Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone pierwotnie art. 56 Małej Konstytucji[1], a następnie art. 149 Konstytucji RP[2] i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[3], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie od października do grudnia 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Działy istniejące[edytuj | edytuj kod]

Administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [5][6][7][8][9][10][11][12][13]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [16][17][18][19][20][21]

Aktywa państwowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 29 lutego 2020[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Aktywów Państwowych od 21 marca 2020 [23]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa 27 listopada 2015[a] – 9 stycznia 2018 [25][26]
Minister Infrastruktury[b] 9 stycznia 2018 – 22 stycznia 2018 [27][28]
Minister Inwestycji i Rozwoju 22 stycznia 2018 – 20 września 2019 [29]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[c] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [31]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii od 6 października 2020 [32]

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]
Minister Rozwoju i Finansów[d] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [44][45]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [46][47]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[e] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [48]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[f] od 6 października 2020 [49]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2010[50].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych 1 stycznia 2010 – 5 marca 2020 [51][52][53][54][55][56][57]
Minister do Spraw Unii Europejskiej[g] od 5 marca 2020 [58]

Energia[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [59][60]
Minister Aktywów Państwowych 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [61][23]
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [62]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [63]

Finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]
Minister Rozwoju i Finansów[h] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [44][45]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [46][47]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[i] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [48]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[j] od 6 października 2020 [49]

Gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 8 stycznia 2003 [64][65][66][67]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [68]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [69][70]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [71][72][73][74][75][76]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [77]
Minister Rozwoju i Finansów[k] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [44][45]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 9 stycznia 2018 – 15 listopada 2019 [78]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [31]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii od 6 października 2020 [32]

Gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [79][80]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [81][82][83][84][85]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [86]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [87][88][89]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [90]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [91]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [92][93]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [94][95][96][97]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [98]

Gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 9 stycznia 2018 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9 stycznia 2018 – 6 października 2020 [96][97]
Minister Klimatu i Środowiska 6 października 2020 – 13 listopada 2020 [63][111]
Minister Infrastruktury od 13 listopada 2020 [112]

Gospodarka złożami kopalin[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [59][60]
Minister Aktywów Państwowych od 15 listopada 2019 [61]

Informatyzacja[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 lipca 2002[113].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[l] 1 lipca 2002 – 2 maja 2004 [114][115]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [116][117]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 – 18 listopada 2011 [11][12][13]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Cyfryzacji[m] od 16 listopada 2015 [118][119][120][121][122][123]

Instytucje finansowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]
Minister Rozwoju i Finansów[n] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [44][45]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [46][47]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[o] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [48]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[p] od 6 października 2020 [49]

Klimat[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 29 lutego 2020[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [62]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [63]

Kultura fizyczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 16 października 2010[124].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki 16 października 2010[q] – 15 listopada 2019 [125][126][127][128][129]
Minister Sportu 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [130][131]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[r] od 6 października 2020 [132][133]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[134].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 – 23 października 2001 [135]
Minister Kultury 23 października 2001 – 31 października 2005 [136][137][138][139]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31 października 2005 – 6 października 2020 [140][141][142][143][144][145][146][147]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[s] od 6 października 2020 [132][133]

Łączność[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 – 23 lipca 2001[t] [148][149]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 – 23 października 2001 [150]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [81][82][83][84][85]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [86]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [151][152]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [90]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 – 9 grudnia 2015 [118]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 grudnia 2015 – 9 stycznia 2018 [25][26]
Minister Infrastruktury[u] 9 stycznia 2018 – 8 października 2020 [27][28][153][154]
Minister Aktywów Państwowych od 8 października 2020 [155]

Obrona narodowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4][v].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 [156][157][158][159][160][161][162][163][164]

Oświata i wychowanie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [165]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [166][167][168][169]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [170]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [171]
Minister Edukacji Narodowej 5 maja 2006 – 19 października 2020 [172][173][174][175][176][177][178][179][180]
Minister Edukacji i Nauki[w] od 19 października 2020 [181][182]

Praca[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [183][184][185]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [68]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [69][70]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [186][187][188][189][190][191][192]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [193][194][195][196]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii od 6 października 2020 [32]

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 9 września 2010[197].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010[x] – 16 listopada 2015 [191][192]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [193][194][195][196]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [198]

Rolnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213]

Rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[134].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [64]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [214]
Minister Gospodarki 23 października 2001 – 8 stycznia 2003 [66][67]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [68]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [69][70]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 – 27 listopada 2013 [215][216][217][218][219][220]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [92][93]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [77]
Minister Rozwoju i Finansów[y] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [44][45]
Minister Inwestycji i Rozwoju 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [221][29]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[z] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [222]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[aa] od 6 października 2020 [49]

Rozwój wsi[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213]

Rybołówstwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007[223].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 – 16 listopada 2007 [89]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 – 16 listopada 2015 [206][207][208]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [94][95][96][97]
Minister Infrastruktury 6 października 2020 – 2 listopada 2020 [98][224]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2 listopada 2020 [225]

Rynki rolne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[134].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213]

Sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 [226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238]

Sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [5][6][7][8][9][10][11][12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [239][240]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [16][17][18][19][20][21]

Sprawy zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 [241][242][243][244][245][246][247][248][51][52][53][54][55][56][57][249][250]

Szkolnictwo wyższe i nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 października 2018[251].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 października 2018 – 19 października 2020 [252][253][254]
Minister Edukacji i Nauki[ab] od 19 października 2020 [181][182]

Środowisko[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 15 listopada 2019 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][255]
Minister Klimatu 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [256]
Minister Środowiska 21 marca 2020 – 6 października 2020 [257]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [63]

Transport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [79][80]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [81][82][83][84][85]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [86]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [151][152]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [90]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [91]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [92][93]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 9 stycznia 2018 [258][25][26]
Minister Infrastruktury[ac] od 9 stycznia 2018 [27][28][153]

Turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[134].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [79]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 – 8 stycznia 2003 [65][66][67]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [68]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [69][70]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 23 lipca 2007 [71][72]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 15 listopada 2019 [259][260][126][127][128][129]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [31]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii od 6 października 2020 [32]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 31 stycznia 2005[261].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 – 18 listopada 2011 [262][11][12][13]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [16][17][18][19][20][21]

Zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [183][184][185]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [68]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 – 31 października 2005 [263][264][265]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [186][187][188][189][190][191][192]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [193][194][195][196]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [198]

Zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 [266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280]

Żegluga śródlądowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 27 listopada 2015 – 6 października 2020 [281][95][96][97]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [98]

Działy zniesione[edytuj | edytuj kod]

Architektura i budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[134].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 21 czerwca 2000 [5]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [214]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [81]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2002[113].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 – 31 października 2005 [82][83][84][85]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [86]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [282][283]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [90]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 1 stycznia 2013 [91]

1 stycznia 2013 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2013[284].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 – 27 listopada 2013 [285]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [92][93]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 27 listopada 2015 [258]

27 listopada 2015 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[134].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [64]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [214]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [81]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 – 1 stycznia 2010 [286]

1 stycznia 2010 w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[4]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[134].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [165]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [166][167][168][169]
Minister Sportu 1 września 2005 – 23 lipca 2007 [287][288][289]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 16 października 2010 [259][260]

16 października 2010 w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[4]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[4]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4][ad]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[ae] 10 listopada 1999 – 2 maja 2004 [290][291][114][115]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [116][117]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [171]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [292][293][294][295][296][297][298][299]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb Państwa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 – 1 stycznia 2017 [300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310]

1 stycznia 2017 dział został zlikwidowany[311].

Sprawy rodziny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007[223].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 – 25 czerwca 2007 [188][312]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 – 14 sierpnia 2007 [217]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 – 9 września 2010 [189][190]

9 września 2010 w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [165]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [166][167][168][169]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [170]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [171]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [292][293][294][295][296][297][298][299]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 31 stycznia 2005 [5][6][7][8][9][10]

