Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone pierwotnie art. 56 Małej Konstytucji[1], a następnie art. 149 Konstytucji RP[2] i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[3], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie od października do grudnia 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Działy istniejące[edytuj | edytuj kod]

Administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [5][6][7][8][9][10][11][12][13]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [16][17][18][19][20][21]

Aktywa państwowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 29 lutego 2020[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Aktywów Państwowych od 21 marca 2020 [23]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa 27 listopada 2015[a] – 9 stycznia 2018 [25][26]
Minister Infrastruktury[b] 9 stycznia 2018 – 22 stycznia 2018 [27][28]
Minister Inwestycji i Rozwoju 22 stycznia 2018 – 20 września 2019 [29]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[c] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [31]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[d] 6 października 2020 – 26 października 2021 [32][33]
Minister Rozwoju i Technologii od 26 października 2021 [34][35]

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]
Minister Rozwoju i Finansów[e] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [49][50]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[f] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [51]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[g] 6 października 2020 – 26 października 2021 [52]
Minister Finansów od 26 października 2021 [53][54]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2010[55].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych 1 stycznia 2010 – 5 marca 2020 [56][57][58][59][60][61][62]
Minister do Spraw Unii Europejskiej[h] od 5 marca 2020 [63][64]

Energia[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [65][66]
Minister Aktywów Państwowych 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [67][23]
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [68]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [69][70]

Finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]
Minister Rozwoju i Finansów[i] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [49][50]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[j] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [51]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[k] 6 października 2020 – 26 października 2021 [52]
Minister Finansów od 26 października 2021 [53][54]

Gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 8 stycznia 2003 [71][72][73][74]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [75]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [76][77]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [78][79][80][81][82][83]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [84]
Minister Rozwoju i Finansów[l] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 9 stycznia 2018 – 15 listopada 2019 [85]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [31]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[m] 6 października 2020 – 26 października 2021 [32][33]
Minister Rozwoju i Technologii od 26 października 2021 [34][35]

Gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [86][87]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [88][89][90][91][92]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [93]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [94][95][96]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [97]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [98]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [99][100]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [101][102][103][104]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [105]

Gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 9 stycznia 2018 [106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9 stycznia 2018 – 6 października 2020 [103][104]
Minister Klimatu i Środowiska 6 października 2020 – 13 listopada 2020 [69][118]
Minister Infrastruktury od 13 listopada 2020 [119]

Gospodarka złożami kopalin[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [65][66]
Minister Aktywów Państwowych od 15 listopada 2019 [67]

Informatyzacja[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 lipca 2002[120].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[n] 1 lipca 2002 – 2 maja 2004 [121][122]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [123][124]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 – 18 listopada 2011 [11][12][13]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Cyfryzacji[o] od 16 listopada 2015 [125][126][127][128][129][130]

Instytucje finansowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]
Minister Rozwoju i Finansów[p] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [49][50]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[q] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [51]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[r] 6 października 2020 – 26 października 2021 [52]
Minister Finansów od 26 października 2021 [53][54]

Klimat[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 29 lutego 2020[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [68]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [69][70]

Kultura fizyczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 16 października 2010[131].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki 16 października 2010[s] – 15 listopada 2019 [132][133][134][135][136]
Minister Sportu 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [137][138]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[t] 6 października 2020 – 26 października 2021 [139][140]
Minister Sportu i Turystyki od 26 października 2021 [141]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[142].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 – 23 października 2001 [143]
Minister Kultury 23 października 2001 – 31 października 2005 [144][145][146][147]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31 października 2005 – 6 października 2020 [148][149][150][151][152][153][154][155]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[u] 6 października 2020 – 26 października 2021 [139][140]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 26 października 2021 [156]

Łączność[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 – 23 lipca 2001[v] [157][158]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 – 23 października 2001 [159]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [88][89][90][91][92]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [93]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [160][161]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [97]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 – 9 grudnia 2015 [125]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 grudnia 2015 – 9 stycznia 2018 [25][26]
Minister Infrastruktury[w] 9 stycznia 2018 – 8 października 2020 [27][28][162][163]
Minister Aktywów Państwowych od 8 października 2020 [164]

