Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Faktyczne wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy wydane zostały rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Aktualne działy[edytuj | edytuj kod]

administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

Od 18 października 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2013 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

budżet[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2010 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Finansów

gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki

gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

informatyzacja[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 lipca 2002 r., kieruje nim minister (na podstawie odrębnych przepisów pełniący do 5 lutego 2005 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych) obsługiwany przez:

 • Urząd Komitetu Badań Naukowych (do 1 kwietnia 2003 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

instytucje finansowe[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Finansów

kultura fizyczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 16 października 2010 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

łączność[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Łączności (do 25 lipca 2001 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Transportu (do 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

nauka[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister (na podstawie odrębnych przepisów pełniący do 5 lutego 2005 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych) obsługiwany przez:

 • Urząd Komitetu Badań Naukowych (do 1 kwietnia 2003 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

obrona narodowa[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie odrębnych przepisów działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

środowisko[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

oświata i wychowanie[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (do 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

praca[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

rodzina[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 9 września 2010 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

rolnictwo[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (do 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (do 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od 27 listopada 2013 r.

rozwój wsi[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

rybołówstwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej (do 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

rynki rolne[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skarb Państwa[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Od 18 października 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

sprawy zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (do 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

środowisko[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Środowiska

transport[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Transportu (do 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (do 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

turystyka[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (do 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (do 23 lipca 2007 r.)
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 31 stycznia 2005 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Polityki Społecznej (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

Wcześniejsze działy[edytuj | edytuj kod]

architektura i budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Od 18 października 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2002 r., kierował nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Infrastruktury (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Budownictwa (do 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

1 stycznia 2013 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (do 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

integracja europejska[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie odrębnych przepisów zadania z zakresu kierowania działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) wykonywał Komitet Integracji Europejskiej i jego Przewodniczący obsługiwani przez:

1 stycznia 2010 r. w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

kultura[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

kultura fizyczna i sport[edytuj | edytuj kod]

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (do 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Sportu (do 23 lipca 2007 r.)
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

16 października 2010 r. w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

kultura fizyczna i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

sprawy rodziny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r., kierował nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do 25 czerwca 2007 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (do 14 sierpnia 2007 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

9 września 2010 r. w miejsce działu utworzono dział rodzina.

wyznania religijne[edytuj | edytuj kod]

Od 18 października 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

31 stycznia 2005 r. w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]