31 stycznia 2005 w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 5. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 6. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu budżet zapewnia Ministerstwo Finansów.
 7. Obsługę Ministra do Spraw Unii Europejskiej w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 8. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 9. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 10. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu finanse publiczne zapewnia Ministerstwo Finansów.
 11. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 12. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 13. Obsługę Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja od 6 października 2020 zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 14. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 15. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 16. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu instytucje finansowe zapewnia Ministerstwo Finansów.
 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010.
 18. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura fizyczna do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Sportu.
 19. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 20. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001, natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001.
 21. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 22. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 23. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu oświata i wychowanie do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011.
 25. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 26. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 27. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu rozwój regionalny zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 28. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu szkolnictwo wyższe i nauka do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 29. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 30. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 31. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1992 r. nr 84, poz. 426
 2. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483
 3. Dz.U. z 2020 r. poz. 1220
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943
 5. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 6. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 7. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 8. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 9. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 10. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 11. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 12. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 13. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 14. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479
 15. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 16. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 17. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326
 18. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 19. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058
 20. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1540
 21. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2264
 22. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 284
 23. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 496
 24. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 25. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 26. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322
 27. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 28. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 29. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175
 30. a b c d e Dz.U. z 2019 r. poz. 1841
 31. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2261
 32. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1718
 33. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118
 34. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334
 35. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301
 36. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119
 37. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427
 38. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887
 39. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908
 40. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592
 41. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481
 42. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 43. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 44. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 45. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331
 46. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92
 47. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059
 48. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2265
 49. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1719
 50. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277
 51. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725
 52. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492
 53. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 54. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 55. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316
 56. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98
 57. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2260
 58. Dz.U. z 2020 r. poz. 363
 59. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 60. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314
 61. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2256
 62. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 495
 63. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1720
 64. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119
 65. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588
 66. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335
 67. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867
 68. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5
 69. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120
 70. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428
 71. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888
 72. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909
 73. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954
 74. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593
 75. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478
 76. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 77. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 78. Dz.U. z 2018 r. poz. 93
 79. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124
 80. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591
 81. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336
 82. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247
 83. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302
 84. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121
 85. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429
 86. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900
 87. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539
 88. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910
 89. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242
 90. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594
 91. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494
 92. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 93. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 94. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 95. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324
 96. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100
 97. a b c d Dz.U. z 2019 r. poz. 2262
 98. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1722
 99. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035
 100. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345
 101. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766
 102. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130
 103. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438
 104. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899
 105. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922
 106. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606
 107. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493
 108. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 109. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 110. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323
 111. Dz.U. z 2020 r. poz. 2004
 112. Dz.U. z 2020 r. poz. 2006
 113. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800
 114. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852
 115. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480
 116. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123
 117. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431
 118. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 119. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 120. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327
 121. Dz.U. z 2018 r. poz. 761
 122. Dz.U. z 2019 r. poz. 2270
 123. Dz.U. z 2020 r. poz. 1716
 124. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857
 125. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580
 126. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489
 127. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 128. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 129. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318
 130. Dz.U. z 2019 r. poz. 2253
 131. Dz.U. z 2019 r. poz. 2380
 132. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1717
 133. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 361
 134. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778
 135. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031
 136. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337
 137. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303
 138. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122
 139. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430
 140. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889
 141. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911
 142. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595
 143. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482
 144. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 145. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 146. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321
 147. Dz.U. z 2019 r. poz. 2254
 148. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120
 149. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841
 150. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801
 151. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541
 152. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923
 153. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2257
 154. Dz.U. z 2020 r. poz. 1745
 155. Dz.U. z 2020 r. poz. 1746
 156. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890
 157. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913
 158. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597
 159. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484
 160. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 161. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 162. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320
 163. Dz.U. z 2018 r. poz. 99
 164. Dz.U. z 2019 r. poz. 2259
 165. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117
 166. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333
 167. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866
 168. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118
 169. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426
 170. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404
 171. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886
 172. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538
 173. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907
 174. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591
 175. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480
 176. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 177. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 178. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315
 179. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055
 180. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268
 181. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1848
 182. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 2335
 183. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033
 184. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339
 185. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304
 186. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891
 187. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914
 188. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243
 189. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041
 190. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598
 191. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485
 192. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 193. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 194. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 195. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054
 196. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2267
 197. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035
 198. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1723
 199. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034
 200. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340
 201. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305
 202. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125
 203. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433
 204. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892
 205. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915
 206. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599
 207. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486
 208. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 209. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 210. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325
 211. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250
 212. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2258
 213. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1721
 214. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589
 215. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893
 216. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916
 217. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761
 218. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042
 219. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600
 220. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487
 221. Dz.U. z 2018 r. poz. 94
 222. Dz.U. z 2019 r. poz. 2263
 223. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125
 224. Dz.U. z 2020 r. poz. 1927
 225. Dz.U. z 2020 r. poz. 1928
 226. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122
 227. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342
 228. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869
 229. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127
 230. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435
 231. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896
 232. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921
 233. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603
 234. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490
 235. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 236. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 237. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330
 238. Dz.U. z 2019 r. poz. 2271
 239. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491
 240. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 241. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123
 242. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344
 243. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870
 244. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129
 245. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437
 246. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898
 247. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920
 248. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605
 249. Dz.U. z 2020 r. poz. 362
 250. Dz.U. z 2020 r. poz. 1469
 251. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 252. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998
 253. Dz.U. z 2019 r. poz. 2255
 254. Dz.U. z 2020 r. poz. 724
 255. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 256. Dz.U. z 2019 r. poz. 2266
 257. Dz.U. z 2020 r. poz. 494
 258. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 259. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953
 260. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602
 261. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141
 262. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 263. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124
 264. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432
 265. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643
 266. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036
 267. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346
 268. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833
 269. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131
 270. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439
 271. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901
 272. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924
 273. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607
 274. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495
 275. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 276. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 277. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328
 278. Dz.U. z 2018 r. poz. 95
 279. Dz.U. z 2019 r. poz. 2269
 280. Dz.U. z 2020 r. poz. 1470
 281. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 282. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537
 283. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906
 284. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 285. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 286. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494
 287. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405
 288. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895
 289. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918
 290. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032
 291. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338
 292. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540
 293. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912
 294. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596
 295. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324
 296. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483
 297. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 298. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 299. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317
 300. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121
 301. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341
 302. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868
 303. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126
 304. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434
 305. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894
 306. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917
 307. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601
 308. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488
 309. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 310. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 311. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 312. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760