dir

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

dir – polecenie służące do wyświetlenia plików i katalogów znajdujących się w aktywnym katalogu. Nazwa polecenia to skrót od ang. directory – indeks, katalog.

dir w AmigaDOS / AROS[edytuj | edytuj kod]

W wypadku systemu AmigaDOS, należy wpisać je w wierszu poleceń. Zazwyczaj jest nim shell, ale może też być CLI.

Składnia polecenia dir według wzorca ReadArgs jest następująca:

Dir Dir Opt/K ALL/S DIRS/S FILES/S INTER/S

 • Dir – nazwa katalogu do wyświetlenia
 • ALL – wyświetla rekurencyjnie zawartość podkatalogów
 • DIRS – pokazuje tylko katalogi
 • FILES – pokazuje tylko pliki

dir w CP/M i CP/J[edytuj | edytuj kod]

DIR, w systemach CP/M i CP/J, to dyrektywa rezydenta zlecająca wykonanie polecenia powodującego wyświetlenie informacji o katalogu, grupie plików lub pojedynczym pliku.

Dyrektywa ta może mieć następującą postać:

DIR
wyświetlenie informacji o wszystkich plikach w bieżącym katalogu (bieżący napęd dyskietek), z wyjątkiem plików systemowych; równoważne zapisowi: DIR *.*
DIR X:
jak wyżej wyświetlenie informacji o wszystkich plikach, ale w katalogu napędu X:
DIR [X:]nazwa wieloznaczna[a]
wyświetlenie informacji katalogowej o grupie plików, z bieżącego katalogu lub (jeżeli wyspecyfikowano) z napędu X:
DIR [X:]nazwa jednoznaczna[a]
wyświetlenie informacji katalogowej o konkretnym pliku, z bieżącego katalogu lub (jeżeli wyspecyfikowano) z napędu X:

Powyższym poleceniem wyświetlane są informacje o plikach z obszaru aktywnego użytkownika. Wyświetlenie plików z obszaru innego użytkownika, wymaga przejścia do obszaru tego użytkownika dyrektywą USER.

dir w Windows[edytuj | edytuj kod]

W wypadku systemu Windows, należy wpisać je w wierszu poleceń. Zazwyczaj jest nim cmd.exe, ale może też być COMMAND.COM.

 • /b – wyświetla pliki lub katalogi jeden pod drugim bez żadnych informacji o nich
 • /p – zatrzymuje wyświetlanie po zapełnieniu ekranu, co ułatwia przeczytanie. Wciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje wyświetlenie dalszej części spisu
 • /q – wyświetla kto jest właścicielem pliku
 • /a – wyświetla pliki o podanych atrybutach
 1. D (lub <DIR>) – ang. – Directories – wyświetla katalogi
 2. Rang. – Read-only files – wyświetla tylko pliki do odczytu
 3. Hang. – Hidden files – wyświetla tylko pliki ukryte
 4. Aang. – Files ready for archiving – wyświetla tylko pliki gotowe do archiwizacji
 5. Sang. – System files – wyświetla tylko pliki systemowe
 6. Iang. – Not indexed files – wyświetla tylko pliki, których zawartość nie jest zaindeksowana
 7. Lang. – Reparse points
 8. ang. – odwrotność (np. dir /a-R wyświetli wszystkie oprócz tych do odczytu)

Wpisywane są bez spacji np. dir /aL

 • /o – służy do sortowania wyświetlonej listy:
 1. N – alfabetycznie
 2. S – zależnie od wielkości – najmniejsze na początku
 3. E – alfabetycznie według rozszerzenia
 4. D – według daty – najstarsze na początku
 5. G – najpierw katalogi (odwrotnie niż standardowo)

Wpisywane są bez spacji np. dir /oE

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

dir /b c:\ >> c:\1.txt

W systemie Windows spowoduje zapisanie spisu katalogów do pliku 1.txt na dysku C.

dir sys:documents >speak:

W systemie AmigaDos spowoduje odczytanie na głos zawartości katalogu sys:documents

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Nawiasy kwadratowe ([]) grupują elementy opcjonalne i nie są częścią dyrektywy.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]