COMMAND.COM

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
COMMAND.COM
COMMAND.COM w Windows 8
COMMAND.COM w Windows 8
Autor Microsoft, IBM
Platforma sprzętowa 16-bit x86
System operacyjny MS-DOS, Microsoft Windows
Rodzaj powłoka systemowa, interpreter poleceń

COMMAND.COM – domyślna powłoka systemu MS-DOS, a jednocześnie interpreter poleceń systemu Windows do wersji Millennium Edition. Przetwarza on polecenia wpisane po znaku zachęty (ang. command prompt; zwykle w postaci C:\> lub C>) i zgodnie z nimi wykonuje odpowiednie zadania, korzystając z możliwości dostępnych w systemie MS-DOS.

Po wpisaniu przez użytkownika dowolnego ciągu znaków i naciśnięciu przycisku Enter sterowanie przejmuje rezydujący w pamięci command.com. Rozpoczyna on interpretację wpisanego ciągu, sprawdzając czy jest to polecenie wewnętrzne (np. CLS, TYPE, ECHO, PROMPT, IF, FOR itd.), czy polecenie uruchomienia programu zewnętrznego (np. FORMAT.COM, EDIT.COM). Pliki programów zewnętrznych są wyszukiwane przez system w folderach określonych w zmiennej środowiskowej PATH, najczęściej zdefiniowanej w pliku AUTOEXEC.BAT. Domyślną ścieżką w zmiennej PATH jest katalog systemowy DOS lub WINDOWS. Gdy wprowadzone polecenie nie zostanie rozpoznane poprawnie, COMMAND.COM wyświetli komunikat Złe polecenie lub nazwa pliku (w systemach DOS/Windows 9x) lub Nazwa '<nazwa_polecenia>' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy. (w systemach Windows NT, 2000, XP i nowszych).

Interpreter COMMAND.COM może pracować w dwóch trybach – konwersacyjnym (interakcyjnym) lub wsadowym. Tryb wsadowy polega na zinterpretowaniu i wykonaniu podanego pliku wsadowego .bat, będącego ciągiem poleceń systemu MS-DOS, czyli skryptem. W tym trybie interpreter poleceń pozwala na większą elastyczność i korzystanie z większej liczby poleceń wewnętrznych. Przykładem pliku wsadowego jest właśnie plik AUTOEXEC.BAT.