Eksport

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Eksport (z łac. ex „poza” + portare „nieść”) – wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju.

Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa, a nie eksport.

Eksport w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Eksport towarów w Polsce w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług:

Eksport towarów – potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, jeżeli będzie on dokonywany przez:

  1. dostawcę lub w jego imieniu,
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub w jego imieniu.

O eksporcie towarów można mówić wtedy, gdy spełnione będą łącznie 3 warunki:

  1. wywóz musi być potwierdzony przez urząd celny wyjścia (urząd celny graniczny terytorium celnego Wspólnoty Europejskiej). Nie jest więc w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług np. nielegalne wywiezienie towaru z terytorium UE, nie jest również wystarczające posiadanie przez podatnika dokumentu odprawy celnej potwierdzającego przez wewnętrzny urząd celny (znajdujący się na terytorium Wspólnoty Europejskiej);
  2. wywóz musi nastąpić poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, co oznacza że nie wystarczy go dokonać poza granice Polski, z wyjątkiem tej części granicy lądowej, która stanowi granicę celną Wspólnoty Europejskiej, bądź granice morskie i powietrzne;
  3. wywóz musi być dokonany w ramach realizacji następujących czynności:
    • odpłatnej dostawy towarów, bądź czynności z nią zrównanych (np. przekazanie towaru na cele osobiste podatnika);
    • wywóz dokonany na innej podstawie prawnej, np. umowy użyczenia lub będący wyłącznie czynnością faktyczną nie jest eksportem w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT eksporterowi przysługuje prawo do zastosowania zerowej stawki VAT.

Eksport bezpośredni – oznacza, że wywóz towarów poza granice Polski i UE dokonywany jest bezpośrednio przez eksportera bądź osobę działającą w jego imieniu, w związku z czym dokumenty eksportowe wystawiane są na eksportera.

Eksport pośredni – oznacza, że towary wydawane są zagranicznemu odbiorcy w kraju dostawcy (np. w Polsce) a ich wywóz poza granice RP i WE spoczywa już na nabywcy bądź osobie działającej w jego imieniu. Dokumenty kontraktowe wystawiane są wówczas na zagranicznego kontrahenta.

W takim przypadku krajowy eksporter może zastosować 0% stawkę VAT, o ile zagraniczny kontrahent dostarczy mu kopie dokumentów eksportowych (faktury handlowej, specyfikacji towarowej, dokumentów transportowych z pieczątką urzędu celnego wyjścia, kopię tzw. dokumentu SAD – Jednolitego Dokumentu Administracyjnego – z pieczątką urzędu celnego wyjścia, stwierdzającego, że towar opuścił terytorium celne Wspólnoty Europejskiej).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]