Obrona narodowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4][x].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 [165][166][167][168][169][170][171][172][173]

Oświata i wychowanie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [174]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [175][176][177][178]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [179]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [180]
Minister Edukacji Narodowej 5 maja 2006 – 19 października 2020 [181][182][183][184][185][186][187][188][189]
Minister Edukacji i Nauki[y] od 19 października 2020 [190][191]

Praca[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [192][193][194]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [75]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [76][77]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [195][196][197][198][199][200][201]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [202][203][204][205]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 6 października 2020 – 12 sierpnia 2021 [32][33]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 12 sierpnia 2021 [206]

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 9 września 2010[207].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010[z] – 16 listopada 2015 [200][201]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [202][203][204][205]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [208]

Rolnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224]

Rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[142].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [71]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [225]
Minister Gospodarki 23 października 2001 – 8 stycznia 2003 [73][74]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [75]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [76][77]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 – 27 listopada 2013 [226][227][228][229][230][231]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [99][100]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [84]
Minister Rozwoju i Finansów[aa] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Inwestycji i Rozwoju 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [232][29]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[ab] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [233]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[ac] 6 października 2020 – 26 października 2021 [52]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej od 26 października 2021 [234]

Rozwój wsi[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224]

Rybołówstwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007[235].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 – 16 listopada 2007 [96]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 – 16 listopada 2015 [216][217][218]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [101][102][103][104]
Minister Infrastruktury 6 października 2020 – 2 listopada 2020 [105][236]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2 listopada 2020 [237][224]

Rynki rolne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[142].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224]

Sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 [238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250]

Sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [5][6][7][8][9][10][11][12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [251][252]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [16][17][18][19][20][21]

Sprawy zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 [253][254][255][256][257][258][259][260][56][57][58][59][60][61][62][261][262]

Szkolnictwo wyższe i nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 października 2018[263].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 października 2018 – 19 października 2020 [264][265][266]
Minister Edukacji i Nauki[ad] od 19 października 2020 [190][191]

Środowisko[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 15 listopada 2019 [106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][267]
Minister Klimatu 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [268]
Minister Środowiska 21 marca 2020 – 6 października 2020 [269]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [69][70]

Transport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [86][87]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [88][89][90][91][92]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [93]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [160][161]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [97]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [98]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [99][100]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 9 stycznia 2018 [270][25][26]
Minister Infrastruktury[ae] od 9 stycznia 2018 [27][28][162]

Turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[142].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [86]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 – 8 stycznia 2003 [72][73][74]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [75]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [76][77]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 23 lipca 2007 [78][79]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 15 listopada 2019 [271][272][133][134][135][136]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [31]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[af] 6 października 2020 – 26 października 2021 [32][33]
Minister Sportu i Turystyki od 26 października 2021 [141]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 31 stycznia 2005[273].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 – 18 listopada 2011 [274][11][12][13]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [16][17][18][19][20][21]

Zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [192][193][194]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [75]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 – 31 października 2005 [275][276][277]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [195][196][197][198][199][200][201]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [202][203][204][205]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [208]

Zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 [278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292]

Żegluga śródlądowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 27 listopada 2015 – 6 października 2020 [293][102][103][104]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [105]

Działy zniesione[edytuj | edytuj kod]

Architektura i budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[142].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 21 czerwca 2000 [5]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [225]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [88]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2002[120].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 – 31 października 2005 [89][90][91][92]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [93]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [294][295]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [97]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 1 stycznia 2013 [98]

1 stycznia 2013 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2013[296].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 – 27 listopada 2013 [297]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [99][100]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 27 listopada 2015 [270]

27 listopada 2015 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[142].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [71]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [225]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [88]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 – 1 stycznia 2010 [298]

1 stycznia 2010 w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[4]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[142].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [174]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [175][176][177][178]
Minister Sportu 1 września 2005 – 23 lipca 2007 [299][300][301]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 16 października 2010 [271][272]

16 października 2010 w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[4]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[4]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4][ag]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[ah] 10 listopada 1999 – 2 maja 2004 [302][303][121][122]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [123][124]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [180]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [304][305][306][307][308][309][310][311]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb Państwa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 – 1 stycznia 2017 [312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322]

1 stycznia 2017 dział został zlikwidowany[323].

