Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Aktualne działy[edytuj]

Administracja publiczna[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa od 27 listopada 2015 r.[a] [16]

Budżet[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]
Minister Rozwoju i Finansów[b] od 28 września 2016 r. [28]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj]

Dział utworzono 1 stycznia 2010 r.[29]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 1 stycznia 2010 r. [30][31][32][33]

Energia[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [34]

Finanse publiczne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]
Minister Rozwoju i Finansów[c] od 28 września 2016 r. [28]

Gospodarka[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [35][36][37][38]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [40][41]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [42][43][44][45][46][47]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 r. – 28 września 2016 r. [48]
Minister Rozwoju i Finansów[d] od 28 września 2016 r. [28]

Gospodarka morska[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [49][50]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [51][52][53][54][55]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [56]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [57][58][59]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [60]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [61]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [62][63]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [64]

Gospodarka wodna[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska od 10 listopada 1999 r. [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75]

Gospodarka złożami kopalin[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [34]

Informatyzacja[edytuj]

Dział utworzono 1 lipca 2002 r.[76]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[e] 1 lipca 2002 r. – 2 maja 2004 r. [77][78]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [79][80]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji od 16 listopada 2015 r. [81][82]

Instytucje finansowe[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]
Minister Rozwoju i Finansów[f] od 28 września 2016 r. [28]

Kultura fizyczna[edytuj]

Dział utworzono 16 października 2010 r.[83]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki od 16 października 2010 r.[g] [84][85][86][87]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 r. – 23 października 2001 r. [89]
Minister Kultury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [90][91][92][93]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 31 października 2005 r. [94][95][96][97][98][99]

Łączność[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 r. – 23 lipca 2001 r.[h] [100][101]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 r. – 23 października 2001 r. [102]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [51][52][53][54][55]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [56]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [103][104]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [60]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 r. – 9 grudnia 2015 r. [81]
Minister Infrastruktury i Budownictwa od 9 grudnia 2015 r. [16]

Nauka[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][i]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[j] 10 listopada 1999 r. – 2 maja 2004 r. [105][106][77][78]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [79][80]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [107]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 5 maja 2006 r. [108][109][110][111][112][113][114]

Obrona narodowa[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][k]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 r. [115][116][117][118][119][120]

Oświata i wychowanie[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [121]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [122][123][124][125]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [126]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [107]
Minister Edukacji Narodowej od 5 maja 2006 r. [127][128][129][130][131][132]

Praca[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [133][134][135]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [40][41]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [136][137][138][139][140][141][142]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [143]

Rodzina[edytuj]

Dział utworzono 9 września 2010 r.[144]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010 r.[l] – 16 listopada 2015 r. [141][142]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [143]

Rolnictwo[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155]

Rozwój regionalny[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [35]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [156]
Minister Gospodarki 23 października 2001 r. – 8 stycznia 2003 r. [37][38]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [40][41]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 r. – 27 listopada 2013 r. [157][158][159][160][161][162]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [62][63]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 r. – 28 września 2016 r. [48]
Minister Rozwoju i Finansów[m] od 28 września 2016 r. [28]

Rozwój wsi[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155]

Rybołówstwo[edytuj]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[163]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 r. – 16 listopada 2007 r. [59]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 r. – 16 listopada 2015 r. [152][153][154]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [64]

Rynki rolne[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155]

Sprawiedliwość[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 r. [164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174]

Sprawy wewnętrzne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [175][176]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14]

Sprawy zagraniczne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 r. [177][178][179][180][181][182][183][184][30][31][32][33]

Szkolnictwo wyższe[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [121]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [122][123][124][125]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [126]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [107]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 5 maja 2006 r. [108][109][110][111][112][113][114]

Środowisko[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska od 10 listopada 1999 r. [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75]

Transport[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [49][50]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [51][52][53][54][55]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [56]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [103][104]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [60]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [61]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [62][63]
Minister Infrastruktury i Budownictwa od 16 listopada 2015 r. [185][16]

Turystyka[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [49]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 r. – 8 stycznia 2003 r. [36][37][38]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [40][41]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [42][43]
Minister Sportu i Turystyki od 23 lipca 2007 r. [186][187][84][85][86][87]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj]

Dział utworzono 31 stycznia 2005 r.[188]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [189][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14]

Zabezpieczenie społeczne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [133][134][135]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [39]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [190][191][192]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [136][137][138][139][140][141][142]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [143]

Zdrowie[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 r. [193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]

Żegluga śródlądowa[edytuj]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[15]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 27 listopada 2015 r. [204]

Wcześniejsze działy[edytuj]

Architektura i budownictwo[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [3]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [156]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [51]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj]

Dział utworzono 1 stycznia 2002 r.[76]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 r. – 31 października 2005 r. [52][53][54][55]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [56]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [205][206]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [60]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 1 stycznia 2013 r. [61]

1 stycznia 2013 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj]

Dział utworzono 1 stycznia 2013 r.[207]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 r. – 27 listopada 2013 r. [208]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [62][63]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 r. – 27 listopada 2015 r. [185]

27 listopada 2015 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [35]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [156]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [51]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 r. – 1 stycznia 2010 r. [209]

1 stycznia 2010 r. w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[88]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [121]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [122][123][124][125]
Minister Sportu 1 września 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [210][211][212]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 r. – 16 października 2010 r. [186][187]

16 października 2010 r. w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Skarb Państwa[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 r. – 1 stycznia 2017 r. [213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]

1 stycznia 2017 r. dział został zlikwidowany[224].

