Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Faktyczne wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy wydane zostały rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Aktualne działy[edytuj | edytuj kod]

administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 stycznia 2013 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

budżet[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 stycznia 2010 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Finansów (od 3 grudnia 1999 r.)

gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (3 grudnia 1999 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (od 31 października 2005 r.)

gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

informatyzacja[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 lipca 2002 r.) kieruje minister (na podstawie odrębnych przepisów pełniący do 5 lutego 2005 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych) obsługiwany kolejno przez:

 • Urząd Komitetu Badań Naukowych (1 lipca 2002 r. – 1 kwietnia 2003 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (1 kwietnia 2003 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (31 października 2005 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (od 18 listopada 2011 r.)

instytucje finansowe[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Finansów (od 3 grudnia 1999 r.)

kultura fizyczna[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 16 października 2010 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (10 listopada 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Kultury (23 października 2001 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 31 października 2005 r.)

łączność[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Łączności (3 grudnia 1999 r. – 25 lipca 2001 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (25 lipca 2001 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (23 października 2001 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Transportu (5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (od 18 listopada 2011 r.)

nauka[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister (na podstawie odrębnych przepisów pełniący do 5 lutego 2005 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych) obsługiwany kolejno przez:

 • Urząd Komitetu Badań Naukowych (10 listopada 1999 r. – 1 kwietnia 2003 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (1 kwietnia 2003 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 5 maja 2006 r.)

obrona narodowa[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie odrębnych przepisów działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

oświata i wychowanie[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (23 października 2001 r. – 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (1 września 2005 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (od 5 maja 2006 r.)

praca[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (od 31 października 2005 r.)

rodzina[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 9 września 2010 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (od 9 września 2010 r.)

rolnictwo[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (23 października 2001 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (31 października 2005 r. – 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (od 27 listopada 2013 r.)

rozwój wsi[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 10 listopada 1999 r.)

rybołówstwo[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 24 lutego 2007 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej (24 lutego 2007 r. – 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 16 listopada 2007 r.)

rynki rolne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 10 listopada 1999 r.)

Skarb Państwa[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (od 18 listopada 2011 r.)

sprawy zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (od 3 grudnia 1999 r.)

szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (23 października 2001 r. – 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (1 września 2005 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 5 maja 2006 r.)

środowisko[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Środowiska (od 10 listopada 1999 r.)

transport[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (23 października 2001 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Transportu (5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (od 27 listopada 2013 r.)

turystyka[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (21 czerwca 2000 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (31 października 2005 r. – 23 lipca 2007 r.)
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (od 23 lipca 2007 r.)

wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 31 stycznia 2005 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (31 stycznia 2005 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (od 18 listopada 2011 r.)

zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 2003 r. – 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Polityki Społecznej (4 maja 2004 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (od 31 października 2005 r.)

zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

Wcześniejsze działy[edytuj | edytuj kod]

architektura i budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (18 października 1999 r. – 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r.)

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 stycznia 2002 r.) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Infrastruktury (1 stycznia 2002 r. – 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Budownictwa (5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (18 listopada 2011 r. – 1 stycznia 2013 r.)

1 stycznia 2013 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r.)

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

integracja europejska[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie odrębnych przepisów zadania z zakresu kierowania działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) wykonywał Komitet Integracji Europejskiej i jego Przewodniczący obsługiwani przez:

1 stycznia 2010 r. w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

kultura[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

kultura fizyczna i sport[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (23 października 2001 r. – 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Sportu (1 września 2005 r. – 23 lipca 2007 r.)
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (23 lipca 2007 r. – 16 października 2010 r.)

16 października 2010 r. w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

kultura fizyczna i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

sprawy rodziny[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 24 lutego 2007 r.) kierował minister obsługiwany kolejno przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (24 lutego 2007 r. – 25 czerwca 2007 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (25 czerwca 2007 r. – 14 sierpnia 2007 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (14 sierpnia 2007 r. – 9 września 2010 r.)

9 września 2010 r. w miejsce działu utworzono dział rodzina.

wyznania religijne[edytuj | edytuj kod]

Działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (18 października 1999 r. – 31 stycznia 2005 r.)

31 stycznia 2005 r. w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]