2020 r. poz. 1746.
 190. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890.
 191. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913.
 192. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597.
 193. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484.
 194. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253.
 195. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898.
 196. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320.
 197. Dz.U. z 2018 r. poz. 99.
 198. Dz.U. z 2019 r. poz. 2259.
 199. Dz.U. z 2023 r. poz. 1264.
 200. Dz.U. z 2023 r. poz. 2600.
 201. Dz.U. z 2023 r. poz. 2707.
 202. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117.
 203. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333.
 204. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866.
 205. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118.
 206. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426.
 207. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404.
 208. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886.
 209. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538.
 210. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907.
 211. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591.
 212. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480.
 213. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255.
 214. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903.
 215. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315.
 216. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055.
 217. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268.
 218. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1848.
 219. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 2335.
 220. a b Dz.U. z 2023 r. poz. 2599.
 221. Dz.U. z 2023 r. poz. 2717.
 222. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033.
 223. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339.
 224. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304.
 225. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891.
 226. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914.
 227. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243.
 228. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041.
 229. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598.
 230. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485.
 231. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260.
 232. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905.
 233. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329.
 234. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054.
 235. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2267.
 236. Dz.U. z 2021 r. poz. 1473.
 237. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2591.
 238. a b c Dz.U. z 2023 r. poz. 2715.
 239. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035.
 240. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1723.
 241. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034.
 242. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340.
 243. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305.
 244. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125.
 245. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433.
 246. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892.
 247. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915.
 248. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599.
 249. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486.
 250. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261.
 251. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906.
 252. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325.
 253. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250.
 254. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2258.
 255. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1721.
 256. a b c d Dz.U. z 2021 r. poz. 1950.
 257. a b c d Dz.U. z 2023 r. poz. 716.
 258. a b c d Dz.U. z 2023 r. poz. 2585.
 259. a b c d Dz.U. z 2023 r. poz. 2706.
 260. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589.
 261. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893.
 262. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916.
 263. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761.
 264. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042.
 265. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600.
 266. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487.
 267. Dz.U. z 2018 r. poz. 94.
 268. Dz.U. z 2019 r. poz. 2263.
 269. Dz.U. z 2021 r. poz. 1948.
 270. Dz.U. z 2023 r. poz. 2593.
 271. Dz.U. z 2023 r. poz. 2711.
 272. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125.
 273. Dz.U. z 2020 r. poz. 1927.
 274. Dz.U. z 2020 r. poz. 1928.
 275. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122.
 276. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342.
 277. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869.
 278. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127.
 279. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435.
 280. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896.
 281. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921.
 282. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603.
 283. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490.
 284. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264.
 285. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901.
 286. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330.
 287. Dz.U. z 2019 r. poz. 2271.
 288. Dz.U. z 2023 r. poz. 2590.
 289. Dz.U. z 2023 r. poz. 2723.
 290. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491.
 291. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265.
 292. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123.
 293. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344.
 294. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870.
 295. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129.
 296. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437.
 297. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898.
 298. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920.
 299. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605.
 300. Dz.U. z 2020 r. poz. 362.
 301. Dz.U. z 2020 r. poz. 1469.
 302. Dz.U. z 2023 r. poz. 2713.
 303. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669.
 304. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998.
 305. Dz.U. z 2019 r. poz. 2255.
 306. Dz.U. z 2020 r. poz. 724.
 307. Dz.U. z 2023 r. poz. 2716.
 308. Dz.U. z 2018 r. poz. 96.
 309. Dz.U. z 2019 r. poz. 2266.
 310. Dz.U. z 2020 r. poz. 494.
 311. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907.
 312. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953.
 313. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602.
 314. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141.
 315. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164.
 316. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124.
 317. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432.
 318. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643.
 319. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036.
 320. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346.
 321. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833.
 322. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131.
 323. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439.
 324. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901.
 325. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924.
 326. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607.
 327. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495.
 328. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268.
 329. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908.
 330. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328.
 331. Dz.U. z 2018 r. poz. 95.
 332. Dz.U. z 2019 r. poz. 2269.
 333. Dz.U. z 2020 r. poz. 1470.
 334. Dz.U. z 2023 r. poz. 1616.
 335. Dz.U. z 2023 r. poz. 2587.
 336. Dz.U. z 2023 r. poz. 2704.
 337. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091.
 338. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537.
 339. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906.
 340. Dz.U. z 2012 r. poz. 951.
 341. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396.
 342. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494.
 343. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405.
 344. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895.
 345. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918.
 346. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032.
 347. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338.
 348. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540.
 349. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912.
 350. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596.
 351. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324.
 352. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483.
 353. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259.
 354. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896.
 355. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317.
 356. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121.
 357. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341.
 358. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868.
 359. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126.
 360. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434.
 361. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894.
 362. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917.
 363. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601.
 364. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488.
 365. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262.
 366. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902.
 367. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260.
 368. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760.