Sprawy rodziny[edytuj]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[163]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 r. – 25 czerwca 2007 r. [138][225]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 r. – 14 sierpnia 2007 r. [159]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 r. – 9 września 2010 r. [139][140]

9 września 2010 r. w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Wyznania religijne[edytuj]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 31 stycznia 2005 r. [3][4][5][6][7][8]

31 stycznia 2005 r. w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj]

Uwagi

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015 r.
 2. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewnia Ministerstwo Finansów.
 3. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewnia Ministerstwo Finansów.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewnia Ministerstwo Rozwoju.
 5. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 6. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewnia Ministerstwo Finansów.
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010 r.
 8. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001 r., natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001 r.
 9. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 r. pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 8, poz. 28).
 10. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 11. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56).
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011 r.
 13. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

Przypisy

 1. Dz.U. z 2017 r. poz. 888
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943
 3. a b c d Dz.U. z 1999 r. Nr 85, poz. 941
 4. a b c Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 590
 5. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1343
 6. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325
 7. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1128
 8. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1436
 9. a b c d Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1897
 10. a b c d Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 919
 11. a b c d Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1604
 12. a b c d Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1479
 13. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 14. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 15. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 16. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 17. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1118
 18. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1334
 19. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 301
 20. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1119
 21. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1427
 22. a b c Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1887
 23. a b c Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 908
 24. a b c Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1592
 25. a b c Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1481
 26. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 27. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 28. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 29. Dz.U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277
 30. a b Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1725
 31. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1492
 32. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 33. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 34. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 35. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1119
 36. a b Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 588
 37. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1335
 38. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 867
 39. a b c d e Dz.U. z 2003 r. Nr 1, poz. 5
 40. a b c d Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1120
 41. a b c d Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1428
 42. a b Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1888
 43. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 909
 44. Dz.U. z 2007 r. Nr 135, poz. 954
 45. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1593
 46. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1478
 47. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 48. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 49. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1124
 50. a b Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 591
 51. a b c d e Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1336
 52. a b c d Dz.U. z 2002 r. Nr 24, poz. 247
 53. a b c d Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302
 54. a b c d Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1121
 55. a b c d Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1429
 56. a b c d Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1900
 57. Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 539
 58. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 910
 59. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 38, poz. 242
 60. a b c d Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1594
 61. a b c Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1494
 62. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 63. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 64. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 65. a b Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1035
 66. a b Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1345
 67. a b Dz.U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766
 68. a b Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1130
 69. a b Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1438
 70. a b Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1899
 71. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 922
 72. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1606
 73. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1493
 74. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 75. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 76. a b Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
 77. a b Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 852
 78. a b Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz. 480
 79. a b Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1123
 80. a b Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1431
 81. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 82. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 83. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857
 84. a b Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1580
 85. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1489
 86. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 87. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 88. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778
 89. Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1031
 90. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1337
 91. Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 303
 92. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1122
 93. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1430
 94. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1889
 95. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 911
 96. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1595
 97. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1482
 98. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 99. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 100. Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1120
 101. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 841
 102. Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 801
 103. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 541
 104. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 923
 105. Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1032
 106. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1338
 107. a b c Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1886
 108. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 540
 109. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 912
 110. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1596
 111. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 324
 112. a b Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1483
 113. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 114. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 115. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1890
 116. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 913
 117. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1597
 118. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1484
 119. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 120. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 121. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1117
 122. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1333
 123. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 866
 124. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1118
 125. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1426
 126. a b Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1404
 127. Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 538
 128. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 907
 129. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1591
 130. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1480
 131. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 132. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 133. a b Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1033
 134. a b Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1339
 135. a b Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 304
 136. a b Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1891
 137. a b Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 914
 138. a b c Dz.U. z 2007 r. Nr 38, poz. 243
 139. a b c Dz.U. z 2007 r. Nr 148, poz. 1041
 140. a b c Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1598
 141. a b c Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1485
 142. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 143. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 144. Dz.U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1035
 145. a b c Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1034
 146. a b c Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1340
 147. a b c Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 305
 148. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1125
 149. a b c Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1433
 150. a b c Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1892
 151. a b c Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 915
 152. a b c d Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1599
 153. a b c d Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1486
 154. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 155. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 156. a b c Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 589
 157. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1893
 158. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 916
 159. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 110, poz. 761
 160. Dz.U. z 2007 r. Nr 148, poz. 1042
 161. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1600
 162. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1487
 163. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125
 164. Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1122
 165. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1342
 166. Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 869
 167. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1127
 168. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1435
 169. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1896
 170. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 921
 171. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1603
 172. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1490
 173. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 174. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 175. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1491
 176. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 177. Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1123
 178. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1344
 179. Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 870
 180. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1129
 181. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1437
 182. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1898
 183. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 920
 184. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1605
 185. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 186. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 135, poz. 953
 187. a b Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1602
 188. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141
 189. Dz.U. z 2005 r. Nr 19, poz. 164
 190. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1124
 191. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1432
 192. Dz.U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2643
 193. Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1036
 194. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1346
 195. Dz.U. z 2002 r. Nr 93, poz. 833
 196. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1131
 197. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1439
 198. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1901
 199. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 924
 200. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1607
 201. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1495
 202. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 203. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 204. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 205. Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 537
 206. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 906
 207. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 208. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 209. Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494
 210. Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1405
 211. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1895
 212. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 918
 213. Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1121
 214. Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1341
 215. Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 868
 216. Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1126
 217. Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1434
 218. Dz.U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1894
 219. Dz.U. z 2006 r. Nr 131, poz. 917
 220. Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601
 221. Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488
 222. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 223. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 224. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 225. Dz.U. z 2007 r. Nr 110, poz. 760