Sprawy rodziny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007[235].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 – 25 czerwca 2007 [197][324]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 – 14 sierpnia 2007 [228]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 – 9 września 2010 [198][199]

9 września 2010 w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [174]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [175][176][177][178]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [179]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [180]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [304][305][306][307][308][309][310][311]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 31 stycznia 2005 [5][6][7][8][9][10]

31 stycznia 2005 w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 5. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 6. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 7. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 8. Obsługę Ministra do Spraw Unii Europejskiej w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 9. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 10. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 11. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 12. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 13. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu gospodarka od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 14. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 15. Obsługę Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja od 6 października 2020 zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 16. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 17. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 18. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010.
 20. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura fizyczna do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Sportu.
 21. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 22. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001, natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001.
 23. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 24. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 25. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu oświata i wychowanie do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 26. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011.
 27. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 28. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 29. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 30. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu szkolnictwo wyższe i nauka do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 31. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 32. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu turystyka od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 33. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 34. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1992 r. nr 84, poz. 426
 2. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483
 3. Dz.U. z 2021 r. poz. 1893
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943
 5. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 6. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 7. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 8. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 9. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 10. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 11. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 12. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 13. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 14. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479
 15. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 16. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 17. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326
 18. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 19. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058
 20. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1540
 21. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2264
 22. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 284
 23. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 496
 24. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 25. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 26. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322
 27. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 28. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 29. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175
 30. a b c d e Dz.U. z 2019 r. poz. 1841
 31. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2261
 32. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1718
 33. a b c d Dz.U. z 2021 r. poz. 1472
 34. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 1945
 35. a b Dz.U. z 2022 r. poz. 838
 36. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118
 37. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334
 38. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301
 39. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119
 40. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427
 41. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887
 42. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908
 43. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592
 44. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481
 45. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 46. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 47. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 48. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331
 49. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92
 50. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059
 51. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2265
 52. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1719
 53. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 1947
 54. a b c Dz.U. z 2022 r. poz. 939
 55. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277
 56. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725
 57. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492
 58. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 59. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 60. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316
 61. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98
 62. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2260
 63. Dz.U. z 2020 r. poz. 363
 64. Dz.U. z 2022 r. poz. 2120
 65. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 66. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314
 67. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2256
 68. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 495
 69. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1720
 70. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 1949
 71. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119
 72. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588
 73. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335
 74. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867
 75. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5
 76. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120
 77. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428
 78. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888
 79. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909
 80. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954
 81. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593
 82. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478
 83. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 84. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 85. Dz.U. z 2018 r. poz. 93
 86. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124
 87. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591
 88. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336
 89. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247
 90. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302
 91. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121
 92. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429
 93. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900
 94. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539
 95. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910
 96. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242
 97. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594
 98. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494
 99. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 100. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 101. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 102. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324
 103. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100
 104. a b c d Dz.U. z 2019 r. poz. 2262
 105. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1722
 106. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035
 107. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345
 108. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766
 109. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130
 110. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438
 111. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899
 112. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922
 113. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606
 114. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493
 115. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 116. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 117. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323
 118. Dz.U. z 2020 r. poz. 2004
 119. Dz.U. z 2020 r. poz. 2006
 120. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800
 121. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852
 122. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480
 123. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123
 124. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431
 125. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 126. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 127. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327
 128. Dz.U. z 2018 r. poz. 761
 129. Dz.U. z 2019 r. poz. 2270
 130. Dz.U. z 2020 r. poz. 1716
 131. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857
 132. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580
 133. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489
 134. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 135. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 136. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318
