COMMAND.COM

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

COMMAND.COM – domyślna powłoka (inaczej interpreter poleceń) systemu MS-DOS i systemu Windows do wersji Windows Millenium. Tłumaczy polecenia wpisane po znaku zachęty (ang. command prompt; zwykle w postaci C:\> lub C>) i zgodnie z nimi wykonuje odpowiednie zadania korzystając z możliwości systemu DOS.

Po wpisaniu przez użytkownika dowolnego ciągu znaków i naciśnięciu przycisku enter sterowanie przejmuje rezydujący w pamięci command.com. Rozpoczyna on interpretację wpisanego ciągu, sprawdzając czy jest to polecenie wewnętrzne (np. CLS, TYPE, ECHO, PROMPT, IF, FOR itd.), czy polecenie uruchomienia programu zewnętrznego (np. FORMAT.COM, EDIT.COM). Pliki programów zewnętrznych są wyszukiwane przez system w folderach określonych w zmiennej środowiskowej PATH, najczęściej definiowanej w pliku AUTOEXEC.BAT. Domyślną ścieżką w zmiennej PATH jest katalog systemowy DOS lub WINDOWS. Gdy wprowadzone polecenie nie zostanie rozpoznane poprawnie, COMMAND.COM wyświetli komunikat "Złe polecenie lub nazwa pliku" (DOS, Windows 9x) lub "Nazwa '<nazwa_polecenia>' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy." (Windows NT, 2000, XP i nowsze).

Interpreter COMMAND.COM może pracować w dwóch trybach – konwersacyjnym (interakcyjnym) lub wsadowym. Tryb wsadowy polega na zinterpretowaniu i wykonaniu podanego pliku wsadowego BAT, będącego ciągiem poleceń systemu MS-DOS - skryptem. W tym trybie interpreter poleceń pozwala na większą elastyczność i korzystanie z większej liczby poleceń wewnętrznych. Przykładem pliku wsadowego jest właśnie plik AUTOEXEC.BAT.