 137. Dz.U. z 2019 r. poz. 2253
 138. Dz.U. z 2019 r. poz. 2380
 139. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1717
 140. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 361
 141. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 1946
 142. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778
 143. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031
 144. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337
 145. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303
 146. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122
 147. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430
 148. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889
 149. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911
 150. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595
 151. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482
 152. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 153. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 154. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321
 155. Dz.U. z 2019 r. poz. 2254
 156. Dz.U. z 2021 r. poz. 1951
 157. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120
 158. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841
 159. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801
 160. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541
 161. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923
 162. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2257
 163. Dz.U. z 2020 r. poz. 1745
 164. Dz.U. z 2020 r. poz. 1746
 165. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890
 166. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913
 167. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597
 168. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484
 169. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 170. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 171. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320
 172. Dz.U. z 2018 r. poz. 99
 173. Dz.U. z 2019 r. poz. 2259
 174. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117
 175. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333
 176. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866
 177. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118
 178. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426
 179. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404
 180. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886
 181. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538
 182. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907
 183. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591
 184. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480
 185. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 186. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 187. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315
 188. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055
 189. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268
 190. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1848
 191. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 2335
 192. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033
 193. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339
 194. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304
 195. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891
 196. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914
 197. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243
 198. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041
 199. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598
 200. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485
 201. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 202. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 203. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 204. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054
 205. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2267
 206. Dz.U. z 2021 r. poz. 1473
 207. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035
 208. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1723
 209. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034
 210. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340
 211. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305
 212. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125
 213. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433
 214. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892
 215. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915
 216. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599
 217. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486
 218. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 219. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 220. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325
 221. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250
 222. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2258
 223. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1721
 224. a b c d Dz.U. z 2021 r. poz. 1950
 225. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589
 226. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893
 227. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916
 228. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761
 229. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042
 230. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600
 231. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487
 232. Dz.U. z 2018 r. poz. 94
 233. Dz.U. z 2019 r. poz. 2263
 234. Dz.U. z 2021 r. poz. 1948
 235. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125
 236. Dz.U. z 2020 r. poz. 1927
 237. Dz.U. z 2020 r. poz. 1928
 238. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122
 239. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342
 240. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869
 241. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127
 242. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435
 243. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896
 244. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921
 245. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603
 246. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490
 247. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 248. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 249. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330
 250. Dz.U. z 2019 r. poz. 2271
 251. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491
 252. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 253. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123
 254. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344
 255. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870
 256. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129
 257. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437
 258. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898
 259. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920
 260. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605
 261. Dz.U. z 2020 r. poz. 362
 262. Dz.U. z 2020 r. poz. 1469
 263. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 264. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998
 265. Dz.U. z 2019 r. poz. 2255
 266. Dz.U. z 2020 r. poz. 724
 267. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 268. Dz.U. z 2019 r. poz. 2266
 269. Dz.U. z 2020 r. poz. 494
 270. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 271. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953
 272. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602
 273. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141
 274. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 275. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124
 276. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432
 277. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643
 278. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036
 279. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346
 280. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833
 281. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131
 282. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439
 283. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901
 284. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924
 285. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607
 286. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495
 287. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 288. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 289. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328
 290. Dz.U. z 2018 r. poz. 95
 291. Dz.U. z 2019 r. poz. 2269
 292. Dz.U. z 2020 r. poz. 1470
 293. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 294. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537
 295. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906
 296. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 297. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 298. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494
 299. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405
 300. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895
 301. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918
 302. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032
 303. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338
 304. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540
 305. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912
 306. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596
 307. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324
 308. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483
 309. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 310. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 311. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317
 312. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121
 313. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341
 314. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868
 315. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126
 316. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434
 317. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894
 318. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917
 319. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601
 320. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488
 321. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 322. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 323. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 324. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760